Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

534 Lämpöoppi

Lämpösäteily. Lämmön johtuminen. Lämpötilan vaikutus
Termodynamiikka. Energetiikka. Entropia
Korkeiden ja matalien lämpötilojen fysiikka. Kylmäfysiikka
Lämpötilan mittaus ja säätö. Kalorimetria
Lämpömittarin ja termostaatin fysiikka
YKL : 53.5

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alhaisen lämpötilan tutkimus, fysiikka 534
Energetiikka 534
Energia, energetiikka yl. 534
Energiamittarit, lämpömittarit 534
Entropia, lämpöoppi 534
Fysiikka, lämpöoppi 534
Kalorimetria 534
Kondensoituminen, lämpöoppi 534
Konvektio, lämpöoppi 534
Korkean lämpötilan tutkimus 534
Korkeiden lämpötilojen tutkimus 534
Kryofysiikka 534
Kuumuus, korkeiden lämpötilojen tutkimus 534
Kylmyys, lämpöoppi 534
Kylmäfysiikka 534
Liike-energia, energetiikka 534
Lämmön johtuminen 534
Lämmön kuljetus, lämpöoppi 534
Lämmön siirtyminen 534
Lämmönjohtavuus 534
Lämpö, fysiikka 534
Lämpö, lämpöoppi 534
Lämpöarvo, fysiikka yl. 534
Lämpöenergia, fysiikka. yl. 534
Lämpökapasiteetti 534
Lämpölaajeneminen 534
Lämpöliike 534
Lämpömittarit 534
Lämpöoppi 534
Lämpösäteily 534
Lämpötila, lämpöoppi 534
Lämpötilan mittaus 534
Matalien lämpötilojen fysiikka 534
Mittaus, kalorimetria 534
Ominaislämpö 534
Suprajohtavuus, kylmäfysiikka 534
Suprajohteet, kylmäfysiikka 534
Sähkönjohtavuus, suprajohtavuus, kylmäfysiikka 534
Säteily, lämpösäteily 534
Termodynamiikka, fysiikka 534
Termofysiikka 534
Termostaatit, fysiikka 534
Fysikaaliset ilmiöt, fysiikka 530 - 537
Fysikaaliset ominaisuudet, fysiikka 530 - 537
Luonnonopin oppikirjat, fysiikka, oppikirjat 530 - 537
Luonnontieteet, fysiikka 530 - 537
Luonnontieto, fysiikka 530 - 537
Matemaattiset tieteet, fysiikka 530 - 537
Metamateriaalit, fysikaaliset ominaisuudet 530 - 537
Rajapintailmiöt, fysikaaliset ilmiöt 530 - 537