Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka

Yleinen atomiteoria. Alkeishiukkasfysiikka. Reaktorifysiikka
Atomien ja ytimien rakenne ja fysiikka. Isotoopit
Ydinreaktiot. Fissio. Fuusio. Ketjureaktio
Radioaktiivisuus. Radioaktiivinen säteily yleensä
Alfa-, beeta- ja gammasäteily
Molekyylien ja kiinteiden aineiden rakenne ja fysiikka
YKL : 53.12

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alfasäteily 531.2
Alkeishiukkaset 531.2
Alkeishiukkasfysiikka 531.2
Annosmittarit, säteily 531.2
Antihiukkaset 531.2
Antimateria 531.2
Atomifysiikka 531.2
Atomireaktorit, ydinfysiikka 531.2
Atomit yl. 531.2
Atomiteoria, fysiikka 531.2
Beetasäteily 531.2
Bosonit 531.2
Cesium, ydinfysiikka 531.2
Elektronit, ydinfysiikka 531.2
Fissio, ydinfysiikka 531.2
Fissioreaktorit, ydinfysiikka 531.2
Fononit, alkeishiukkaset 531.2
Fotonit 531.2
Fuusio, ydinfysiikka 531.2
Fuusioreaktorit, ydinfysiikka 531.2
Fysiikka, atomifysiikka 531.2
Fysiikka, ydinfysiikka 531.2
Gammasäteily 531.2
Higgsin bosoni, alkeishiukkaset 531.2
Hiukkaset, hiukkasfysiikka 531.2
Hiukkasfysiikan standardimalli 531.2
Hiukkasfysiikka 531.2
Hiukkaskiihdyttimet 531.2
Hiukkassäteily 531.2
Hyperonit 531.2
Ionisoiva säteily 531.2
Isotoopit, fysiikka 531.2
Ketjureaktio, ydinfysiikka 531.2
Kidetiede, fysiikka 531.2
Kiinteiden aineiden fysiikka 531.2
Kiinteän olomuodon fysiikka 531.2
Kristallografia, fysiikka 531.2
Kvarkit 531.2
Leptonit 531.2
Luonnonsäteily, ionisoiva säteily 531.2
Molekyylifysiikka 531.2
Neutriinot 531.2
Neutronit 531.2
Nukleonit 531.2
Nuklidit 531.2
Pienhiukkaset, hiukkasfysiikka 531.2
Pintailmiöt, molekyylifysiikka 531.2
Plasmatekniikka, ydinfuusio 531.2
Plutonium, radioaktiivisuus 531.2
Positronit 531.2
Protonit 531.2
Puoliintumisaika, radioaktiivisuus yl. 531.2
Radioaktiivinen säteily, fysiikka 531.2
Radioaktiiviset aineet, fysiikka 531.2
Radioaktiivisuus yl. 531.2
Radioaktiivisuus, fysiikka 531.2
Radiofysiikka 531.2
Radium, radioaktiivisuus 531.2
Rajapintailmiöt, molekyylifysiikka 531.2
Reaktorifysiikka 531.2
Resonanssi, atomi- ja ydinfysiikka 531.2
Röntgensäteily, fysiikka 531.2
Strontium, radioaktiivisuus 531.2
Supersymmetria, hiukkasfysiikka 531.2
Suurenergiafysiikka 531.2
Syklotronit 531.2
Säteily, radioaktiivinen säteily 531.2
Säteily, röntgensäteily 531.2
Säteilyannokset, radioaktiivinen säteily 531.2
Säteilyfysiikka, radioaktiivinen säteily 531.2
Säteilylaitteet yl. 531.2
Tekniväriteoria, hiukkasfysiikan standardimalli 531.2
Uraani, radioaktiivisuus 531.2
Ydinfysiikka 531.2
Ydinreaktiot, fysiikka 531.2
Ydinreaktorit, reaktorifysiikka yl. 531.2
Aikakoneet, teoreettinen fysiikka 531+
Aikamatkat, teoreettinen fysiikka 531+
Aineen ominaisuudet, fysiikka 531+
Energia, teoreettinen fysiikka 531+
Fysiikka, teoreettinen fysiikka 531+
Gravitaatio, teoreettinen fysiikka 531+
Painovoima, teoreettinen fysiikka 531+
Teoreettinen fysiikka 531+
Todellisuus, teoreettinen fysiikka 531+
Vetovoima, teoreettinen fysiikka 531+
Fysikaaliset ilmiöt, fysiikka 530 - 537
Fysikaaliset ominaisuudet, fysiikka 530 - 537
Luonnonopin oppikirjat, fysiikka, oppikirjat 530 - 537
Luonnontieteet, fysiikka 530 - 537
Luonnontieto, fysiikka 530 - 537
Matemaattiset tieteet, fysiikka 530 - 537
Metamateriaalit, fysikaaliset ominaisuudet 530 - 537
Rajapintailmiöt, fysikaaliset ilmiöt 530 - 537