536 Valo-oppi. Värioppi. Säteilyoppi

Valon teoriat. Optiikka. Näkyvä valo. Infrapuna- ja ultraviolettisäteet
Värioppi. Väriasteikot. Värijärjestelmät. Värimetriikka. Spektri
Valon eteneminen, heijastuminen, taittuminen, ja taipuminen
Absorptio. Emissio. Interferenssi
Peilin, prisman ja linssin fysiikka. Polarisaatio. Kahtaistaittuminen
Säteilyenergia. Fotometria. Radiometria. Valosähköilmiö. Loistevalo. Luminesenssi. Holografian fysiikka. Laserin ja maserin fysiikka
YKL : 53.6,  53.66

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

3-ulotteisuus, holografia, fysiikka 536
Aallonpituus, valo-oppi 536
Aaltoliike, valo-oppi 536
Absorptio, valo-oppi 536
Albedo, auringonsäteily 536
Albedo, säteilyfysiikka 536
Auringon säteily, säteilyoppi yl. 536
Auringonsäteily, säteilyoppi yl. 536
Emissio, fysiikka yl. 536
Fluoresenssi 536
Fotoluminesenssi, fysiikka 536
Fotometria 536
Frekvenssit, valo-oppi 536
Fysiikka, valo-oppi 536
Heijastuminen, säteilyoppi 536
Heijastuminen, valo-oppi 536
Holografia, optiikka 536
Hologrammit, optiikka 536
Infrapunasäteily 536
Infrapunatekniikka, fysiikka 536
Infrapunavalo 536
Interferenssi, fysiikka 536
Jaksolliset ilmiöt, valo-oppi 536
Kahtaistaittuminen 536
Kirkkaus, valo-oppi 536
Kolmiulotteisuus, holografia, fysiikka 536
Laserit, fysiikka 536
Lasersäteily 536
Luminesenssi, fysiikka 536
Maserit, fysiikka 536
Mittaus, fotometria 536
Näkyvä valo 536
Optiikka, fysiikka 536
Pimeys, valo-oppi 536
Polarisaatio, valo-oppi 536
Prismat, valo-oppi 536
Radiometria 536
Sironta, valo-oppi 536
Spektrit, valo-oppi 536
Spektrometrit, valo-oppi 536
Säteily, infrapunasäteily 536
Säteily, säteilyoppi yl. 536
Säteily, ultraviolettisäteily yl. 536
Säteilyenergia, säteilyoppi yl. 536
Säteilyfysiikka yl. 536
Taajuus, valo-oppi 536
Taipuminen, valon 536
Taittuminen, valo 536
Ultraviolettisäteily 536
Ultraviolettivalo 536
UV-säteily 536
Valo, fysiikka 536
Valo-oppi, fysiikka 536
Valosähköilmiö 536
Valovoima, valo-oppi 536
Vibraatio, valo-oppi 536
Väriaineet, värioppi 536
Värimetriikka, fysiikka 536
Värioppi, fysiikka 536
Värit, fysiikka 536
Värähtelyt, valo-oppi 536
Fysikaaliset ilmiöt, fysiikka 530 - 537
Fysikaaliset ominaisuudet, fysiikka 530 - 537
Luonnonopin oppikirjat, fysiikka, oppikirjat 530 - 537
Luonnontieteet, fysiikka 530 - 537
Luonnontieto, fysiikka 530 - 537
Matemaattiset tieteet, fysiikka 530 - 537
Metamateriaalit, fysikaaliset ominaisuudet 530 - 537
Rajapintailmiöt, fysikaaliset ilmiöt 530 - 537