Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

533 Mekaniikka

Kiinteiden ja jäykkien kappaleiden mekaniikka
Nesteiden mekaniikka. Kaasujen mekaniikka. Plasmafysiikka
Statiikka. Dynamiikka. Kinetiikka
Painovoima. Heiluri. Kitka. Lujuus. Kimmoisuus. Plastisuus
Hydrodynamiikka, -mekaniikka ja -statiikka
Aerodynamiikka, -mekaniikka ja -statiikka
Virtaus. Kapillariteetti. Osmoosi. Diffuusio
YKL : 53.3

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Absorptio, fysiikka yl. 533
Adheesio, fysiikka yl. 533
Adsorptio, fysiikka yl. 533
Aerodynamiikka, fysiikka 533
Aeromekaniikka, fysiikka 533
Aerosolifysiikka 533
Aerostatiikka, fysiikka 533
Diffuusio, fysiikka 533
Dynamiikka, fysiikka 533
Elastisuus, fysiikka 533
Fysiikka, mekaniikka 533
Gravitaatio, mekaniikka 533
Heilurit, fysiikka 533
Hitaus, mekaniikka 533
Hitausvoima, fysiikka 533
Hydrauliikka, mekaniikka 533
Hydrodynamiikka, fysiikka 533
Hydromekaniikka, fysiikka 533
Hydrostatiikka, fysiikka 533
Hyrrät, mekaniikka 533
Höyry, mekaniikka 533
Joustavuus, fysiikka 533
Kaasujen fysiikka 533
Kaasut, mekaniikka 533
Kapillariteetti, fysiikka 533
Kavitaatio, hydrodynamiikka, fysiikka 533
Keskeisvoima 533
Keskipakoisvoima 533
Keskipakovoima 533
Kiihtyvyys, fysiikka 533
Kiinteiden kappaleiden mekaniikka 533
Kimmoisuus, fysiikka 533
Kinematiikka, fysiikka 533
Kinetiikka, fysiikka 533
Kitka, fysiikka 533
Koheesio, fysiikka 533
Kompressio, fysiikka 533
Liike, fysiikka 533
Liike-energia, mekaniikka 533
Liikeoppi, fysiikka 533
Liikeradat, liike, fysiikka 533
Liikkeet, kinematiikka, fysiikka 533
Liukkaus, kitka, fysiikka 533
Lujuusoppi, fysiikka 533
Massa, fysiikka 533
Massakeskipiste 533
Mekaaninen energia 533
Mekaaniset ominaisuudet, fysiikka 533
Mekaniikka, fysiikka 533
Mikromekaniikka, mekaniikka 533
Modulaarisuus, kimmo-oppi, fysiikka 533
Moduulit, kimmo-oppi, fysiikka 533
Murtolujuus, mekaniikka 533
Murtumismekaniikka 533
Nestefysiikka 533
Nesteiden mekaniikka 533
Newtonin lait, mekaniikka, fysiikka 533
Nopeus, mekaniikka 533
Ominaispaino, fysiikka 533
Osmoosi, fysiikka 533
Paine, fysiikka 533
Paino, fysiikka 533
Painopiste, fysiikka 533
Painovoima, mekaniikka 533
Pintailmiöt 533
Pintajännitys 533
Plasma, fysiikka 533
Plasmafysiikka 533
Plastisuus, fysiikka 533
Potentiaalienergia, mekaniikka 533
Puristusvoima, mekaniikka 533
Pyörimisliike, mekaniikka 533
Rajapintailmiöt, pintailmiöt 533
Resilienssi, fysiikka yl. 533
Sitkeys, fysiikka 533
Sorptio, fysiikka yl. 533
Statiikka, fysiikka 533
Taipuvuus, mekaniikka 533
Tasapaino, mekaniikka 533
Termoplastisuus, fysiikka 533
Tribologia, fysiikka 533
Turbulenssi, fysiikka 533
Vetovoima, taivaankappaleiden radat 533
Virtaus, mekaniikka 533
Virtausoppi, mekaniikka 533
Viruminen, fysiikka 533
Viskositeetti 533
Voima, mekaniikka 533
Fysikaaliset ilmiöt, fysiikka 530 - 537
Fysikaaliset ominaisuudet, fysiikka 530 - 537
Luonnonopin oppikirjat, fysiikka, oppikirjat 530 - 537
Luonnontieteet, fysiikka 530 - 537
Luonnontieto, fysiikka 530 - 537
Matemaattiset tieteet, fysiikka 530 - 537
Metamateriaalit, fysikaaliset ominaisuudet 530 - 537
Rajapintailmiöt, fysikaaliset ilmiöt 530 - 537