533 Mekaniikka

Kiinteiden ja jäykkien kappaleiden mekaniikka
Nesteiden mekaniikka. Kaasujen mekaniikka. Plasmafysiikka
Statiikka. Dynamiikka. Kinetiikka
Painovoima. Heiluri. Kitka. Lujuus. Kimmoisuus. Plastisuus
Hydrodynamiikka, -mekaniikka ja -statiikka
Aerodynamiikka, -mekaniikka ja -statiikka
Virtaus. Kapillariteetti. Osmoosi. Diffuusio
YKL : 53.3

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Absorptio, fysiikka yl. 533
Adheesio, fysiikka yl. 533
Adsorptio, fysiikka yl. 533
Aerodynamiikka, fysiikka 533
Aeromekaniikka, fysiikka 533
Aerosolifysiikka 533
Aerostatiikka, fysiikka 533
Diffuusio, fysiikka 533
Dynamiikka, fysiikka 533
Elastisuus, fysiikka 533
Fysiikka, mekaniikka 533
Gravitaatio, mekaniikka 533
Heilurit, fysiikka 533
Hitaus, mekaniikka 533
Hitausvoima, fysiikka 533
Hydrauliikka, mekaniikka 533
Hydrodynamiikka, fysiikka 533
Hydromekaniikka, fysiikka 533
Hydrostatiikka, fysiikka 533
Hyrrät, mekaniikka 533
Höyry, mekaniikka 533
Joustavuus, fysiikka 533
Kaasujen fysiikka 533
Kaasut, mekaniikka 533
Kapillariteetti, fysiikka 533
Kavitaatio, hydrodynamiikka, fysiikka 533
Keskeisvoima 533
Keskipakoisvoima 533
Keskipakovoima 533
Kiihtyvyys, fysiikka 533
Kiinteiden kappaleiden mekaniikka 533
Kimmoisuus, fysiikka 533
Kinematiikka, fysiikka 533
Kinetiikka, fysiikka 533
Kitka, fysiikka 533
Koheesio, fysiikka 533
Kompressio, fysiikka 533
Liike, fysiikka 533
Liike-energia, mekaniikka 533
Liikeoppi, fysiikka 533
Liikeradat, liike, fysiikka 533
Liikkeet, kinematiikka, fysiikka 533
Liukkaus, kitka, fysiikka 533
Lujuusoppi, fysiikka 533
Massa, fysiikka 533
Massakeskipiste 533
Mekaaninen energia 533
Mekaaniset ominaisuudet, fysiikka 533
Mekaniikka, fysiikka 533
Mikromekaniikka, mekaniikka 533
Modulaarisuus, kimmo-oppi, fysiikka 533
Moduulit, kimmo-oppi, fysiikka 533
Murtolujuus, mekaniikka 533
Murtumismekaniikka 533
Nestefysiikka 533
Nesteiden mekaniikka 533
Newtonin lait, mekaniikka, fysiikka 533
Nopeus, mekaniikka 533
Ominaispaino, fysiikka 533
Osmoosi, fysiikka 533
Paine, fysiikka 533
Paino, fysiikka 533
Painopiste, fysiikka 533
Painovoima, mekaniikka 533
Pintailmiöt 533
Pintajännitys 533
Plasma, fysiikka 533
Plasmafysiikka 533
Plastisuus, fysiikka 533
Potentiaalienergia, mekaniikka 533
Puristusvoima, mekaniikka 533
Pyörimisliike, mekaniikka 533
Rajapintailmiöt, pintailmiöt 533
Resilienssi, fysiikka yl. 533
Sitkeys, fysiikka 533
Sorptio, fysiikka yl. 533
Statiikka, fysiikka 533
Taipuvuus, mekaniikka 533
Tasapaino, mekaniikka 533
Termoplastisuus, fysiikka 533
Tribologia, fysiikka 533
Turbulenssi, fysiikka 533
Vetovoima, taivaankappaleiden radat 533
Virtaus, mekaniikka 533
Virtausoppi, mekaniikka 533
Viruminen, fysiikka 533
Viskositeetti 533
Voima, mekaniikka 533
Fysikaaliset ilmiöt, fysiikka 530 - 537
Fysikaaliset ominaisuudet, fysiikka 530 - 537
Luonnonopin oppikirjat, fysiikka, oppikirjat 530 - 537
Luonnontieteet, fysiikka 530 - 537
Luonnontieto, fysiikka 530 - 537
Matemaattiset tieteet, fysiikka 530 - 537
Metamateriaalit, fysikaaliset ominaisuudet 530 - 537
Rajapintailmiöt, fysikaaliset ilmiöt 530 - 537