537 Sähköoppi. Magnetismi

Sähköstatiikka. Sähködynamiikka. Sähkökinetiikka
Staattinen sähkö. Sähkökentät. Sähkövirta
Sähkön johtuminen. Vastus. Jännite. Sähkönpurkaukset
Magneettiset kentät. Magnetisoituminen. Sähkömagnetismi
Sähkömagneettiset värähtelyt ja aallot. Vaihtovirta
YKL : 53.7

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aallonpituus, sähköoppi 537
Aaltoliike, sähköoppi 537
Anodit, sähköoppi 537
Elektrodit, sähköoppi 537
Elektroluminesenssi, sähköoppi 537
Energiamittarit, sähkömittarit 537
Frekvenssit, sähköoppi 537
Fysiikka, sähköoppi 537
Galvanismi 537
Induktio, sähköoppi 537
Jaksolliset ilmiöt, sähköoppi 537
Johteet, sähköoppi 537
Johtimet, sähköoppi 537
Jännite, sähköoppi 537
Katodit, sähköoppi 537
Lataus, sähköoppi 537
Loissähkö, fysiikka 537
Loisteho, fysiikka 537
Lämpösähköisyys, sähköoppi 537
Magneettikentät yl. 537
Magneettiset kentät 537
Magneettiset ominaisuudet yl. 537
Magnetismi yl. 537
Maxwellin yhtälöt, sähkömagneettiset kentät 537
Mikroaallot, fysiikka 537
Mikroelektrodit, sähköoppi 537
Mikromekaniikka, sähköoppi 537
Oskillografia, sähköoppi 537
Oskilloskoopit, sähköoppi 537
Polarisaatio, sähköoppi 537
Potentiaalienergia, sähköoppi 537
Puolijohteet, fysiikka 537
Radioaallot, fysiikka 537
Resistanssi, sähköoppi 537
Resonanssi, sähköoppi 537
Sironta, sähköoppi 537
Spektrografit, sähkömagneettinen säteily 537
Suprajohtavuus, sähköoppi 537
Suprajohteet, sähköoppi 537
Sähkö, fysiikka 537
Sähködynamiikka yl. 537
Sähköeristeet, sähköoppi 537
Sähköiset ominaisuudet, sähköoppi 537
Sähköisyys, sähköoppi 537
Sähkökentät, sähköoppi 537
Sähkökinetiikka 537
Sähkömagneetit, sähköoppi 537
Sähkömagneettinen säteily yl. 537
Sähkömagneettiset ilmiöt yl. 537
Sähkömagneettiset kentät yl. 537
Sähkömagnetismi yl. 537
Sähköneristys, sähköoppi 537
Sähkönjohtavuus, sähköoppi yl. 537
Sähköoppi, fysiikka 537
Sähköpurkaukset, sähköoppi 537
Sähköstatiikka yl. 537
Sähkövaraus, sähköoppi 537
Sähkövastukset, sähköoppi 537
Sähkövirta, sähköoppi 537
Säteily, sähkömagneettinen yl. 537
Taajuus, sähköoppi 537
Tasasähkö, sähköoppi 537
Teholähteet, sähköoppi 537
Vaihtosähkö, sähköoppi 537
Vaihtovirta, sähköoppi 537
Vastukset, sähköoppi 537
Vibraatio, sähkömagneettiset 537
Virtalähteet, sähköoppi 537
Virtapiirit, sähköoppi 537
Värähtelyt, sähkömagneettiset 537
Yliaallot, jännite, sähköoppi 537
Fysikaaliset ilmiöt, fysiikka 530 - 537
Fysikaaliset ominaisuudet, fysiikka 530 - 537
Luonnonopin oppikirjat, fysiikka, oppikirjat 530 - 537
Luonnontieteet, fysiikka 530 - 537
Luonnontieto, fysiikka 530 - 537
Matemaattiset tieteet, fysiikka 530 - 537
Metamateriaalit, fysikaaliset ominaisuudet 530 - 537
Rajapintailmiöt, fysikaaliset ilmiöt 530 - 537