Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

537 Sähköoppi. Magnetismi

Sähköstatiikka. Sähködynamiikka. Sähkökinetiikka
Staattinen sähkö. Sähkökentät. Sähkövirta
Sähkön johtuminen. Vastus. Jännite. Sähkönpurkaukset
Magneettiset kentät. Magnetisoituminen. Sähkömagnetismi
Sähkömagneettiset värähtelyt ja aallot. Vaihtovirta
YKL : 53.7

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aallonpituus, sähköoppi 537
Aaltoliike, sähköoppi 537
Anodit, sähköoppi 537
Elektrodit, sähköoppi 537
Elektroluminesenssi, sähköoppi 537
Energiamittarit, sähkömittarit 537
Frekvenssit, sähköoppi 537
Fysiikka, sähköoppi 537
Galvanismi 537
Induktio, sähköoppi 537
Jaksolliset ilmiöt, sähköoppi 537
Johteet, sähköoppi 537
Johtimet, sähköoppi 537
Jännite, sähköoppi 537
Katodit, sähköoppi 537
Lataus, sähköoppi 537
Loissähkö, fysiikka 537
Loisteho, fysiikka 537
Lämpösähköisyys, sähköoppi 537
Magneettikentät yl. 537
Magneettiset kentät 537
Magneettiset ominaisuudet yl. 537
Magnetismi yl. 537
Maxwellin yhtälöt, sähkömagneettiset kentät 537
Mikroaallot, fysiikka 537
Mikroelektrodit, sähköoppi 537
Mikromekaniikka, sähköoppi 537
Oskillografia, sähköoppi 537
Oskilloskoopit, sähköoppi 537
Polarisaatio, sähköoppi 537
Potentiaalienergia, sähköoppi 537
Puolijohteet, fysiikka 537
Radioaallot, fysiikka 537
Resistanssi, sähköoppi 537
Resonanssi, sähköoppi 537
Sironta, sähköoppi 537
Spektrografit, sähkömagneettinen säteily 537
Suprajohtavuus, sähköoppi 537
Suprajohteet, sähköoppi 537
Sähkö, fysiikka 537
Sähködynamiikka yl. 537
Sähköeristeet, sähköoppi 537
Sähköiset ominaisuudet, sähköoppi 537
Sähköisyys, sähköoppi 537
Sähkökentät, sähköoppi 537
Sähkökinetiikka 537
Sähkömagneetit, sähköoppi 537
Sähkömagneettinen säteily yl. 537
Sähkömagneettiset ilmiöt yl. 537
Sähkömagneettiset kentät yl. 537
Sähkömagnetismi yl. 537
Sähköneristys, sähköoppi 537
Sähkönjohtavuus, sähköoppi yl. 537
Sähköoppi, fysiikka 537
Sähköpurkaukset, sähköoppi 537
Sähköstatiikka yl. 537
Sähkövaraus, sähköoppi 537
Sähkövastukset, sähköoppi 537
Sähkövirta, sähköoppi 537
Säteily, sähkömagneettinen yl. 537
Taajuus, sähköoppi 537
Tasasähkö, sähköoppi 537
Teholähteet, sähköoppi 537
Vaihtosähkö, sähköoppi 537
Vaihtovirta, sähköoppi 537
Vastukset, sähköoppi 537
Vibraatio, sähkömagneettiset 537
Virtalähteet, sähköoppi 537
Virtapiirit, sähköoppi 537
Värähtelyt, sähkömagneettiset 537
Yliaallot, jännite, sähköoppi 537
Fysikaaliset ilmiöt, fysiikka 530 - 537
Fysikaaliset ominaisuudet, fysiikka 530 - 537
Luonnonopin oppikirjat, fysiikka, oppikirjat 530 - 537
Luonnontieteet, fysiikka 530 - 537
Luonnontieto, fysiikka 530 - 537
Matemaattiset tieteet, fysiikka 530 - 537
Metamateriaalit, fysikaaliset ominaisuudet 530 - 537
Rajapintailmiöt, fysikaaliset ilmiöt 530 - 537