Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka

Molekyyligenetiikka. Sytogenetiikka. Mikrobigenetiikka
Populaatiogenetiikka. Ihmisen perinnöllisyys. Kaksostutkimus
Perinnöllinen muuntelu. Mendelismi. Lamarckismi
Geneettinen koodi. DNA. RNA. Geenit. Kromosomit. Mutaatiot
Geenitekniikka, geneettinen manipulaatio, geenikartat, risteytys, sukusiitos, jalostus ja kloonaus geneettisen tutkimuksen kannalta
Genetiikan ja geenitekniikan sovellukset alan mukaisessa luokassa
YKL : 56.4

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alleelit, genetiikka yl. 576
Aminohapot, DNA, genetiikka 576
Bioetiikka, geenitekniikka yl. 576
Bioetiikka, genetiikka yl. 576
Biologia, perinnöllisyystiede 576
Biopankit, genetiikka yl. 576
Biopolitiikka, geenitekniikka yl. 576
Biotestit, genetiikka yl. 576
Deoksiribonukleiinihappo, perinnöllisyystiede 576
DNA, perinnöllisyystiede 576
DNA-lastut, perinnöllisyystiede 576
DNA-sirut, perinnöllisyystiede 576
DNA-tekniikka, perinnöllisyystiede 576
DNA-testit yl. 576
DNA-viivakoodit, genetiikka 576
Emäsjärjestys, DNA 576
Epigeneettinen periytyminen yl. 576
Epigenetiikka yl. 576
Fenotyyppi yl. 576
Geenimutaatiot yl. 576
Geenimutaatiot, perinnöllisyystiede 576
Geenimuunnellut eliöt, perinnöllisyystiede 576
Geenimuuntelu, perinnöllisyystiede 576
Geenit yl. 576
Geenit, perinnöllisyystiede 576
Geenitekniikalla muunnellut eliöt, perinnöllisyystiede 576
Geenitekniikka, perinnöllisyystiede 576
Geeniteknologia, perinnöllisyystiede 576
Geenitestit yl. 576
Geenivarat, geenitekniikka yl. 576
Geenivarat, perinnöllisyystiede yl. 576
Geenivirheet, perinnöllisyystiede yl. 576
Geneettinen alttius, perinnöllisyystiede yl. 576
Geneettinen koodi yl. 576
Geneettinen monimuotoisuus, genetiikka 576
Geneettinen muuntelu 576
Geneettiset algoritmit, perinnöllisyystiede 576
Genetiikka yl. 576
Genomi yl. 576
Genotyyppi yl. 576
GMO, perinöllisyystiede 576
Gm-organismit, perinnöllisyystiede 576
Heteroosi, genetiikka 576
Hybridit, perinnöllisyystiede yl. 576
Identtiset kaksoset, perinnöllisyystiede yl. 576
Ihminen, perinnöllisyys 576
Ihmiset, perinnöllisyys 576
Ihmisgenetiikka yl. 576
Ilmiasu yl. 576
Jalostaminen, perinnöllisyystiede yl. 576
Jalostus, perinnöllisyystiede yl. 576
Kahdentuminen, biologia, perinnöllisyystiede 576
Kaksoset, perinnöllisyystiede yl. 576
Kaksostutkimus, perinnöllisyystiede yl. 576
Kasvien jalostus yl. 576
Kasvien jalostus, perinnöllinen muuntelu 576
Kasvinjalostus yl. 576
Kasvinjalostus, perinnöllinen muuntelu 576
Kloonaus, perinnöllisyystiede yl. 576
Kromosomit 576
Kudospankit, genetiikka yl. 576
Kuutoset, perinnöllisyystiede 576
Lajiristeymät, perinnöllisyystiede yl. 576
Lähetti-RNA, perinnöllisyystiede 576
Meioosi, perinnöllisyystiede 576
Mendelismi 576
Metapopulaatiot, populaatiogenetiikka 576
Mikrobigenetiikka 576
Mikro-RNA, perinnöllisyystiede 576
Mikrosatelliitit, perinnöllisyystiede yl. 576
Mitoosi, perinnöllisyystiede 576
Molekyyligenetiikka 576
Molekyylit, molekyyligenetiikka 576
Mutaatiot yl. 576
Mutaatiot, perinnöllisyystiede 576
Mutageenit, perinnöllisyystiede 576
Muuntelu, perinnöllisyystiede 576
Muuntogeeniset eliöt, perinnöllisyystiede 576
Nukleiiinihapot, perinnöllisyystiede 576
Nukleosidit, perinnöllisyystiede 576
Nukleotidit, perinnöllisyystiede 576
Perimä yl. 576
Perinnöllinen alttius, perinnöllisyystiede yl. 576
Perinnöllinen muuntelu 576
Perinnölliset taudit, perinnöllisyystiede yl. 576
Perinnöllisyys yl. 576
Perinnöllisyys, perinnöllisyystiede 576
Perinnöllisyystiede yl. 576
Perintötekijät yl. 576
Periytyvyys yl. 576
Periytyvyys, perinnöllisyystiede 576
Periytyvät taudit, perinnöllisyystiede yl. 576
Plasmidit, genetiikka yl. 576
Polymeraasiketjureaktio, geenitekniikka, perinnöllisyystiede 576
Ponsiviljely, kasvinjalostus yl. 576
Populaatiogenetiikka 576
Populaatiot, populaatiogenetiikka 576
Puolisisarukset, perinnöllisyystiede 576
Replikaatio, perinnöllisyystiede 576
Ribonukleiinihappo, perinnöllisyystiede 576

Viittaukset: 1 - 100 / 142

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]