Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

579 Yleinen mikrobiologia

Mikrobiologian yleisteokset
Mikrobit. Arkkieliöt. Bakteerit. Virukset. Sinilevät. Alkueläimet
Virologia ja bakteriologia biologian kannalta
Mikrobien systematiikka, morfologia, fysiologia, molekyylibiologia, biofysiikka ja ekologia
YKL : 56.3

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aineenvaihdunta, mikrobit 579
Aineenvaihduntatuotteet, mikrobit 579
Aitotumaiset eliöt, alkueliöt 579
Aitotumaiset, alkueliöt 579
Aitotumalliset, alkueliöt 579
Alkueliöt 579
Alkueläimet 579
Anaerobiset menetelmät, mikrobiologia yl. 579
Arkkibakteerit 579
Arkkieliöt 579
Bakteerisolut, yleinen mikrobiologia 579
Bakteerit, yleinen mikrobiologia 579
Bakteriologia, yleinen mikrobiologia 579
Bakterioplankton 579
Basillit, yleinen mikrobiologia 579
Benthos, mikrobit 579
Biofilmit, biologia yl. 579
Biofysiikka, mikrobit 579
Biohajoaminen, mikrobiologia yl. 579
Biokemia, mikrobit 579
Biologia, mikrobiologia 579
Biologinen hajoaminen, mikrobiologia yl. 579
Biotestit, mikrobiologia yl. 579
Bokavirukset, mikrobiologia yl. 579
Denitrifikaatio, mikrobitoiminta yl. 579
Eliökunta, mikrobisystematiikka 579
Eliöt, mikrobit 579
Endosytoosi, mikrobiologia yl. 579
Eristys (mikrobiologia) 579
Eukaryootit, alkueliöt 579
Fagosytoosi, mikrobiologia yl. 579
Fytotoksisuus, mikrobiologia 579
Hajottajat, mikrobit 579
Hepatiitti B -virus, mikrobiologia 579
Herpesvirukset, mikrobiologia yl. 579
Hiivasienet, mikrobiologia yl. 579
Homemyrkyt, homesienet yl. 579
Homesienet, mikrobiologia 579
Isäntäsolut, virukset, mikrobiologia yl. 579
Kapsidi, virukset, mikrobiologia yl. 579
Kasvualustat, mikrobiologia 579
Koronavirukset, mikrobiologia yl. 579
Lahoaminen, lahottajat, mikrobit 579
Laktobasillit, mikrobiologia yl. 579
Levät, sinilevät, biologia 579
Ljungan-virus, mikrobiologia 579
Luonnontieteet, mikrobiologia 579
Maaperäeliöstö, mikrobit 579
Maatuminen, mikrobiologia yl. 579
Maitohappobakteerit, mikrobiologia yl. 579
Metabolia, mikrobit 579
Metaboliitit, mikrobit 579
Mikrobiologia yl. 579
Mikrobiologia, biologia 579
Mikrobisto, biologia 579
Mikrobit yl. 579
Mikrobit, biologia 579
Mikrobivalmisteet, mikrobiologia yl. 579
Mikro-organismit yl. 579
Mikro-organismit, biologia 579
Mykotoksiinit, homesienet yl. 579
Mätäneminen, mikrobiologia yl. 579
Nitrifikaatio, mikrobitoiminta yl. 579
Onkolyyttiset virukset, mikrobiologia 579
Papilloomavirukset, mikrobiologia 579
Parapoxvirukset, mikrobiologia 579
Parechovirukset, mikrobiologia 579
Perifyton, mikrobit 579
Pohjaeliöstö, mikrobit 579
Polyoomavirukset, mikrobiologia 579
Prioniproteiinit, mikrobiologia yl. 579
Prionit, mikrobiologia yl. 579
Probiootit, mikrobiologia yl. 579
Protistit 579
Päällyskasvusto, mikrobit 579
Ranavirukset, mikrobiologia 579
Retrovirukset, mikrobiologia yl. 579
Ritsobit, bakteerit, yleinen mikrobiologia 579
Sienimyrkyt, homesienet yl. 579
Sinilevät, mikrobiologia 579
Syanobakteerit, mikrobiologia 579
Systematiikka, mikrobisystematiikka 579
Syöjäsolutoiminta, mikrobiologia yl. 579
Taksonomia, mikrobisystematiikka 579
Tieteelliset nimet, mikrobisystematiikka 579
Typensidonta, mikrobiaineenvaihdunta 579
Virologia, mikrobiologia yl. 579
Virukset, mikrobiologia yl. 579
Virusoppi, mikrobiologia yl. 579
Biologia yl. 570 - 579
Biologiset tieteet, biologia 570 - 579
Biotieteet, biologia 570 - 579
Elävä luonto, biologia yl. 570 - 579
Fotobiologia, biologia yl. 570 - 579
Mekanismit, biologiset mekanismit yl. 570 - 579
Populaatiobiologia, biologia yl. 570 - 579
Synteettinen biologia 570 - 579
Luonto, elävä luonto 570 - 598