Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu

Maankuoren aineksen ja pohjavesien suojelu ja saastuminen
Elottomien ja elollisten maalajien sekä geologisten muodostumien ja kerrostumien suojelu. Harjujen suojelu
Maankäytön aiheuttama eroosio ja maaperän köyhtyminen. Aavikoituminen. Maaperän happamoituminen. Ympäristömyrkyt ja öljyvahingot maaperän ja pohjavesien kannalta
Metsien, sademetsien, erämaiden, rantojen, soiden ja kosteikkojen suojelu
Metsänhakkuut, avohakkuut, soiden ojitukset ja kosteikkojen kuivatukset luonnonsuojelun kannalta
YKL : 50.1,  50.14

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, luonnonsuojelu yl. 508.62
Aarnimetsät, metsien suojelu yl. 508.62
Aarniometsät, metsien suojelu yl. 508.62
Aavikoituminen 508.62
Avohakkuut, metsien suojelu 508.62
Deltat, kosteikkojen suojelu yl. 508.62
Eloperäinen aines, maaperänsuojelu 508.62
Eloperäiset maalajit, maaperänsuojelu 508.62
Eloperäiset maat, maaperänsuojelu 508.62
Elottomat maalajit, maaperänsuojelu 508.62
Eroosio, ympäristönsuojelu 508.62
Erämaat, metsien suojelu yl. 508.62
Geodiversiteetti, geologisten muodostumien suojelu yl. 508.62
Geologinen monimuotoisuus, geologisten muodostumien suojelu yl. 508.62
Geologiset kerrostumat, suojelu 508.62
Geologiset muodostumat, suojelu 508.62
Hakkuukiellot, metsänsuojelu yl. 508.62
Hakkuut, luonnonsuojelu 508.62
Hapan laskeuma, maaperän happamoituminen 508.62
Happamoituminen, maaperän happamoituminen 508.62
Happosateet, maaperän happamoituminen 508.62
Harjujensuojelu 508.62
Harjut, harjujensuojelu yl. 508.62
Harsuuntuminen, metsien suojelu 508.62
Havumetsät, metsien suojelu 508.62
Hiekkakuopat, harjujen suojelu 508.62
Humus, eroosio 508.62
Humus, maaperän suojelu 508.62
Huuhtoutuminen, eroosio 508.62
Ikimetsät, metsien suojelu yl. 508.62
Joenperkaus, kosteikkojen suojelu 508.62
Joenuomat, kosteikkojen suojelu 508.62
Joet, kosteikkojen suojelu 508.62
Jokisuistot, kosteikkojen suojelu 508.62
Juomavesi, pohjavedet 508.62
Järvenlasku, kosteikkojen suojelu 508.62
Järvet, kosteikkojen suojelu 508.62
Jäteöljy, öljyvahingot, maaperä 508.62
Jäteöljy, öljyvahingot, pohjavesi 508.62
Kaivot, pohjavesien saastuminen 508.62
Kaivot, pohjavesien suojelu 508.62
Kalliot, suojelu yl. 508.62
Kangasmetsät, suojelu yl. 508.62
Kanjonit, suojelu yl. 508.62
Kaskeaminen, ympäristöongelmat 508.62
Kaskiviljely, ympäristöongelmat 508.62
Kelopuut, metsänsuojelu yl. 508.62
Kerrostumat, suojelu 508.62
Kivennäismaat, maaperänsuojelu 508.62
Kivikehä, maaperän suojelu 508.62
Korvet, luonnonsuojelu yl. 508.62
Kosteikot, suojelu yl. 508.62
Kulot, metsänsuojelu 508.62
Kurut, skydd yl. 508.62
Lahopuut, suojelu 508.62
Laidunnus, eroosio 508.62
Laiduntaminen, eroosio 508.62
Lakimetsät, metsänsuojelu yl. 508.62
Laskeumat, maaperän saastuminen 508.62
Lehdot, suojelu yl. 508.62
Lehtimetsät, suojelu yl. 508.62
Letot, luonnonsuojelu yl. 508.62
Lintuvedet, kosteikkojen suojelu yl. 508.62
Lintuvesialueet, kosteikkojen suojelu yl. 508.62
Litosfääri, maaperän suojelu 508.62
Luonnonmetsät, metsiensuojelu yl. 508.62
Lähdevesi, pohjavesien suojelu 508.62
Lähteet, pohjavesien suojelu yl. 508.62
Maa-aines, maaperän suojelu 508.62
Maabiologia, maaperän suojelu 508.62
Maanpeitekasvit, maaperän suojelu 508.62
Maanpeittokasvit, maaperän suojelu 508.62
Maanpinnan kuluminen, ympäristönsuojelu 508.62
Maanpinnan muodot, suojelu yl. 508.62
Maaperä, suojelu 508.62
Maaperän saastuminen 508.62
Maaperänsuojelu 508.62
Makea vesi, pohjavesien suojelu 508.62
Metsien häviäminen 508.62
Metsien monikäyttö, metsien suojelu yl. 508.62
Metsien suojelu, metsien suojelu yl. 508.62
Metsäkuolemat, metsiensuojelu 508.62
Metsänhäviäminen, metsiensuojelu 508.62
Metsänraja, metsiensuojelu 508.62
Metsäpalot, metsänsuojelu 508.62
Metsäsuunnittelu, metsänsuojelu yl. 508.62
Metsät, suojelu yl. 508.62
Metsätiet, metsiensuojelu 508.62
Metsätuhot, metsiensuojelu 508.62
Metsävauriot, metsiensuojelu 508.62
Mineraalilähteet, pohjavesien suojelu 508.62
Multamaat, maaperänsuojelu 508.62
Nevat, luonnonsuojelu yl. 508.62
Ojat, luonnonsuojelu 508.62
Ojitus, luonnonsuojelu 508.62
Orgaaninen aines, maaperänsuojelu 508.62
pH, maaperän happamoituminen 508.62
Pinnanmuodot, suojelu yl. 508.62
Pohjavesi, suojelu 508.62
Pohjavesialueet, suojelu 508.62

Viittaukset: 1 - 100 / 649

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 [>] [>|]