Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

514 Geometria

Yleinen geometria. Alkeisgeometria
Euklidinen, epäeuklidinen ja analyyttinen geometria
Polygonometria. Avaruusgeometria. Affiinit ja projektiiviset geometriat. Algebroiden geometriat. Deskriptiivinen geometria. Differentiaaligeometria. Topologia. Fraktaalit. Fraktaaligeometria
YKL : 51.2

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

3-ulotteisuus, avaruusgeometria 514
Affiinit geometriat 514
Algebrallinen topologia 514
Algebroiden geometriat 514
Alkeisgeometria 514
Analyyttinen geometria 514
Asymmetria, geometria 514
Asymptootti 514
Avaruusgeometria 514
Deskriptiivinen geometria 514
Differentiaaligeometria 514
Dimensio, geometria 514
Dimensioteoria 514
Ellipsit, geometria 514
Epäeuklidinen geometria 514
Epäsymmetria, geometria 514
Euklidinen geometria 514
Fraktaaligeometria 514
Fraktaalit 514
Geometria 514
Hyperbelit 514
Hyperboliset funktiot 514
Kolmiulotteisuus, avaruusgeometria 514
Kombinatorinen topologia 514
Kultainen leikkaus, geometria yl. 514
Kuvaanto-oppi, geometria 514
Matematiikka, geometria 514
Monistot, topologia, matematiikka 514
Muodot, geometria 514
Muoto, geometria 514
Paraabelit 514
Perspektiivi, geometria 514
Pinta-ala, geometria 514
Polttopisteet 514
Polygonometria 514
Projektiivinen geometria 514
Projektio, geometria 514
Sectio aurea, geometria yl. 514
Stereometria 514
Symmetria, geometria 514
Tila, geometria 514
Tilavuus, geometria 514
Topologia, matematiikka 514
Ulottuvuus, geometria 514
Asymmetria, matematiikka 510 - 519
Epäsymmetria, matematiikka 510 - 519
Itseisarvo, matematiikka 510 - 519
Luonnontieteet, matematiikka 510 - 519
Matemaattiset menetelmät, matematiikka 510 - 519
Matemaattiset teoriat 510 - 519
Matemaattiset tieteet, matematiikka 510 - 519
Muuttujat, matematiikka 510 - 519
Symmetria, matematiikka 510 - 519
Vakiot, matematiikka 510 - 519
Variaabelit, matematiikka 510 - 519