Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

588 Kasvimaantiede

Kasvimaantieteen yleisteokset. Kasvien levinneisyys yleensä
Kasvimaantieteelliset alueet ja niiden kasvillisuus
Maantieteelliset kasvillisuusvyöhykkeet
Maantieteelliset kasvillisuustyypit
Tiettyä kasvilajia tai lajiryhmää koskeva kasvimaantiede ko. kasvin tai kasviryhmän luokassa 587+
YKL : 57.9

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alkuperäiset kasvilajit, kasvimaantiede yl. 588
Arkeofyytit, kasvimaantiede yl. 588
Asutuksen seuralaislajit, kasvimaantiede yl. 588
Biogeografia, kasvimaantiede 588
Boreaalinen vyöhyke, kasvimaantiede 588
Eliömaantiede, kasvimaantiede yl. 588
Endeemiset kasvilajit, kasvimaantiede 588
Floora, kasvimaantiede yl. 588
Harjukasvillisuus, kasvimaantiede yl. 588
Havumetsät, kasvimaantiede yl. 588
Hydrofyytit, kasvimaantiede yl. 588
Ihmisen seuralaislajit, kasvimaantiede yl. 588
Kalliokasvillisuus, kasvimaantiede 588
Kasvien levinneisyys yl. 588
Kasvillisuus, kasvimaantiede yl. 588
Kasvillisuustyypit, kasvimaantieteelliset yl. 588
Kasvillisuusvyöhykkeet yl. 588
Kasvimaantiede yl. 588
Kasvisto, kasvimaantiede yl. 588
Kotoperäiset kasvilajit, kasvimaantiede 588
Kulttuurikasvit, kasvimaantiede yl. 588
Kulttuurin seuralaislajit, kasvimaantiede yl. 588
Levinneisyys, kasvimaantiede yl. 588
Leviäminen, kasvimaantiede yl. 588
Luonnonmaantiede, kasvimaantiede yl. 588
Maantiede, kasvimaantiede yl. 588
Mangrovet, kasvimaantiede 588
Metsät, kasvimaantiede 588
Metsävyöhykkeet, kasvimaantiede 588
Muinaistulokkaat , kasvimaantiede yl. 588
Pohjoinen havumetsävyöhyke, kasvimaantiede 588
Puuraja, kasvimaantiede 588
Puusto, kasvimaantiede 588
Ruderaattikasvit, kasvimaantiede yl. 588
Satunnaiskasvit, kasvimaantiede yl. 588
Sekametsät, kasvimaantiede yl. 588
Siitepölyanalyysi, kasvimaantiede 588
Tropiikki, kasvimaantiede yl. 588
Tulokaslajit, kasvimaantiede yl. 588
Tunturikasvillisuus, kasvimaantiede yl. 588
Vesikasvillisuus, kasvimaantiede yl. 588
Vesikasvit, kasvimaantiede yl. 588
Biologia, kasvitiede 580 - 588
Biologiset tieteet, kasvitiede 580 - 588
Biotieteet, kasvitiede 580 - 588
Elävä luonto, kasvitiede 580 - 588
Elävät fossiilit, kasvitiede 580 - 588
Etäsuojelu, kasvitiede 580 - 588
Fotobiologia, biologia, kasvitiede 580 - 588
Herbaariot 580 - 588
Itusilmut, kasvitiede 580 - 588
Kasvikuidut, kasvitiede 580 - 588
Kasvimateriaalit, kasvitiede 580 - 588
Kasvitiede 580 - 588
Lajiensuojelu, kasvitiede 580 - 588
Luonnonkasvit, kasvitiede 580 - 588
Luonnontieteet, kasvitiede 580 - 588
Luonnonvaraiset kasvit, kasvitiede 580 - 588
Niini, kasvikuidut, kasvitiede 580 - 588
Paljassiemeniset, kasvitiede 580 - 588
Rönsyt, kasvitiede 580 - 588
Tuholaiskestävyys, kasvitiede 580 - 588+
Luonto, elävä luonto 570 - 598