Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

587.11 Sienet

Sienestys. Sienten tunnistaminen, keräily, kauppa ja taloudellinen merkitys
Sienineuvonta. Ruokasienet. Kauppasienet. Myrkkysienet
Sienitiede. Mykologia. Tässä myös limasienet
Sienten systematiikka ja lajinmääritysoppaat
Sienten morfologia, anatomia, fysiologia, ekologia ja kasvimaantiede
Jos teoksessa on sekä ruokasienten esittelyä että ruoanvalmistusohjeita, on etusija luokalla 691.12
YKL : 57.3,  67.582

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aitotumaiset eliöt, sienet 587.11
Aitotumaiset, sienet 587.11
Aitotumalliset, sienet 587.11
Eliökunta, sienisystematiikka 587.11
Eliöt, sienet 587.11
Eukaryootit, sienet 587.11
Hajottajat, sienet 587.11
Helttasienet, sienestys 587.11
Helttasienet, sienitiede 587.11
Herkkusienet, sienestys 587.11
Herkkusienet, sienitiede 587.11
Itiöt, sienten 587.11
Kaitakorvasieni, sienet 587.11
Kantasienet , sienestys 587.11
Kantasienet , sienitiede 587.11
Kauppasienet 587.11
Keruu, sienestys 587.11
Keräilytalous, sienestys 587.11
Keräilytuotteet, sienet 587.11
Kesäkorvasieni, sienet 587.11
Korvasieni, sienet 587.11
Kotitarve, sienestys 587.11
Kuusilahokka, sienet 587.11
Käävät 587.11
Laakakorvasieni, sienet 587.11
Lahoaminen, lahottajat, sienet 587.11
Lajimääritys, sienet 587.11
Lajinmääritys, sienet 587.11
Lajit, sienilajit 587.11
Lehtokorvasieni, sienet 587.11
Limasienet 587.11
Luonnon virkistyskäyttö, sienestys 587.11
Luonnonsienet, kasvitiede 587.11
Luonnontuoteala, sienestys 587.11
Luonnontuotteet, sienestys 587.11
Luontaiselinkeinot, sienestys 587.11
Luonto-oppaat, sienestys, sienioppaat 587.11
Metsäntuotteet, sienestys 587.11
Metsätuotteet, sienestys 587.11
Mykologia 587.11
Mykorritsa, sienitiede 587.11
Mykotoksiinit, myrkkysienet 587.11
Myrkkysienet, sienitiede 587.11
Pakurikääpä, sienet 587.11
Poiminta, sienten poiminta 587.11
Ruokasienet, sienestys, sienioppaat 587.11
Sienestys 587.11
Sienet, kasvitiede 587.11
Sienijuuri, sienitiede 587.11
Sienikauppa 587.11
Sienimyrkyt, myrkkysienet 587.11
Sienineuvonta 587.11
Sienioppaat 587.11
Sienirihmastot 587.11
Sienitiede 587.11
Siitake, sienitiede 587.11
Systematiikka, sienisystematiikka 587.11
Taksonomia, sienisystematiikka 587.11
Tieteelliset nimet, sienisystematiikka 587.11
Tryffelit, sienet, kasvitiede 587.11
Tuntomerkit, lajinmääritys, sienet 587.11
Typensidonta, sienitiede 587.11
Aitotumaiset eliöt, kasvit 587+
Aitotumaiset, kasvit 587+
Aitotumalliset, kasvit 587+
Alkuperäiset kasvilajit, kasvilajit yl. 587+
Aluskasvillisuus, kasvilajit 587+
Arkeofyytit, kasvilajit 587+
Asutuksen seuralaislajit, kasvilajit 587+
Benthos, kasvilajit 587+
Carnivorit, kasvilajit 587+
Eliökunta, kasvisystematiikka 587+
Eliöt, kasvit 587+
Endeemiset kasvilajit, kasvilajit 587+
Endofyytit, kasvilajit yl. 587+
Epifyytit, kasvilajit 587+
Eukaryootit, kasvit 587+
Floora, kasvilajit 587+
Harjukasvillisuus, kasvilajit 587+
Hydrofyytit, kasvilajit 587+
Ihmisen seuralaislajit, kasvilajit 587+
Isäntäkasvit, systemaattinen kasvitiede 587+
Kaksivuotiset kasvit, kasvilajit 587+
Kalliokasvillisuus, kasvilajit 587+
Karnivorit, kasvilajit 587+
Kasvikunta, kasvisystematiikka 587+
Kasvilajit yl. 587+
Kasvilajit, luonnonkasvit 587+
Kasvillisuus, kasvilajit 587+
Kasviot, maantieteellisestä alueesta riippumatta 587+
Kasvisto, kasvilajit 587+
Kasvisystematiikka 587+
Kasvit, luonnonkasvit 587+
Ketokasvit, kasvilajit 587+
Kotoperäiset kasvilajit, kasvilajit 587+
Kulttuurikasvit, kasvilajit 587+
Kulttuurin seuralaislajit, kasvilajit 587+
Köynnöskasvit, systemaattinen kasvitiede 587+
Lajimääritys, luonnonkasvit 587+
Lajinmääritys, luonnonkasvit 587+

Viittaukset: 1 - 100 / 170

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]