535 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt

Mekaaniset värähtelyt yleensä. Ääniaallot. Infraäänet. Ultraäänet
Aaltojen heijastuminen. Kaiku. Kaikuluotaus. Akustiikka yleensä
YKL : 53.4