Luokkahaku 500+

500 LUONNONTIETEET
501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
502 Luonto-oppaat. Oppikirjat
503 Sanakirjat. Hakuteokset
504 Esseet
505 Kausijulkaisut
506 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
507 Opinnot
508 Kokoomateokset
508.1 Standardit
508.3 Tilastot. Taulukot
508.4 Kartat
508.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
508.6 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu
508.63 Vesien suojelu
508.64 Ilman suojelu
509 Luonnontieteiden historia
510 MATEMATIIKKA
510.1 Matematiikan taulukot ja kaavakokoelmat. Laskumenetelmät
510.88 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
511 Joukko-oppi
512 Lukuteoria. Aritmetiikka
513 Algebra
514 Geometria
515 Trigonometria
516 Analyysi
518 Todennäköisyyslaskenta
519 Matematiikan muut alat
520 TÄHTITIEDE
521 Maailmankaikkeus. Kosmologia. Kosmogonia
522 Tähtitieteelliset kojeet. Ajanlasku
522.1 Tähtitieteelliset kojeet
522.3 Ajanlasku
523 Elämä maailmankaikkeudessa. Astrobiologia
528 Tähtijärjestelmät. Aurinkokunnat
529 Avaruustutkimus. Avaruuslennot. Avaruusteknologia
529.1 Ufot. Ilmakehän tunnistamattomat ilmiöt
530 FYSIIKKA
530.88 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
531 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
531.1 Suhteellisuusteoria
531.2 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
531.3 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
532 Kokeellinen fysiikka
533 Mekaniikka
534 Lämpöoppi
535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi
537 Sähköoppi. Magnetismi
540 KEMIA
540.88 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
541 Teoreettinen kemia
542 Kokeellinen kemia
543 Analyyttinen kemia
545 Epäorgaaninen kemia
546 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
547 Sovellettu kemia
550 FYSIKAALINEN KEMIA
560 BIOKEMIA
570 BIOLOGIA
571 Biologian filosofia
573 Yleisbiologia
574 Ekologia. Eliömaantiede
575 Kehitysoppi. Evoluutio
576 Perinnöllisyystiede. Genetiikka
579 Yleinen mikrobiologia
580 KASVITIEDE
582 Kasvimorfologia. Kasvianatomia
583 Kasvifysiologia
584 Kasviekologia
587 Systemaattinen kasvitiede
587.1 Sekovartiset kasvit
587.11 Sienet
587.4 Putkilokasvit
588 Kasvimaantiede
590 ELÄINTIEDE
590.85 Eläintarhat
590.86 Eläinsuojelu
591 Etologia. Eläinsosiologia
592 Eläinmorfologia. Eläinanatomia
593 Eläinfysiologia
594 Eläinekologia
597 Systemaattinen eläintiede
597.6 Selkärangattomat
597.61 Hyönteiset
597.9 Selkärankaiset
597.91 Kalat
597.92 Linnut
597.93 Nisäkkäät
598 Eläinmaantiede

597.9 Selkärankaiset

Selkärankaisten systematiikka ja lajinmääritysoppaat
Selkärankaisten morfologia, anatomia, fysiologia, etologia, ekologia ja eläinmaantiede
Selkärankaisten lisääntyminen
Sammakkoeläimet. Salamanterit. Sammakot
Matelijat. Liskot. Käärmeet. Krokotiilit
YKL : 58.1,  58.13

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alligaattorit 597.9
Herpetologia 597.9
Kangaskäärme, eläintiede 597.9
Kilpikonnat, eläintiede 597.9
Krokotiilit 597.9
Kuristajakäärmeet 597.9
Kyyt 597.9
Käärmeet, eläintiede 597.9
Liskot, eläintiede yl. 597.9
Matelijat, eläintiede 597.9
Munat, eläintiede, matelijat 597.9
Myrkkykäärmeet 597.9
Myrkylliset käärmeet 597.9
Ruskosammakko 597.9
Salamanterieläimet 597.9
Sammakkoeläimet 597.9
Sammakot 597.9
Sisilisko 597.9
Suikulaiset 597.9
Tarhakäärmeet 597.9
Valekarettikilpikonna 597.9
Vaskitsa 597.9
Ympyräsuiset 597.9
Selkäjänteiset, selkärankaiset 597.9+
Selkärankaiset 597.9+
Aitotumaiset eliöt, eläimet 597+
Aitotumaiset, eläimet 597+
Aitotumalliset, eläimet 597+
Alkuperäiset eläinlajit, eläinlajit yl. 597+
Asutuksen seuralaislajit, eläinlajit 597+
Benthos, eläinlajit 597+
Carnivorit, eläinlajit 597+
Eliökunta, eläinsystematiikka 597+
Eliöt, eläimet 597+
Eläimet, eläinlajit 597+
Eläimistö, eläinlajit 597+
Eläinkannat, eläinlajit 597+
Eläinkunta, systemaattinen eläintiede 597+
Eläinlajit, eläintiede 597+
Eläinsystematiikka 597+
Eläinten jäljet 597+
Eläinten äänet, eri lajit 597+
Endeemiset eläinlajit, eläinlajit 597+
Eukaryootit, eläimet 597+
Fauna, eläinlajit 597+
Herbivorit, eläinlajit 597+
Ihmisen seuralaislajit, eläinlajit 597+
Isäntäeläimet, systemaattinen eläintiede 597+
Isäntäkasvit, systemaattinen eläintiede 597+
Jäljet, eläinten jäljet 597+
Karnivorit, eläinlajit 597+
Kasvinsyöjät, eläinlajit 597+
Kulttuurin seuralaislajit, eläinlajit 597+
Lajimääritys, villieläimet 597+
Lajinmääritys, villieläimet 597+
Lajit, villieläinlajit 597+
Lajiutuminen, systemaattinen eläintiede 597+
Lihansyöjät, eläinlajit 597+
Loiseläimet, eläinlajit 597+
Loiset, eläinlajit 597+
Loisinta, eläinlajit 597+
Luonnonvaraiset eläimet, lajit 597+
Luonto-oppaat, eläinten lajinmääritys 597+
Maakuntaeläimet 597+
Maaperäeliöstö, eläinlajit 597+
Maaperäeläimistö, eläinlajit 597+
Merenpohja, pohjaeläimistö, lajit 597+
Meret, merieläimet, lajit 597+
Merieläimistö, eläinlajit 597+
Myrkylliset eläimet, lajit 597+
Määritys, eläinlajit 597+
Nimikkolajit, eläimet 597+
Parasiitit, eläinlajit 597+
Parasitismi, eläinlajit 597+
Pedot, eläinlajit 597+
Pennut, eläinlajit 597+
Perifyton, eläinlajit 597+
Petoeläimet, eläinlajit 597+
Pienpedot, eläinlajit 597+
Pohjaeliöstö, eläinlajit 597+
Pohjaeläimistö, lajit 597+
Poikaset, eri lajit 597+
Poikiminen, eri lajit 597+
Päällyskasvusto, eläinlajit 597+
Rodut, eläinsystematiikka 597+
Saaliseläimet, eläinlajit 597+
Selkäjänteiset 597+
Suomut, eläinlajit 597+
Suurpedot, eläinlajit 597+
Systematiikka, eläinsystematiikka 597+
Syvänmeren eläimet, lajit 597+
Taksonomia, eläinsystematiikka 597+
Tieteelliset nimet, eläinsystematiikka 597+
Tropiikki, eläinlajit 597+
Tuhoeläimet, eläintiede 597+
Tuholaiset, eläintiede 597+
Tulokaslajit, eläinlajit 597+
Tuntomerkit, lajinmääritys, eläimet 597+
Vaihtelu, eläinsystematiikka 597+
Valtameret, merieläimet, lajit 597+

Viittaukset: 1 - 100 / 126

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]