Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

575 Kehitysoppi. Evoluutio

Elämän synty ja kehitys. Alkusynty- ja kehitysteoriat
Darwinismi. Lajinmuodostus. Evoluutioon vaikuttavat tekijät
Olemassaolon taistelu, valinta, sattuma, sopeutuminen, ympäristönmuutokset, katastrofit ja maantieteellinen isolaatio evoluutiotekijöinä
YKL : 56.41

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Adaptaatio, evoluutioteoria yl. 575
Alkusynty, kehitysoppi 575
Atavismi, kehitysoppi yl. 575
Darwinismi yl. 575
Degeneraatio, kehitysoppi 575
Elämä, elämän synty 575
Elämän synty, evoluutioteoria 575
Erilaistuminen, evoluutio yl. 575
Evolutionismi yl. 575
Evolutionismi, kehitysoppi yl. 575
Evoluutio yl. 575
Evoluutio, kehitysoppi yl. 575
Evoluutiolaskenta yl. 575
Evoluutioteoria yl. 575
Evoluutioteoria , evoluutio yl. 575
Fylogeneesi, lajinkehitys 575
Fylogenetiikka, evoluutio 575
Fylogenia, lajinkehitys 575
Geenimutaatiot, evoluutio 575
Geenit, evoluutio 575
Geenivarat, evoluutio yl. 575
Kehittyminen, evoluutio yl. 575
Kehitys, evoluutio yl. 575
Kehitysoppi yl. 575
Kehitysoppi, evoluutio yl. 575
Konvergenssi, evoluutio yl. 575
Lajinkehitys yl. 575
Lajinkehitysoppi yl. 575
Lajiristeymät, kehitysoppi 575
Lajit, lajinmuodostus 575
Lajiutuminen yl. 575
Lajiutuminen, evoluutio, kehitysoppi 575
Lamarckismi 575
Luonnonvalinta 575
Mutaatiot, evoluutio 575
Muuntelu, kehitysoppi yl. 575
Olemassaolon taistelu, kehitysoppi 575
Polveutumisoppi yl. 575
Polveutumisoppi, evoluutio yl. 575
Rodut, kehitysoppi yl. 575
Sattuma, evoluutioteoriat 575
Seksuaalivalinta, evoluutio yl. 575
Sukupuolivalinta, evoluutio yl. 575
Sukupuutot, evoluutio 575
Sukupuutto, evoluutio 575
Sukupuuttoon kuoleminen, evoluutio 575
Surkastumat, evoluutio yl. 575
Vaihtelu, evoluutio 575
Valikoituminen, luonnonvalinta 575
Valinta, luonnonvalinta 575
Variaatio, kehitysoppi yl. 575
Ympäristötekijät, evoluutio yl. 575
Luonnontieteet, biologia yl. 570 - 576
Biologia yl. 570 - 579
Biologiset tieteet, biologia 570 - 579
Biotieteet, biologia 570 - 579
Elävä luonto, biologia yl. 570 - 579
Fotobiologia, biologia yl. 570 - 579
Mekanismit, biologiset mekanismit yl. 570 - 579
Populaatiobiologia, biologia yl. 570 - 579
Synteettinen biologia 570 - 579
Luonto, elävä luonto 570 - 598