508.62 Maaperän, metsien ja soiden suojelu

Maankuoren aineksen ja pohjavesien suojelu ja saastuminen
Elottomien ja elollisten maalajien sekä geologisten muodostumien ja kerrostumien suojelu. Harjujen suojelu
Maankäytön aiheuttama eroosio ja maaperän köyhtyminen. Aavikoituminen. Maaperän happamoituminen. Ympäristömyrkyt ja öljyvahingot maaperän ja pohjavesien kannalta
Metsien, sademetsien, erämaiden, rantojen, soiden ja kosteikkojen suojelu
Metsänhakkuut, avohakkuut, soiden ojitukset ja kosteikkojen kuivatukset luonnonsuojelun kannalta
YKL : 50.1,  50.14

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, luonnonsuojelu yl. 508.62
Aarnimetsät, metsien suojelu yl. 508.62
Aarniometsät, metsien suojelu yl. 508.62
Aavikoituminen 508.62
Avohakkuut, metsien suojelu 508.62
Deltat, kosteikkojen suojelu yl. 508.62
Eloperäinen aines, maaperänsuojelu 508.62
Eloperäiset maalajit, maaperänsuojelu 508.62
Eloperäiset maat, maaperänsuojelu 508.62
Elottomat maalajit, maaperänsuojelu 508.62
Eroosio, ympäristönsuojelu 508.62
Erämaat, metsien suojelu yl. 508.62
Geodiversiteetti, geologisten muodostumien suojelu yl. 508.62
Geologinen monimuotoisuus, geologisten muodostumien suojelu yl. 508.62
Geologiset kerrostumat, suojelu 508.62
Geologiset muodostumat, suojelu 508.62
Hakkuukiellot, metsänsuojelu yl. 508.62
Hakkuut, luonnonsuojelu 508.62
Hapan laskeuma, maaperän happamoituminen 508.62
Happamoituminen, maaperän happamoituminen 508.62
Happosateet, maaperän happamoituminen 508.62
Harjujensuojelu 508.62
Harjut, harjujensuojelu yl. 508.62
Harsuuntuminen, metsien suojelu 508.62
Havumetsät, metsien suojelu 508.62
Hiekkakuopat, harjujen suojelu 508.62
Humus, eroosio 508.62
Humus, maaperän suojelu 508.62
Huuhtoutuminen, eroosio 508.62
Ikimetsät, metsien suojelu yl. 508.62
Joenperkaus, kosteikkojen suojelu 508.62
Joenuomat, kosteikkojen suojelu 508.62
Joet, kosteikkojen suojelu 508.62
Jokisuistot, kosteikkojen suojelu 508.62
Juomavesi, pohjavedet 508.62
Järvenlasku, kosteikkojen suojelu 508.62
Järvet, kosteikkojen suojelu 508.62
Jäteöljy, öljyvahingot, maaperä 508.62
Jäteöljy, öljyvahingot, pohjavesi 508.62
Kaivot, pohjavesien saastuminen 508.62
Kaivot, pohjavesien suojelu 508.62
Kalliot, suojelu yl. 508.62
Kangasmetsät, suojelu yl. 508.62
Kanjonit, suojelu yl. 508.62
Kaskeaminen, ympäristöongelmat 508.62
Kaskiviljely, ympäristöongelmat 508.62
Kelopuut, metsänsuojelu yl. 508.62
Kerrostumat, suojelu 508.62
Kivennäismaat, maaperänsuojelu 508.62
Kivikehä, maaperän suojelu 508.62
Korvet, luonnonsuojelu yl. 508.62
Kosteikot, suojelu yl. 508.62
Kulot, metsänsuojelu 508.62
Kurut, skydd yl. 508.62
Lahopuut, suojelu 508.62
Laidunnus, eroosio 508.62
Laiduntaminen, eroosio 508.62
Lakimetsät, metsänsuojelu yl. 508.62
Laskeumat, maaperän saastuminen 508.62
Lehdot, suojelu yl. 508.62
Lehtimetsät, suojelu yl. 508.62
Letot, luonnonsuojelu yl. 508.62
Lintuvedet, kosteikkojen suojelu yl. 508.62
Lintuvesialueet, kosteikkojen suojelu yl. 508.62
Litosfääri, maaperän suojelu 508.62
Luonnonmetsät, metsiensuojelu yl. 508.62
Lähdevesi, pohjavesien suojelu 508.62
Lähteet, pohjavesien suojelu yl. 508.62
Maa-aines, maaperän suojelu 508.62
Maabiologia, maaperän suojelu 508.62
Maanpeitekasvit, maaperän suojelu 508.62
Maanpeittokasvit, maaperän suojelu 508.62
Maanpinnan kuluminen, ympäristönsuojelu 508.62
Maanpinnan muodot, suojelu yl. 508.62
Maaperä, suojelu 508.62
Maaperän saastuminen 508.62
Maaperänsuojelu 508.62
Makea vesi, pohjavesien suojelu 508.62
Metsien häviäminen 508.62
Metsien monikäyttö, metsien suojelu yl. 508.62
Metsien suojelu, metsien suojelu yl. 508.62
Metsäkuolemat, metsiensuojelu 508.62
Metsänhäviäminen, metsiensuojelu 508.62
Metsänraja, metsiensuojelu 508.62
Metsäpalot, metsänsuojelu 508.62
Metsäsuunnittelu, metsänsuojelu yl. 508.62
Metsät, suojelu yl. 508.62
Metsätiet, metsiensuojelu 508.62
Metsätuhot, metsiensuojelu 508.62
Metsävauriot, metsiensuojelu 508.62
Mineraalilähteet, pohjavesien suojelu 508.62
Multamaat, maaperänsuojelu 508.62
Nevat, luonnonsuojelu yl. 508.62
Ojat, luonnonsuojelu 508.62
Ojitus, luonnonsuojelu 508.62
Orgaaninen aines, maaperänsuojelu 508.62
pH, maaperän happamoituminen 508.62
Pinnanmuodot, suojelu yl. 508.62
Pohjavesi, suojelu 508.62
Pohjavesialueet, suojelu 508.62

Viittaukset: 1 - 100 / 649

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 [>] [>|]