508.61 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet

Eläin- ja kasvilajien rauhoitus ja suojelu
Uhanalaiset lajit ja sukupuuttoon kuoleminen luonnonsuojelun kannalta
Uhanalaisten lajien kauppa ja sen vastustaminen. Salametsästys
Luonnonsuojelualueet, kansallis- ja luonnonpuistot sekä Natura-alueet maasta tai alueesta riippumatta
YKL : 50.11

Viittaukset muihin luokkiin

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, luonnonsuojelualueet 508.61
Aarnialueet 508.61
Aarnimetsät, suojelualueet 508.61
Aarniometsät, suojelualueet 508.61
Alkuperäiset eläinlajit, suojelu 508.61
Alkuperäiset kasvilajit, suojelu 508.61
Alkuperäiset lajit, suojelu 508.61
Asutuksen seuralaislajit, suojelu 508.61
Biodiversiteetti, luonnonsuojelualueet 508.61
Biodiversiteetti, uhanalaiset lajit 508.61
Biokenoosit, luonnonsuojelualueet 508.61
Biologinen monimuotoisuus, luonnonsuojelualueet 508.61
Biologinen monimuotoisuus, uhanalaiset lajit 508.61
Biosfäärialueet 508.61
Biotooppi, luonnonsuojelualueet 508.61
Deltat, suojelualueet 508.61
Direktiivilajit yl. 508.61
Diversiteetti, luonnonsuojelualueet 508.61
Diversiteetti, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Elinympäristö, biologia, luonnonsuojelualueet 508.61
Eliöyhteisöt, luonnonsuojelualueet 508.61
Elonkirjo, luonnonsuojelualueet 508.61
Elonkirjo, uhanalaiset lajit 508.61
Eläimet, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Eläimistö, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Eläimistön suojelu 508.61
Eläinkannat, luonnonsuojelu 508.61
Eläinkannat, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Eläinkauppa, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Eläinlajit, suojelu ja rauhoitus 508.61
Eläinsuojelualueet 508.61
Eläinten elinympäristöt, luonnonsuojelualueet 508.61
Eläinten rauhoitus 508.61
Eläinten suojelu, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Endeemiset eläinlajit, suojelu 508.61
Endeemiset kasvilajit, suojelu 508.61
Endeemiset lajit, suojelu 508.61
Erityisalueet, suojelualueet 508.61
Erämaat, luonnonsuojelualueet 508.61
Etelä-Konneveden kansallispuisto 508.61
Fauna, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Floora, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Geenipankit, luonnonsuojelu 508.61
Geenivarat, luonnonsuojelu 508.61
Geodiversiteetti, luonnonsuojelualueet 508.61
Geologinen monimuotoisuus, luonnonsuojelualueet 508.61
Geopuistot, luonnonsuojelualueet 508.61
Habitaatti, luonnonsuojelualueet 508.61
Hakkuukiellot, luonnonsuojelualueet 508.61
Harjukasvillisuus, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Harjut, harjujensuojelualueet 508.61
Havumetsät, suojelualueet 508.61
Hiljaiset alueet, luonnonsuojelualueet 508.61
Hylkeenpyynti, hylkeiden suojelu 508.61
Häviäminen, uhanalaiset eläimet 508.61
Häviäminen, uhanalaiset kasvit 508.61
Ihmisen seuralaislajit, suojelu 508.61
Ikimetsät, suojelualueet 508.61
Järvet, luonnonsuojelualueet 508.61
Kalakannat, kalalajien suojelu 508.61
Kalasto, kalalajien suojelu 508.61
Kalliot, luonnonsuojelualueet 508.61
Kangasmetsät, luonnonsuojelualueet 508.61
Kanjonit, luonnonsuojelualueet 508.61
Kansallispuistot 508.61
Kasvien suojelu 508.61
Kasvisto, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Kasviston suojelu 508.61
Kasvistonsuojelualueet 508.61
Kasvupaikat, luonnonsuojelualueet 508.61
Kelopuut, rauhoitus 508.61
Ketokasvit, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Kolopesijät, suojelu 508.61
Koralliriutat, suojelualueet 508.61
Korvet, luonnonsuojelualueet 508.61
Kosket, suojelualueet 508.61
Koskiensuojelu, suojelualueet 508.61
Kosteikot, luonnonsuojelualueet 508.61
Kotoperäiset eläinlajit, suojelu 508.61
Kotoperäiset kasvilajit, suojelu 508.61
Kotoperäiset lajit, suojelu 508.61
Kulttuurikasvit, suojelu 508.61
Kulttuurin seuralaislajit, suojelu 508.61
Kurut, naturskyddsområden 508.61
Laguunit, suojelualueet 508.61
Lahdet, suojelualueet 508.61
Lakimetsät, luonnonsuojelualueet 508.61
Lehdot, suojelualueet 508.61
Lehtimetsät, suojelualueet 508.61
Letot, luonnonsuojelualueet 508.61
Linnunpöntöt, lintujen suojelu 508.61
Linnut, suojelu 508.61
Lintukannat , uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Lintulaudat, lintujen suojelu 508.61
Lintuvedet, suojelualueet, rauhoitus 508.61
Lintuvesialueet, suojelualueet, rauhoitus 508.61
Luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelualueet 508.61
Luonnon monimuotoisuus, uhanalaisten lajien suojelu 508.61
Luonnonalueet, luonnonsuojelualueet 508.61
Luonnonkasvit, suojelu 508.61

Viittaukset: 1 - 100 / 706

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 [>] [>|]