Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi

Valon teoriat. Optiikka. Näkyvä valo. Infrapuna- ja ultraviolettisäteet
Värioppi. Väriasteikot. Värijärjestelmät. Värimetriikka. Spektri
Valon eteneminen, heijastuminen, taittuminen, ja taipuminen
Absorptio. Emissio. Interferenssi
Peilin, prisman ja linssin fysiikka. Polarisaatio. Kahtaistaittuminen
Säteilyenergia. Fotometria. Radiometria. Valosähköilmiö. Loistevalo. Luminesenssi. Holografian fysiikka. Laserin ja maserin fysiikka
YKL : 53.6,  53.66

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

3-ulotteisuus, holografia, fysiikka 536
Aallonpituus, valo-oppi 536
Aaltoliike, valo-oppi 536
Absorptio, valo-oppi 536
Albedo, auringonsäteily 536
Albedo, säteilyfysiikka 536
Auringon säteily, säteilyoppi yl. 536
Auringonsäteily, säteilyoppi yl. 536
Emissio, fysiikka yl. 536
Fluoresenssi 536
Fotoluminesenssi, fysiikka 536
Fotometria 536
Frekvenssit, valo-oppi 536
Fysiikka, valo-oppi 536
Heijastuminen, säteilyoppi 536
Heijastuminen, valo-oppi 536
Holografia, optiikka 536
Hologrammit, optiikka 536
Infrapunasäteily 536
Infrapunatekniikka, fysiikka 536
Infrapunavalo 536
Interferenssi, fysiikka 536
Jaksolliset ilmiöt, valo-oppi 536
Kahtaistaittuminen 536
Kirkkaus, valo-oppi 536
Kolmiulotteisuus, holografia, fysiikka 536
Laserit, fysiikka 536
Lasersäteily 536
Luminesenssi, fysiikka 536
Maserit, fysiikka 536
Mittaus, fotometria 536
Näkyvä valo 536
Optiikka, fysiikka 536
Pimeys, valo-oppi 536
Polarisaatio, valo-oppi 536
Prismat, valo-oppi 536
Radiometria 536
Sironta, valo-oppi 536
Spektrit, valo-oppi 536
Spektrometrit, valo-oppi 536
Säteily, infrapunasäteily 536
Säteily, säteilyoppi yl. 536
Säteily, ultraviolettisäteily yl. 536
Säteilyenergia, säteilyoppi yl. 536
Säteilyfysiikka yl. 536
Taajuus, valo-oppi 536
Taipuminen, valon 536
Taittuminen, valo 536
Ultraviolettisäteily 536
Ultraviolettivalo 536
UV-säteily 536
Valo, fysiikka 536
Valo-oppi, fysiikka 536
Valosähköilmiö 536
Valovoima, valo-oppi 536
Vibraatio, valo-oppi 536
Väriaineet, värioppi 536
Värimetriikka, fysiikka 536
Värioppi, fysiikka 536
Värit, fysiikka 536
Värähtelyt, valo-oppi 536
Fysikaaliset ilmiöt, fysiikka 530 - 537
Fysikaaliset ominaisuudet, fysiikka 530 - 537
Luonnonopin oppikirjat, fysiikka, oppikirjat 530 - 537
Luonnontieteet, fysiikka 530 - 537
Luonnontieto, fysiikka 530 - 537
Matemaattiset tieteet, fysiikka 530 - 537
Metamateriaalit, fysikaaliset ominaisuudet 530 - 537
Rajapintailmiöt, fysikaaliset ilmiöt 530 - 537