Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

574 Ekologia. Eliömaantiede

Ekologian ja eliömaantieteen yleisteokset, jotka koskevat sekä eläimiä että kasveja. Eliömaantieteelliset alueet
Eliöiden suhde ympäristöönsä. Ekosysteemit
Populaatioekologia. Energiaekologia
Ravintoketjut. Biogeokemialliset kierrot
Symbioosi. Parasitismi. Parasitologia yleensä
Maaekosysteemit. Maaperä- ja metsäekosysteemit
Vesiekosysteemit. Vesiekologia. Planktonekologia
Teokset, jotka kuvailevat eri elinympäristöjen tai eliömaantieteellisten alueiden luontoa ja joita ei ole tarkoitettu luonto-oppaiksi tai lajinmääritysoppaiksi.
Aavikoiden, arojen, merien, metsien, napa- ja tundra-alueiden, savannien, soiden, vesistöjen, vuoristojen ja kulttuuriympäristöjen ekologia ja luonto yleensä
Säätilan ja vuodenaikojen vaikutus luontoon yleensä
YKL : 56.9

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, ekologia yl. 574
Aapasuot, elinympäristöt yl. 574
Aapasuot, eliömaantiede yl. 574
Aarnimetsät, metsäekologia yl. 574
Aarniometsät, metsäekologia yl. 574
Aavikot, ekologia yl. 574
Aavikot, elinympäristöt yl. 574
Aavikot, eliömaantiede yl. 574
Agroekologia yl. 574
Aineiden kierto, ekologia yl. 574
Alikasvos, metsäekologia yl. 574
Alkuperäiset lajit, eliömaantiede yl. 574
Allikot, vesiekologia yl. 574
Alue-ekologia, ekologia yl. 574
Alvarit, ekologia yl. 574
Arkeofyytit, ekologia ja eliömaantiede yl. 574
Arot, ekologia yl. 574
Arot, elinympäristöt yl. 574
Arot, eliömaantiede yl. 574
Asutuksen seuralaislajit, eliömaantiede yl. 574
Autiomaat, ekologia yl. 574
Autiomaat, elinympäristöt yl. 574
Autiomaat, eliömaantiede yl. 574
Avosuot, suot, ekologia 574
Benthos, ekologia yl. 574
Biodiversiteetti, ekologia yl. 574
Bioenergetiikka, energiaekologia yl. 574
Bioenergia, energiaekologia yl. 574
Biogeografia yl. 574
Biogeokemiallinen kierto 574
Biogeokemialliset kierrot 574
Biokenoosit, ekologia yl. 574
Bioklimatologia, ekologia yl. 574
Bioklimatologia, eliömaantiede yl. 574
Biologinen monimuotoisuus, ekologia yl. 574
Biomanipulaatio, ekologia yl. 574
Biomassa, energiaekologia yl. 574
Biometeorologia, ekologia yl. 574
Biomit 574
Biosfääri, ekologia yl. 574
Biotooppi, ekologia yl. 574
Carnivorit, ekologia yl. 574
Deltat, ekologia yl. 574
Deltat, elinympäristöt yl. 574
Deltat, eliömaantiede yl. 574
Diversiteetti, ekologia yl. 574
Ekologia yl. 574
Ekologinen kestävyys , ekologia yl. 574
Ekologinen lokero, ekosysteemit yl. 574
Ekologiset käytävät, ekologia yl. 574
Ekologiset verkostot, ekologia yl. 574
Ekosfääri yl. 574
Ekosysteemit, ekologia yl. 574
Elinympäristö, biologia, ekologia yl. 574
Eliömaantiede yl. 574
Eliöyhteisöt, ekologia yl. 574
Elonkirjo, ekologia yl. 574
Eloperäinen aines, ekologia yl. 574
Eloyhteisöt 574
Endeemiset lajit, eliömaantiede yl. 574
Endofyytit, biologia yl. 574
Energiaekologia yl. 574
Fennoskandia, eliömaantiede yl. 574
Fenologia yl. 574
Fenologia, vuodenaikojen vaikutus luontoon yl. 574
Habitaatti, ekologia yl. 574
Hajoaminen, ekologia yl. 574
Hajottajat, ekologia yl. 574
Havumetsät, metsien ekologia yl. 574
Herbivorit, ekologia yl. 574
Hydrobiologia, vesiekologia yl. 574
Hydrosfääri, vesiekologia yl. 574
Ihmisen seuralaislajit, eliömaantiede yl. 574
Ikimetsät, metsäekologia yl. 574
Itämeri, meriekologia yl. 574
Joenuomat, vesiekologia yl. 574
Joet, vesiekologia yl. 574
Jääpeite, ekologia yl. 574
Kangasmaat, metsäekologia yl. 574
Kangasmetsät, metsäekologia yl. 574
Kannanvaihtelut, ekologia yl. 574
Kannanvaihtelut, populaatiodynamiikka yl. 574
Kantokyky, ekologia yl. 574
Karike, metsäekologia yl. 574
Karnivorit, ekologia yl. 574
Kasvinsyöjät, ekologia yl. 574
Kaupunkiluonto, ekologia yl. 574
Kedot, ekologia yl. 574
Keidassuot , ekologia yl. 574
Keitaat, ekologia yl. 574
Keitaat, elinympäristöt yl. 574
Keitaat, eliömaantiede yl. 574
Kelopuut, ekologia yl. 574
Kesä, ekologia yl. 574
Ketokasvit, kasviekologia yl. 574
Kevät, ekologia yl. 574
Koralliriutat, ekologia yl. 574
Korvet, ekologia yl. 574
Korvet, elinympäristöt yl. 574
Korvet, eliömaantiede yl. 574

Viittaukset: 1 - 100 / 302

[|<] [<] 1 2 3 4 [>] [>|]