Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet

Eläin- ja kasvilajien rauhoitus ja suojelu
Uhanalaiset lajit ja sukupuuttoon kuoleminen luonnonsuojelun kannalta
Uhanalaisten lajien kauppa ja sen vastustaminen. Salametsästys
Luonnonsuojelualueet, kansallis- ja luonnonpuistot sekä Natura-alueet maasta tai alueesta riippumatta
YKL : 50.11

Viittaukset muihin luokkiin

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, luonnonsuojelualueet 508.61
Aarnialueet 508.61
Aarnimetsät, suojelualueet 508.61
Aarniometsät, suojelualueet 508.61
Alkuperäiset eläinlajit, suojelu 508.61
Alkuperäiset kasvilajit, suojelu 508.61
Alkuperäiset lajit, suojelu 508.61
Asutuksen seuralaislajit, suojelu 508.61
Biodiversiteetti, luonnonsuojelualueet 508.61
Biodiversiteetti, uhanalaiset lajit 508.61
Biokenoosit, luonnonsuojelualueet 508.61
Biologinen monimuotoisuus, luonnonsuojelualueet 508.61
Biologinen monimuotoisuus, uhanalaiset lajit 508.61
Biosfäärialueet 508.61
Biotooppi, luonnonsuojelualueet 508.61
Deltat, suojelualueet 508.61
Direktiivilajit yl. 508.61
Diversiteetti, luonnonsuojelualueet 508.61
Diversiteetti, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Elinympäristö, biologia, luonnonsuojelualueet 508.61
Eliöyhteisöt, luonnonsuojelualueet 508.61
Elonkirjo, luonnonsuojelualueet 508.61
Elonkirjo, uhanalaiset lajit 508.61
Eläimet, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Eläimistö, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Eläimistön suojelu 508.61
Eläinkannat, luonnonsuojelu 508.61
Eläinkannat, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Eläinkauppa, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Eläinlajit, suojelu ja rauhoitus 508.61
Eläinsuojelualueet 508.61
Eläinten elinympäristöt, luonnonsuojelualueet 508.61
Eläinten rauhoitus 508.61
Eläinten suojelu, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Endeemiset eläinlajit, suojelu 508.61
Endeemiset kasvilajit, suojelu 508.61
Endeemiset lajit, suojelu 508.61
Erityisalueet, suojelualueet 508.61
Erämaat, luonnonsuojelualueet 508.61
Etelä-Konneveden kansallispuisto 508.61
Fauna, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Floora, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Geenipankit, luonnonsuojelu 508.61
Geenivarat, luonnonsuojelu 508.61
Geodiversiteetti, luonnonsuojelualueet 508.61
Geologinen monimuotoisuus, luonnonsuojelualueet 508.61
Geopuistot, luonnonsuojelualueet 508.61
Habitaatti, luonnonsuojelualueet 508.61
Hakkuukiellot, luonnonsuojelualueet 508.61
Harjukasvillisuus, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Harjut, harjujensuojelualueet 508.61
Havumetsät, suojelualueet 508.61
Hiljaiset alueet, luonnonsuojelualueet 508.61
Hylkeenpyynti, hylkeiden suojelu 508.61
Häviäminen, uhanalaiset eläimet 508.61
Häviäminen, uhanalaiset kasvit 508.61
Ihmisen seuralaislajit, suojelu 508.61
Ikimetsät, suojelualueet 508.61
Järvet, luonnonsuojelualueet 508.61
Kalakannat, kalalajien suojelu 508.61
Kalasto, kalalajien suojelu 508.61
Kalliot, luonnonsuojelualueet 508.61
Kangasmetsät, luonnonsuojelualueet 508.61
Kanjonit, luonnonsuojelualueet 508.61
Kansallispuistot 508.61
Kasvien suojelu 508.61
Kasvisto, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Kasviston suojelu 508.61
Kasvistonsuojelualueet 508.61
Kasvupaikat, luonnonsuojelualueet 508.61
Kelopuut, rauhoitus 508.61
Ketokasvit, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Kolopesijät, suojelu 508.61
Koralliriutat, suojelualueet 508.61
Korvet, luonnonsuojelualueet 508.61
Kosket, suojelualueet 508.61
Koskiensuojelu, suojelualueet 508.61
Kosteikot, luonnonsuojelualueet 508.61
Kotoperäiset eläinlajit, suojelu 508.61
Kotoperäiset kasvilajit, suojelu 508.61
Kotoperäiset lajit, suojelu 508.61
Kulttuurikasvit, suojelu 508.61
Kulttuurin seuralaislajit, suojelu 508.61
Kurut, naturskyddsområden 508.61
Laguunit, suojelualueet 508.61
Lahdet, suojelualueet 508.61
Lakimetsät, luonnonsuojelualueet 508.61
Lehdot, suojelualueet 508.61
Lehtimetsät, suojelualueet 508.61
Letot, luonnonsuojelualueet 508.61
Linnunpöntöt, lintujen suojelu 508.61
Linnut, suojelu 508.61
Lintukannat , uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Lintulaudat, lintujen suojelu 508.61
Lintuvedet, suojelualueet, rauhoitus 508.61
Lintuvesialueet, suojelualueet, rauhoitus 508.61
Luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelualueet 508.61
Luonnon monimuotoisuus, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Luonnonalueet, luonnonsuojelualueet 508.61
Luonnonkasvit, suojelu 508.61

Viittaukset: 1 - 100 / 706

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 [>] [>|]