Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

508.64 Ilman suojelu

Ilmakehän suojelu. Ilman laatu. Ilman saastuminen
Ilmansaasteet ja niiden vaikutukset luontoon ja ihmiseen
Otsonikato. Kasvihuoneilmiö
Ilmansuojelutekniikka yleensä
Tiettyyn teollisuudenalaan tai kulkuneuvoon liittyvä ilmansuojelutekniikka alan mukaisessa luokassa
YKL : 50.12

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aerosolit, ilman saasteet 508.64
Alailmakehä, suojelu 508.64
CFC-yhdisteet, ilmansaasteet 508.64
CFC-yhdisteet, kasvihuoneilmiö 508.64
CSS-tekniikka 508.64
Filtterit, ilmansuojelu 508.64
F-kaasut, kasvihuonekaasut yl. 508.64
Fossiiliset polttoaineet, ilman saastuminen 508.64
Fossiiliset polttoaineet, kasvihuoneilmiö 508.64
Freonit, kasvihuoneilmiö 508.64
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, ilmansaasteet 508.64
Hajuhaitat, ilmansuojelu 508.64
Hapan laskeuma, ilman saastuminen 508.64
Happosateet, ilman saastuminen 508.64
Hiilen kierto, kasvihuoneilmiö 508.64
Hiilen talteenotto ja varastointi 508.64
Hiilidioksidi, kasvihuoneilmiö 508.64
Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 508.64
Hiilijalanjälki 508.64
Hiilimonoksidi, ilman saasteet 508.64
Hiilineutraalius 508.64
Hiilipaino 508.64
Hiukkaset, ilmansaasteet 508.64
Hivenkaasut, kasvihuonekaasut 508.64
Häkä, ilmansaasteet 508.64
Ilma, ilman suojelu 508.64
Ilmakehä, suojelu 508.64
Ilman laatu, ilmansaasteet 508.64
Ilman laatu, ilmansuojelu 508.64
Ilman lämpötila, kasvihuoneilmiö 508.64
Ilman saastuminen 508.64
Ilmanlaatu, ilmansaasteet 508.64
Ilmanlaatu, ilmansuojelu 508.64
Ilmanpuhdistimet, ilmansuojelu 508.64
Ilmansaasteet 508.64
Ilmansuojelu yl. 508.64
Ilmansuojelutekniikka yl. 508.64
Ilmasto, kasvihuoneilmiö 508.64
Ilmastomallit, kasvihuoneilmiö 508.64
Ilmastonmuutokset, kasvihuoneilmiö 508.64
Ilmastonsuojelu 508.64
Ilmastopaino 508.64
Ilmastopolitiikka 508.64
Ilmastotutkimus, kasvihuoneilmiö 508.64
Jätekaasut, ilman saastuminen 508.64
Jätekaasut, ilmansuojelu 508.64
Jäätiköt, kasvihuoneilmiö 508.64
Kasvihuoneilmiö 508.64
Kasvihuonekaasut yl. 508.64
Kasvihuonevaikutukset 508.64
Kaukokulkeutuminen, ilman saasteet 508.64
Kivihiili, ilman saastuminen 508.64
Laskeumat, ilmansaasteet 508.64
Lentotuhka 508.64
Otsoni, ilmansuojelu 508.64
Otsonikato 508.64
Otsonikerros, otsonikato yl. 508.64
Pakokaasut, ilmansaasteet 508.64
Pienhiukkaset, ilmansaasteet 508.64
Rikinpoisto, ilmansuojelu 508.64
Rikkidioksidi, ilmansaasteet 508.64
Ruskohiili, ilman saastuminen 508.64
Savu, ilmansuojelu 508.64
Savukaasut, ilmansuojelu 508.64
Suodattimet, ilmansuojelu 508.64
Suojelukohteet, ilma 508.64
Sääkehä, suojelu 508.64
Troposfääri, suojelu 508.64
Tuhka, ilmansaasteet 508.64
Typen oksidit, ilman saasteet 508.64
VOC-yhdisteet, ilmansaasteet 508.64
Aavikot, suojelu 508.6+
Ainevirrat, ympäristönsuojelu 508.6+
Alkaliniteetti, ympäristönsuojelu 508.6+
Allasalueet, ympäristöhaitat 508.6+
Allikot, luonnonsuojelu 508.6+
Alue-ekologia, ympäristönsuojelu 508.6+
Alueelliset ympäristökeskukset 508.6+
Alvarit, luonnonsuojelu 508.6+
Alvarit, maisemansuojelu 508.6+
Arkeofyytit, ympäristönsuojelu 508.6+
Arot, suojelu 508.6+
Atomienergia, ympäristöongelmat 508.6+
Atomivoima, ympäristöongelmat 508.6+
Autiomaat, suojelu 508.6+
Biodiversiteetti, luonnonsuojelu 508.6+
Bioetiikka, ekofilosofia 508.6+
Bioetiikka, luonnonsuojelun etiikka 508.6+
Bioindikaattorit, ympäristön tila 508.6+
Biokenoosit, luonnonsuojelu 508.6+
Biologinen monimuotoisuus, luonnonsuojelu 508.6+
Biologinen puhdistus, ympäristönsuojelu 508.6+
Biologiset vaikutukset, saastuminen 508.6+
Biomanipulaatio, ympäristönsuojelu 508.6+
Biopuhdistus, ympäristönsuojelu 508.6+
Bioremediaatio, ympäristönsuojelu 508.6+
Biosfääri, ympäristönsuojelu 508.6+
Biosidit, ympäristömyrkyt 508.6+
Biotooppi, luonnonsuojelu 508.6+
Clean tech, ympäristöteknologia yl. 508.6+

Viittaukset: 1 - 100 / 581

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 [>] [>|]