Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

573 Yleisbiologia

Tähän yleinen ja vertaileva sekä kasveja että eläimiä koskeva anatomia, morfologia, somatologia, fysiologia ja biofysiikka
Molekyylibiologian yleisteokset, jotka koskevat sekä kasveja että eläimiä
Sytologian eli soluopin tai solubiologian yleisteokset, jotka koskevat sekä kasveja että eläimiä
Solun rakenne ja osat. Solun toiminta. Soluviljelmät
Ontogenian yleisteokset, jotka koskevat sekä kasveja että eläimiä
Yksilön biologinen kehitys yleensä
Eliöiden lisääntymistä ja sukupuolisuutta käsittelevät teokset, jotka koskevat sekä kasveja että eläimiä
YKL : 56,  56.1,  56.2

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aineenvaihdunta, yleisbiologia 573
Aineenvaihduntatuotteet, yleisbiologia 573
Aistimet, yleisbiologia 573
Aistinelimet, yleisbiologia 573
Aistinfysiologia, yleisbiologia 573
Aistinsolut, yleisbiologia 573
Aistit, yleisbiologia 573
Aivofysiologia, yleisbiologia 573
Aivokuori, yleisbiologia 573
Aivoselkäydinneste , yleisbiologia 573
Aivo-selkäydinneste , yleisbiologia 573
Aivot, yleisbiologia 573
Akillesjänne, yleisbiologia 573
Alaraajat, yleisbiologia 573
Alkio, yleisbiologia 573
Alkiokehitys, yleisbiologia 573
Alkionkehitys, yleisbiologia 573
Anatomia, yleisbiologia 573
Androgynia, yleisbiologia 573
Anti-Müllerian hormoni, yleisbiologia 573
Apoptoosi, solubiologia yl. 573
Asetyylikoliini, välittäjäaineet, yleisbiologia 573
Bioelektroniikka yl. 573
Biofysiikka yl. 573
Biologia, yleisbiologia 573
Biologiset rytmit, yleisbiologia 573
Bioluminesenssi yl. 573
Biomekaniikka yl. 573
Biomolekyylit, molekyylibiologia yl. 573
Biorytmit, yleisbiologia 573
Depolarisaatio, hermosolut, yleisbiologia 573
Depolarisaatio, solukalvot, yleisbiologia 573
Ekofysiologia, fysiologia yl. 573
Elektrofysiologia, yleisbiologia 573
Elimet, biologia yl. 573
Elimistö, biologia yl. 573
Elinoppi, yleisbiologia 573
Embryogeneesi, yleisbiologia 573
Embryologia, yleisbiologia 573
Endosytoosi, yleisbiologia 573
Endoteelisolut, yleisbiologia 573
Entsyymit, yleisbiologia 573
Epiteeli, yleisbiologia 573
Epiteelisolut, yleisbiologia 573
Fagosytoosi, yleisbiologia 573
Feromonit, yleisbiologia 573
Fysiikka, biofysiikka yl. 573
Fysiologia, yleisbiologia 573
Fysiologiset rytmit, biologia yl. 573
Fysiologiset vaikutukset, yleisbiologia 573
Hajuaisti, yleisbiologia 573
Hedelmällisyys, yleisbiologia 573
Hedelmöitys, yleisbiologia 573
Hemiselluloosa, solubiologia, yleisbiologia 573
Hengitys, yleisbiologia 573
Hengityselimet, yleisbiologia 573
Hengitystiet, yleisbiologia 573
Hermafroditismi, yleisbiologia 573
Hermokudokset, yleisbiologia 573
Hermo-lihastoiminta, yleisbiologia 573
Hermosolut, yleisbiologia 573
Hermosto, yleisbiologia 573
Hiki, yleisbiologia 573
Histologia, yleisbiologia 573
Hivenaineet, yleisbiologia 573
Homeostasia, yleisbiologia 573
Hormonaaliset tekijät, yleisbiologia 573
Hormonaaliset vaikutukset, yleisbiologia 573
Hormonit, yleisbiologia 573
Hormonivaikutukset, yleisbiologia 573
Horros, yleisbiologia 573
Ikä, yleisbiologia 573
Imusuonisto, yleisbiologia 573
Isoaivokuori, yleisbiologia 573
Istukka, yleisbiologia 573
Isäntäsolut, solut, yleisbiologia 573
Jakautuminen, solunjakautuminen yl. 573
Jalat, yleisbiologia 573
Jänteet, yleisbiologia 573
Kaksineuvoisuus yl. 573
Kaksineuvoisuus, yleisbiologia 573
Kantajänne, yleisbiologia 573
Kasvaminen, yleisbiologia 573
Kasvu, yleisbiologia 573
Kasvuhormonit, yleisbiologia 573
Kehitysbiologia yl. 573
Keskushermosto, yleisbiologia 573
Keuhkot, yleisbiologia 573
Kohtu, yleisbiologia 573
Korteksi, yleisbiologia 573
Kronobiologia yl. 573
Kudokset, yleisbiologia 573
Kudosoppi, yleisbiologia 573
Kudosviljely, yleisbiologia 573
Kuolema, yleisbiologia 573
Kuona-aineet, yleisbiologia 573
Kuonaneritys, yleisbiologia 573
Kuoriutuminen yl. 573
Kuulo, yleisbiologia 573
Lihasmekaniikka yl. 573

Viittaukset: 1 - 100 / 239

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]