Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

570 BIOLOGIA

Biologian ja luonnonhistorian yleisteokset
Biologian ja luonnonhistorian yleiset oppikirjat
Elävän luonnon biologinen tutkimus yleensä
Taksonomia yleensä. Eliökunnan järjestelmä
Biologian alaan kuuluvat yleisteokset, jotka koskevat sekä eläimiä että kasveja
Useita biotieteitä koskevat teokset
Aerobiologia, vesibiologia ja maaperäbiologia yleensä
Plankton yleensä
YKL : 56

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aerobiologia yl. 570
Aitotumaiset eliöt, eliöt yl. 570
Aitotumaiset, eliöt yl. 570
Aitotumalliset, eliöt yl. 570
Bioinformatiikka, biologia yl. 570
Biologiset tieteet yl. 570
Biomatematiikka yl. 570
Biomateriaalit, biologia yl. 570
Biometria yl. 570
Biostatistiikka yl. 570
Biotestit, biotiteet yl. 570
Biotieteet yl. 570
Eliökunnan järjestelmä yl. 570
Eliökunta yl. 570
Eliöt yl. 570
Elämä, biologia yl. 570
Etnobiologia, biologia yl. 570
Eukaryootit, eliöt yl. 570
Hydrobiologia yl. 570
Itämeri, meribiologia yl. 570
Joenuomat, vesibiologia yl. 570
Joet, vesibiologia yl. 570
Jokisuistot, vesibiologia yl. 570
Järvet, vesibiologia yl. 570
Kokeet, biologia yl. 570
Lahkot, eliökunnan järjestelmä yl. 570
Lajit, eliökunnan järjestelmä yl. 570
Lajiutuminen, eliökunnan järjestelmä yl. 570
Luonnonhistoria yl. 570
Maabiologia yl. 570
Maaperäbiologia yl. 570
Meret, meribiologia yl. 570
Meribiologia yl. 570
Murtovesi, murtovesibiologia yl. 570
Plankton yl. 570
Purot, vesibiologia yl. 570
Rodut, eliökunnan järjestelmä yl. 570
Systematiikka, eliökunnan järjestelmä yl. 570
Taksonomia, eliökunnan järjestelmä yl. 570
Tieteelliset nimet, eliökunnan järjestelmä yl. 570
Uomat, vesibiologia yl. 570
Valtameret, meribiologia yl. 570
Vesibiologia yl. 570
Vesientutkimus, vesibiologia yl. 570
Vuorokaudenajat, biologia yl. 570
Yö, biologia yl. 570
Luonnontieteet, biologia yl. 570 - 576
Biologia yl. 570 - 579
Biologiset tieteet, biologia 570 - 579
Biotieteet, biologia 570 - 579
Elävä luonto, biologia yl. 570 - 579
Fotobiologia, biologia yl. 570 - 579
Mekanismit, biologiset mekanismit yl. 570 - 579
Populaatiobiologia, biologia yl. 570 - 579
Synteettinen biologia 570 - 579
Luonto, elävä luonto 570 - 598