Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

594 Eläinekologia

Eläinekologian yleisteokset. Eläinten suhde ympäristöönsä
Eläinten populaatio- ja energiaekologia
Symbioosi, parasitismi ja eläinsairaudet eläinekologian kannalta
Parasitologia eläinekologian kannalta
Vuodenaikojen vaikutukset eläinten elämään
Teokset, jotka kuvailevat eri elinympäristöjen eläimistöä ja joita ei ole tarkoitettu lajinmääritysoppaiksi.
Metsien, soiden, kosteikkojen, vesistöjen, vuoristojen, kulttuuriympäristöjen ym. elinympäristöjen eläimistöt
Tietyn eläinlajin tai lajiryhmän ekologia ko. lajin tai ryhmän luokassa 597+
YKL : 58.9

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, eläinekologia 594
Aavikot, eläimistö yl. 594
Arot, eläimistö yl. 594
Autiomaat, eläimistö yl. 594
Benthos, eläinekologia 594
Biokenoosit, eläinekologia yl. 594
Biotooppi, eläinekologia yl. 594
Carnivorit, eläinekologia yl. 594
Ekologia, eläimet yl. 594
Elinympäristö, biologia, eläinekologia yl. 594
Eliöyhteisöt, eläinekologia yl. 594
Eläimistö, eläinekologia yl. 594
Eläinekologia yl. 594
Eläinkannat, eläinekologia yl. 594
Eläinten elinympäristöt, ekologia yl. 594
Endofyytit, eläinekologia yl. 594
Fauna, eläinekologia yl. 594
Habitaatti, eläinekologia yl. 594
Havumetsät, metsien eläinekologia yl. 594
Herbivorit, eläinekologia yl. 594
Isäntäeläimet, parasitismi, eläintiede yl. 594
Isäntäkasvit, parasitismi, eläintiede yl. 594
Jäljittely, eläinekologia yl. 594
Kannanvaihtelut, eläinekologia yl. 594
Karnivorit, eläinekologia yl. 594
Kasvinsyöjät, eläinekologia yl. 594
Keidassuot , suot, eläinekologia yl. 594
Keitaat, eläimistö yl. 594
Korvet, eläinekologia 594
Letot, eläinekologia 594
Leviäminen, eläinekologia yl. 594
Lihansyöjät, eläinekologia yl. 594
Loiseläimet, eläinekologia yl. 594
Loiset, eläinekologia yl. 594
Loisinta, eläinekologia yl. 594
Loisoppi, eläintiede yl. 594
Loistaudit, eläinekologia yl. 594
Maaperäeläimistö, eläinekologia yl. 594
Meret, merieläimet, ekologia 594
Merieläimistö, eläinekologia yl. 594
Mutualismi, eläinekologia yl. 594
Mykoosit, eläinten sienitaudit yl. 594
Nevat, eläinekologia 594
Pampat, eläimistö yl. 594
Parasiitit, eläinekologia yl. 594
Parasitismi, eläinekologia yl. 594
Parasitologia, eläintiede yl. 594
Pedot, eläinekologia yl. 594
Perifyton, eläinekologia 594
Petoeläimet, eläinekologia yl. 594
Pienpedot, eläinekologia yl. 594
Pohjaeliöstö, eläinekologia 594
Pohjaeläimistö, eläinekologia 594
Populaatiodynamiikka , eläinekologia 594
Populaatioekologia, eläinekologia 594
Preeriat, eläimistö yl. 594
Päällyskasvusto, eläinekologia 594
Ravintoketjut, eläinekologia yl. 594
Ravintoverkot, eläinekologia yl. 594
Reunavaikutukset, eläinekologia yl. 594
Rämeet, eläinekologia 594
Saaliseläimet, eläinekologia yl. 594
Sademetsät, eläimistö yl. 594
Savannit, eläimistö yl. 594
Sienitaudit, eläintiede 594
Sisäloiskasvit, eläinekologia yl. 594
Sukkessio, eläinekologia yl. 594
Suojavärit, eläinekologia yl. 594
Suot, eläinekologia 594
Suoyhdistymät, suot, eläinekologia 594
Suurpedot, eläinekologia yl. 594
Symbioosi, eläinekologia yl. 594
Syvänmeren eläimet, ekologia yl. 594
Taiga, eläimistö yl. 594
Talvehtiminen, eläinekologia yl. 594
Taudit, eläimet yl. 594
Tropiikki, eläinekologia yl. 594
Tundra, eläimistö yl. 594
Tundravyöhyke, eläimistö yl. 594
Vaellus, eläinekologia yl. 594
Valtameret, merieläimet, ekologia 594
Varoitusväri, eläinekologia yl. 594
Vesieläimistö, eläinekologia yl. 594
Vierasperäiset eläinlajit, eläinekologia yl. 594
Vuoristot, eläimistö yl. 594
Eläintaudit, eläintiede 590 - 597+
Eläinten taudit, eläintiede 590 - 597+
Biologia, eläintiede 590 - 598
Biologiset tieteet, eläintiede 590 - 598
Biotieteet, eläintiede 590 - 598
Eläimet, eläintiede 590 - 598
Eläintiede 590 - 598
Elävä luonto, eläintiede 590 - 598
Elävät fossiilit, eläintiede 590 - 598
Etäsuojelu, eläintiede 590 - 598
Fotobiologia, biologia, eläintiede 590 - 598
Istutetut eläimet, eläintiede 590 - 598
Lajiensuojelu, eläintiede 590 - 598
Lajityypillinen käyttäytyminen, eläintiede 590 - 598
Luonnontieteet, eläintiede 590 - 598

Viittaukset: 1 - 100 / 106

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]