Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

508.63 Vesien suojelu

Sisävesien ja merten suojelu. Vesien tila. Vesivarat
Vesien saastuminen ja sen vaikutukset eläimiin, kasveihin ja ihmiseen
Vesien rehevöityminen ja happamoituminen. Happikato. Leväkukinnat. Kalakuolemat. Ympäristömyrkyt ja öljyvahingot vesistöjen kannalta
Vesien säännöstely ja vesirakennus vesiensuojelun kannalta
Koskien suojelu. Vesistöjen kunnostus
YKL : 50.13

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alkalointi, vesistöjen kunnostus 508.63
Benthos, vesiensuojelu 508.63
Biologinen vedenpuhdistus, vesiensuojelu 508.63
Deltat, vesiensuojelu 508.63
Fosfaatit, vesien saastuminen 508.63
Hajakuormitus, vesien saastuminen 508.63
Hapan laskeuma, vesien happamoituminen 508.63
Happamoituminen, vesien happamoituminen 508.63
Happikato, vesistöt 508.63
Happosateet, vesien happamoituminen 508.63
Hulevesi, vesien saastuminen 508.63
Humus, vesien ekologinen tila 508.63
Humusjärvet, vesien ekologinen tila 508.63
Huuhtoutuminen, vesien saastuminen 508.63
Hydrobiologia, vesiensuojelu yl. 508.63
Hydrosfääri, vesiensuojelu 508.63
Ilmastus, vesien kunnostus 508.63
Itämeri, merensuojelu 508.63
Joenperkaus, vesiensuojelu 508.63
Joenuomat, vesiensuojelu 508.63
Joet, vesiensuojelu 508.63
Jokisuistot, vesiensaastuminen 508.63
Jokisuistot, vesiensuojelu 508.63
Järvenlasku, vesiensuojelu 508.63
Järvet, vesiensaastuminen 508.63
Järvet, vesiensuojelu 508.63
Jätevesi yl. 508.63
Jätevesi, vesien saastuminen 508.63
Jätevesi, vesiensuojelu 508.63
Jätevesikuormitus 508.63
Jäteöljy, öljyvahingot, vesistöt 508.63
Kalakannat, vesiensuojelu 508.63
Kalakuolemat 508.63
Kalasto, vesiensuojelu 508.63
Kalavedet, vesiensuojelu 508.63
Karjanlanta, vesien rehevöityminen 508.63
Koralliriutat, merensuojelu yl. 508.63
Koskenperkaus, koskiensuojelu 508.63
Kosket, suojelu yl. 508.63
Koskiensuojelu yl. 508.63
Koskivoima, vesiensuojelu 508.63
Laguunit, vesiensuojelu 508.63
Lahdet, vesiensuojelu 508.63
Lammet, vesiensuojelu 508.63
Lanta, vesien rehevöityminen 508.63
Laskeumat, vesien saastuminen 508.63
Laskeutusaltaat 508.63
Leväkukinta, vesien rehevöityminen 508.63
Levät, vesien rehevöityminen 508.63
Limoittuminen, rehevöityminen 508.63
Lintuvedet, vesiensuojelu yl. 508.63
Lintuvesialueet, vesiensuojelu yl. 508.63
Madaltuminen, merensuojelu 508.63
Makea vesi, vesiensuojelu yl. 508.63
Matalikot, merensuojelu 508.63
Mataloituminen, merensuojelu 508.63
Mekanismit, Kioton mekanismit 508.63
Meret, saastuminen ja suojelu yl. 508.63
Merieläimistö, vesiensuojelu yl. 508.63
Merien saastuminen 508.63
Meriensuojelu yl. 508.63
Meriensuojelu, vesiensuojelu yl. 508.63
Merilevät, meriensuojelu 508.63
Merivesi, meriensuojelu 508.63
Merten saastuminen 508.63
Mertensuojelu yl. 508.63
Mikroroskat, meret, saastuminen ja suojelu yl. 508.63
Murtovesi, vesien suojelu 508.63
Patoaltaat, vesiensuojelu 508.63
Perifyton, vesiensuojelu 508.63
Pesuaineet, vesien saastuminen 508.63
pH, vesien happamoituminen 508.63
Pienvedet, vesiensuojelu 508.63
Pintavesi, vesiensuojelu 508.63
Pohjaeliöstö, vesiensuojelu 508.63
Pohjaeläimistö, vesiensuojelu 508.63
Purot, vesien saastuminen 508.63
Purot, vesiensuojelu 508.63
Päällyskasvusto, vesiensuojelu 508.63
Rannikkovedet, vesiensuojelu 508.63
Rannikot, vesiensuojelu 508.63
Rehevöityminen 508.63
Selkeytysaltaat 508.63
Sinilevät, veden laatu 508.63
Sisävedet, vesiensuojelu 508.63
Suistot, vesiensuojelu 508.63
Suojelukohteet, vedet 508.63
Syanobakteerit, veden laatu 508.63
Syvänmeren alueet, merensuojelu 508.63
Syvänteet, merensuojelu 508.63
Säännöstelyaltaat, vesiensuojelu 508.63
Tekoaltaat, vesiensuojelu 508.63
Tekojärvet, vesiensuojelu 508.63
Typpilannoitteet, vesien rehevöityminen 508.63
Uimavesi, vedenlaatu 508.63
Ultraviolettisäteily, otsonikato 508.63
Umpeen kasvu 508.63
Umpeenkasvu 508.63
Uomat, vesiensuojelu 508.63
UV-säteily, otsonikato 508.63

Viittaukset: 1 - 100 / 663

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 [>] [>|]