Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu

Ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja ympäristövalistuksen yleisteokset
Ympäristötieteet, ympäristökysymykset, ympäristöpolitiikka ja kestävä kehitys ympäristön- ja luonnonsuojelun kannalta yleensä
Ympäristön- ja luonnonsuojelun hallinto yleensä. Ympäristön tilan tutkimus, seuranta, valvonta ja säätely yleensä
Ekologien kulutus. Ekologisen kuluttajan oppaat
Luonnon tasapaino, biosfääri, luonnon monimuotoisuus, ekosysteemit, elinympäristöt, ravintoketjut ja luonnonvarat ympäristön- ja luonnonsuojelun kannalta yleensä
Ihmisen ekologia yleensä. Saastuminen, saasteet, päästöt, ympäristömyrkyt, ympäristövauriot, ympäristökatastrofit ja ydinonnettomuudet yleensä. Happosateet ja niiden vaikutukset yleensä
Maisemansuojelu. Kansallismaisema
YKL : 50.1

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Atratsiini, herbisidit, ympäristömyrkyt 508.6
Eekoyhteisöt, ekologinen elämäntapa 508.6
Hapan laskeuma, ympäristövauriot yl. 508.6
Happosateet, ympäristövauriot yl. 508.6
Merisiilit 508.6
Mikroroskat, saastuminen 508.6
Pistekuormitus, ympäristökuormitus 508.6
Polyyppieläimet 508.6
Rikkivety, ilmansaasteet 508.6
Suojelukohteet yl. 508.6
Aavikot, suojelu 508.6+
Ainevirrat, ympäristönsuojelu 508.6+
Alkaliniteetti, ympäristönsuojelu 508.6+
Allasalueet, ympäristöhaitat 508.6+
Allikot, luonnonsuojelu 508.6+
Alue-ekologia, ympäristönsuojelu 508.6+
Alueelliset ympäristökeskukset 508.6+
Alvarit, luonnonsuojelu 508.6+
Alvarit, maisemansuojelu 508.6+
Arkeofyytit, ympäristönsuojelu 508.6+
Arot, suojelu 508.6+
Atomienergia, ympäristöongelmat 508.6+
Atomivoima, ympäristöongelmat 508.6+
Autiomaat, suojelu 508.6+
Biodiversiteetti, luonnonsuojelu 508.6+
Bioetiikka, ekofilosofia 508.6+
Bioetiikka, luonnonsuojelun etiikka 508.6+
Bioindikaattorit, ympäristön tila 508.6+
Biokenoosit, luonnonsuojelu 508.6+
Biologinen monimuotoisuus, luonnonsuojelu 508.6+
Biologinen puhdistus, ympäristönsuojelu 508.6+
Biologiset vaikutukset, saastuminen 508.6+
Biomanipulaatio, ympäristönsuojelu 508.6+
Biopuhdistus, ympäristönsuojelu 508.6+
Bioremediaatio, ympäristönsuojelu 508.6+
Biosfääri, ympäristönsuojelu 508.6+
Biosidit, ympäristömyrkyt 508.6+
Biotooppi, luonnonsuojelu 508.6+
Clean tech, ympäristöteknologia yl. 508.6+
Cleantech, ympäristöteknologia yl. 508.6+
Dioksiinit, ympäristömyrkyt 508.6+
Diversiteetti, luonnonsuojelu 508.6+
Ekoasuminen, ekologinen elämäntapa 508.6+
Ekoenergia, kestävä kehitys yl. 508.6+
Ekofilosofia 508.6+
Ekofysiologia, ympäristönsuojelu 508.6+
Ekokatastrofit, yl. 508.6+
Ekokatastrofit, ympäristöongelmat yl. 508.6+
Ekologia, ihminen 508.6+
Ekologia, luonnonsuojelu 508.6+
Ekologia, ympäristönsuojelu 508.6+
Ekologinen asuminen, ekologinen elämäntapa 508.6+
Ekologinen elämäntapa 508.6+
Ekologinen jalanjälki 508.6+
Ekologinen kestävyys , luonnonsuojelu 508.6+
Ekologinen kulutus 508.6+
Ekologinen suunnittelu yl. 508.6+
Ekologinen tila 508.6+
Ekologiset käytävät, luonnonsuojelu 508.6+
Ekologiset verkostot, luonnonsuojelu 508.6+
Ekologisuus yl. 508.6+
Ekosfääri, luonnonsuojelu 508.6+
Ekosfääri, ympäristönsuojelu 508.6+
Ekosysteemit, luonnonsuojelu 508.6+
Ekosysteemit, ympäristönsuojelu 508.6+
Ekotase yl. (ks. myös aloittain) 508.6+
Ekotehokkuus yl. (ks. myös aloittain) 508.6+
Ekoteologia, ympäristönsuojelu 508.6+
Ekotoksikologia 508.6+
Ekotuotteet yl. 508.6+
Elinympäristö, biologia, luonnonsuojelu 508.6+
Elinympäristö, biologia, ympäristönsuojelu 508.6+
Eliöyhteisöt, luonnonsuojelu 508.6+
Elohopea, ympäristömyrkyt 508.6+
Elonkirjo, luonnonsuojelu 508.6+
Eläinten elinympäristöt, luonnonsuojelu 508.6+
Elävä luonto, luonnonsuojelu 508.6+
Energiamerkintä, kestävä kehitys 508.6+
Enimmäispitoisuudet, ympäristömyrkyt 508.6+
Ennallistaminen, luonnonsuojelu 508.6+
Epäpuhtaudet, ympäristön saastuminen 508.6+
Filosofia, ekofilosofia 508.6+
Filosofia, ympäristöfilosofia 508.6+
Fluorihiilivedyt, ympäristömyrkyt 508.6+
Fosfaatit, ympäristömyrkyt 508.6+
Fungisidit, ympäristömyrkyt 508.6+
Globaali hallinta, ympäristönsuojelu 508.6+
Globaalihallinta, ympäristönsuojelu 508.6+
Globaaliset ongelmat, ympäristöongelmat 508.6+
Global governance, ympäristönsuojelu yl. 508.6+
Globalisaatio, ympäristönsuojelu 508.6+
Globalisaation hallinta, ympäristönsuojelu 508.6+
Greenpeace 508.6+
Habitaatti, luonnonsuojelu 508.6+
Haitalliset aineet, ympäristömyrkyt 508.6+
Haitat, ympäristön saastuminen 508.6+
Haitta-aineet, ympäristömyrkyt 508.6+
Haittavero, ympäristönsuojelu 508.6+
Happamoituminen, ympäristövauriot yl. 508.6+
Hasardit, ympäristöriskit 508.6+

Viittaukset: 1 - 100 / 520

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 [>] [>|]