Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia

Kasvimorfologian ja kasvianatomian yleisteokset
Kasviorganologian, -embryologian ja -ontogenian yleisteokset
Kasvien yksilönkehitys yleensä
Tietyn kasvilajin tai lajiryhmän morfologia ja anatomia ko. lajin tai ryhmän luokassa 587+
YKL : 57.8

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alkio, kasvit 582
Alkiokehitys, kasvit 582
Alkionkehitys, kasvit 582
Anatomia, kasvit yl. 582
Elimet, kasvit yl. 582
Elinoppi, kasvit yl. 582
Embryogeneesi, kasvit 582
Embryologia, kasvit 582
Histologia, kasvit yl. 582
Juuri, kasvianatomia yl. 582
Juuristo, kasvianatomia yl. 582
Kaksineuvoisuus, kasvitiede yl. 582
Kaksivuotiset kasvit, kasvin yksilönkehitys yl. 582
Kasvaminen, kasvianatomia yl. 582
Kasvianatomia yl. 582
Kasvimorfologia yl. 582
Kasvinosat yl. 582
Kasviorganologia yl. 582
Kasvu, kasvianatomia yl. 582
Kasvullinen lisäys, kasvitiede yl. 582
Kasvullinen lisääntyminen, kasvitiede yl. 582
Kloroplastit 582
Kudosoppi, kasvit yl. 582
Lehti, kasviorganologia yl. 582
Maavarsi, kasvianatomia yl. 582
Mehikasvit, kasvianatomia yl. 582
Mitokondriot , kasvit yl. 582
Monivuotiset kasvit, kasvin yksilönkehitys yl. 582
Morfologia, kasvimorfologia yl. 582
Muoto-oppi, kasvimorfologia yl. 582
Ontogenia, kasvit yl. 582
Organologia, kasvit yl. 582
Pituuskasvu, kasvianatomia yl. 582
Sienijuuri, kasvianatomia yl. 582
Solubiologia, kasvit yl. 582
Solukalvot, kasvit yl. 582
Solukot, kasvit yl. 582
Soluseinät, kasvit yl. 582
Solut, kasvit yl. 582
Soluväliaine, solut, kasvit 582
Somatologia, kasvit yl. 582
Sukusolut, kasvianatomia yl. 582
Surkastumat, kasvianatomia yl. 582
Sytologia, kasvit yl. 582
Varsi, kasviorganologia yl. 582
Viherhiukkaset 582
Yksilönkehitys, kasvit yl. 582
Yksineuvoisuus, kasvitiede yl. 582
Yksivuotiset kasvit, kasvin yksilönkehitys yl. 582
Kasvitaudit, luonnonkasvit 580 - 587+
Biologia, kasvitiede 580 - 588
Biologiset tieteet, kasvitiede 580 - 588
Biotieteet, kasvitiede 580 - 588
Elävä luonto, kasvitiede 580 - 588
Elävät fossiilit, kasvitiede 580 - 588
Etäsuojelu, kasvitiede 580 - 588
Fotobiologia, biologia, kasvitiede 580 - 588
Herbaariot 580 - 588
Itusilmut, kasvitiede 580 - 588
Kasvikuidut, kasvitiede 580 - 588
Kasvimateriaalit, kasvitiede 580 - 588
Kasvitiede 580 - 588
Lajiensuojelu, kasvitiede 580 - 588
Luonnonkasvit, kasvitiede 580 - 588
Luonnontieteet, kasvitiede 580 - 588
Luonnonvaraiset kasvit, kasvitiede 580 - 588
Niini, kasvikuidut, kasvitiede 580 - 588
Paljassiemeniset, kasvitiede 580 - 588
Rönsyt, kasvitiede 580 - 588
Tuholaiskestävyys, kasvitiede 580 - 588+
Luonto, elävä luonto 570 - 598