Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia

Eläinmorfologian ja eläinanatomian yleisteokset
Eläinorganologian, -embryologian ja -ontogenian yleisteokset
Eläinten yksilönkehitys yleensä
Tietyn eläinlajin tai lajiryhmän morfologia ja anatomia ko. lajin tai ryhmän luokassa 597+
YKL : 58.8

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aistimet, eläinanatomia yl. 592
Aistinelimet, eläinanatomia yl. 592
Aistit, eläinanatomia yl. 592
Aivokuori, eläinanatomia yl. 592
Aivot, eläinanatomia yl. 592
Akillesjänne, eläinanatomia yl. 592
Alaraajat, eläinanatomia yl. 592
Alkio, eläimet yl. 592
Alkiokehitys, eläimet yl. 592
Alkionkehitys, eläimet yl. 592
Anatomia, eläimet yl. 592
Elimet, eläimet yl. 592
Elimistö, eläimet yl. 592
Elinoppi, eläimet yl. 592
Eläinanatomia yl. 592
Eläinmorfologia yl. 592
Eläinorganologia yl. 592
Eläinsytologia yl. 592
Embryogeneesi, eläimet yl. 592
Embryologia, eläimet yl. 592
Hampaat, eläinanatomia yl. 592
Hengityselimet, eläinanatomia yl. 592
Hengitystiet, eläinanatomia yl. 592
Hermokudokset, eläinanatomia yl. 592
Hermosolut, eläimet yl. 592
Hermosto, eläinanatomia yl. 592
Histologia, eläimet yl. 592
Isoaivokuori, eläinanatomia yl. 592
Istukka, eläinanatomia yl. 592
Jalat, eläinanatomia yl. 592
Jänteet, eläinanatomia yl. 592
Kaksineuvoisuus, eläintiede yl. 592
Kallo, eläinanatomia yl. 592
Kallonpohja, eläinanatomia 592
Kantajänne, eläinanatomia yl. 592
Karvapeite, eläinanatomia yl. 592
Karvat, eläinanatomia yl. 592
Karvat, eläinfysiologia yl. 592
Kasvaminen, eläinanatomia yl. 592
Kasvu, eläinanatomia yl. 592
Keskushermosto, eläinanatomia yl. 592
Keuhkot, eläinanatomia yl. 592
Kohtu, eläinanatomia yl. 592
Korteksi, eläinanatomia yl. 592
Kudokset, eläimet yl. 592
Kudosoppi, eläimet yl. 592
Kudosviljely, eläinfysiologia yl. 592
Käpälät, eläinanatomia yl. 592
Liikuntaelimet, eläinanatomia yl. 592
Luu, eläinanatomia yl. 592
Luukudokset, eläinanatomia yl. 592
Luuoppi, eläinanatomia yl. 592
Luuranko, eläinanatomia yl. 592
Luusto, eläinanatomia yl. 592
Lysosomit, solubiologia, eläimet 592
Lämmönsäätely, eläinfysiologia yl. 592
Mahalaukku, eläinanatomia yl. 592
Maitorauhanen, eläinanatomia yl. 592
Maksa, eläinanatomia yl. 592
Mitokondriot , eläimet yl. 592
Morfologia, eläinmorfologia yl. 592
Munuaiset, eläinanatomia yl. 592
Muoto-oppi, eläinmorfologia yl. 592
Mykiö, eläinanatomia yl. 592
Neurobiologia, eläinanatomia yl. 592
Neuronit, eläimet yl. 592
Neurotransmitterit, eläimet yl. 592
Ontogenia, eläimet yl. 592
Organologia, eläimet yl. 592
Osteologia, eläinanatomia yl. 592
Perna, eläinanatomia yl. 592
Pituuskasvu, eläinanatomia yl. 592
Pääkallo, eläinanatomia yl. 592
Raajat, eläinanatomia yl. 592
Rasvakudokset, eläimet yl. 592
Rauhaset, eläinanatomia yl. 592
Ruoansulatuselimet, eläinanatomia yl. 592
Rusto , eläimet yl. 592
Rustokudos, eläimet yl. 592
Ruuansulatuselimet, eläinanatomia yl. 592
Sappirakko, eläinanatomia yl. 592
Sarveiskalvo , eläinanatomia yl. 592
Sarvet, eläinanatomia yl. 592
Sidekudokset, eläimet yl. 592
Sikiö, eläimet yl. 592
Sikiönkehitys, eläimet yl. 592
Sikiönkehitysoppi, eläimet yl. 592
Silmä, eläinanatomia yl. 592
Silmäluomet, eläinanatomia yl. 592
Silmänliikkeet, eläinanatomia yl. 592
Silmät, eläinanatomia yl. 592
Sisäelimet, eläinanatomia yl. 592
Solubiologia, eläimet yl. 592
Solukalvot, eläimet yl. 592
Soluseinät, eläimet yl. 592
Solut, eläimet yl. 592
Soluväliaine, solut, eläimet 592
Somatologia, eläimet yl. 592
Sukuelimet, eläinanatomia yl. 592
Sukupuolielimet, eläinanatomia yl. 592

Viittaukset: 1 - 100 / 139

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]