Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia

Orgaaniset reaktiot ja yhdisteet
Hiilivedyt. Polymeerit. Asykliset ja sykliset yhdisteet
Luonnonaineet orgaanisen kemian kannalta
YKL : 54.3

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aglykonit, orgaaninen kemia 546
Akrylonitriili, orgaaninen kemia 546
Akryylinitriili, orgaaninen kemia 546
Aktiivihiili 546
Aldehydit, orgaaninen kemia 546
Alkaloidit, orgaaninen kemia 546
Alkoholit, orgaaninen kemia 546
Aminohapot, orgaaninen kemia 546
Aromaattiset hiilivedyt, orgaaninen kemia 546
Aromaattiset yhdisteet 546
Asetyylikoliini, esterit, orgaaninen kemia 546
Asykliset yhdisteet 546
Bioaktiiviset yhdisteet, orgaaninen kemia 546
Biomuovi, muovien kemia 546
Biopolymeerit, orgaaninen kemia 546
Bisfenoli A, fenoliset yhdisteet, orgaaninen kemia 546
Diasetyyli, orgaaniset yhdisteet, orgaaninen kemia 546
Eetterit, orgaaniset yhdisteet 546
Eloperäinen aines, orgaaninen kemia 546
Eläinproteiinit, orgaaninen kemia 546
Epoksi, ogaaninen kemia 546
Esanssit, orgaaninen kemia 546
Esterit, orgaaninen kemia 546
Etanoli, orgaaninen kemia 546
Eteeni, orgaaninen kemia 546
Eteeriset öljyt, orgaaninen kemia 546
Fenoliset yhdisteet, orgaaninen kemia 546
Fenolit, orgaaninen kemia 546
Fluorihiilivedyt, orgaaninen kemia 546
Formaldehydi, orgaaninen kemia 546
Fosfaatit, orgaaniset yhdisteet 546
Freonit, orgaaninen kemia 546
Fruktoosi, orgaaninen kemia 546
Furfuraali, orgaaninen kemia 546
Geopolymeerit 546
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, orgaaninen kemia 546
Hapot, orgaaninen kemia 546
Hartsit, orgaaninen kemia 546
Hedelmäsokeri, orgaaninen kemia 546
Hemi, orgaaninen kemia 546
Hemiini, orgaaninen kemia 546
HFC-yhdisteet, orgaaninen kemia 546
Hiili, orgaaninen kemia 546
Hiilivedyt, orgaaninen kemia 546
Karboksyylihapot, orgaaniset yhdisteet, orgaaninen kemia 546
Kasviproteiinit, orgaaninen kemia 546
Kemia, orgaaninen kemia 546
Kemialliset yhdisteet, orgaaninen kemia 546
Keratiinit, proteiinit, orgaaninen kemia yl. 546
Klooratut hiilivedyt, orgaaninen kemia 546
Laktoosi, orgaaninen kemia 546
Luonnonaineet, orgaaninen kemia 546
Luonnonmateriaalit, orgaaninen kemia 546
Luonnonpolymeerit, orgaaninen kemia 546
Maitohappo, orgaaninen kemia 546
Makromolekyylit, orgaaninen kemia 546
Malonialdehydi, aldehydit, orgaaninen kemia 546
MDI, orgaaninen kemia 546
Metanoli, orgaaninen kemia 546
Muovi, muovien kemia 546
Muovien kemia 546
Muovit, muovien kemia 546
Oligomeeri, kemia 546
Omegarasvahapot, orgaaninen kemia 546
Omega-rasvahapot, orgaaninen kemia 546
Orgaaninen aines, orgaaninen kemia 546
Orgaaninen kemia 546
Orgaaniset yhdisteet, orgaaninen kemia 546
Organometalliyhdisteet, orgaaninen kemia 546
PAH-yhdisteet, organinen kemia 546
Palsamit, orgaaninen kemia 546
Parafiinit, orgaaninen kemia 546
Pentakloorifenoli, orgaaninen kemia 546
Perfluorihiilivedyt, orgaaninen kemia 546
PFC-yhdisteet, orgaaninen kemia 546
Polyamidi, orgaaninen kemia 546
Polyaromaattiset hiilivedyt, orgaaninen kemia 546
Polyesteri, orgaaninen kemia 546
Polyeteeni, orgaaninen kemia 546
Polyklooratut hiilivedyt, orgaaninen kemia 546
Polymeerikemia 546
Polymeerit 546
Polymeria, orgaaninen kemia 546
Polymerointi, orgaaninen kemia 546
Polystyreeni, orgaaninen kemia 546
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 546
Polyuretaani, orgaaninen kemia 546
Proteiinit, orgaaninen kemia 546
Puolisynteettiset muovit, muovien kemia 546
Rasva, orgaaninen kemia 546
Rasvahapot, orgaaninen kemia 546
Rasvapitoisuus, orgaaninen kemia 546
Rasvaprosentti, orgaaninen kemia 546
Rasvat, orgaaninen kemia 546
Sieniproteiinit, orgaaninen kemia 546
Silikoni, orgaaninen kemia 546
Sokerit, orgaaninen kemia 546
Steroidit, orgaaninen kemia 546
SUMO-1-proteiini, orgaaninen kemia 546
Sykliset yhdisteet, orgaaninen kemia 546

Viittaukset: 1 - 100 / 113

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]