541 Teoreettinen kemia

Alkuaineet yleensä. Alkuaineiden järjestelmä
Aineen olomuodot yleensä. Kiinteä, kaasumainen ja nestemäinen olomuoto
Stökiometriset lait. Atomi- ja molekyylipaino. Valenssit
Kemialliset reaktiot, rakenteet, yhdisteet, seokset, liuokset ja katalysaattorit yleensä
YKL : 54.1

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Absorptio, kemia yl. 541
Aine, olomuodot 541
Aineen olomuodon muutokset yl. 541
Aineen olomuodot yl. 541
Aineen ominaisuudet, kemia 541
Alkuaineet yl. 541
Alkuaineet, jaksollinen järjestelmä 541
Alumiini, alkuaineiden järjestelmä 541
Amorfiset aineet yl. 541
Argon, alkuaineet 541
Astatiini, halogeenit, teoreettinen kemia 541
Atomipainot 541
Atomiteoria, kemia 541
Boori, alkuaineet 541
Bromi, alkuaineet 541
Cesium, alkuaineet 541
Dispersiot, kemia 541
Ekvivalenssi, kemialliset yhdisteet 541
Elohopea, alkuaineet 541
Emulgaattorit, kemia yl. 541
Emulgointiaineet, kemia yl. 541
Emulsiot, kemia yl. 541
Emäkset, kemia yl. 541
Emäksisyys, kemia yl. 541
Epämetallit, alkuaineet 541
Faasit, aineen olomuodot 541
Fluidit, olomuodot 541
Fosfori, alkuaineet 541
Fullereenit, kemia 541
Fysikaaliset ilmiöt, aineen olomuoto 541
Fysikaaliset ominaisuudet, aineen olomuoto 541
Gallium, alkuaineet, teoreettinen kemia 541
Geelit, kemia 541
Grafeeni, kemia 541
Grafeenioksidi, kemia 541
Grafiini, kemia 541
Haihtuminen, aineen olomuodon muutokset 541
Halogeenit, alkuaineet 541
Hapettuminen 541
Hapetus 541
Hapetus-pelkistysreaktio, hapettuminen 541
Hapot, kemia yl. 541
Happamuus, kemia 541
Happi, alkuaineet 541
Harvinaiset maametallit, alkuaineet 541
Helium, alkuaineet 541
Hidasteet, kemialliset reaktiot yl. 541
Hiili, alkuaineet 541
Hopea, alkuaineet 541
Hydrolyysi 541
Hyytyminen, kemia yl. 541
Härmistyminen yl. 541
Höyry, kemia 541
Höyrystyminen 541
Indikaattorit, kemialliset reaktiot. yl. 541
Ionit 541
Jaksollinen järjestelmä, alkuaineet 541
Jalokaasut, alkuaineet 541
Jauheet, kemia yl. 541
Jodi, alkuaineet 541
Jähmettyminen, olomuodon muutos 541
Jähmettymispiste yl. 541
Jäädytys 541
Jäätyminen 541
Jäätymispiste 541
Kaasumainen olomuoto 541
Kaasut, kemia yl. 541
Kaavat, kemialliset kaavat yl. 541
Kadmium, alkuaineet 541
Kalium, alkuaineet 541
Kalsium, alkuaineet 541
Katalysaattorit, kemia yl. 541
Katalyysi, kemia yl. 541
Katalyytit, kemia yl. 541
Kemia, teoreettinen kemia 541
Kemiallinen koostumus, teoreettinen kemia yl. 541
Kemiallinen prosessi yl. 541
Kemiallinen synteesi yl. 541
Kemialliset alkuaineet yl. 541
Kemialliset ilmiöt yl. 541
Kemialliset kaavat yl. 541
Kemialliset ominaisuudet yl. 541
Kemialliset reaktiot yl. 541
Kemialliset sidokset yl. 541
Kemialliset yhdisteet yl. (ks. myös aloittain) 541
Kemialliset yhdisteet, teoreettinen kemia 541
Kiehuminen yl. 541
Kiehumispiste yl. 541
Kiinteät aineet, kemia yl. 541
Kiteet, kemia yl. 541
Kiteytyminen yl. 541
Kloori, alkuaineet yl. 541
Klooriyhdisteet, kemia yl. 541
Koagulaatio, kemia 541
Koboltti, alkuaineet yl. 541
Kolloidit, aineen olomuodot yl. 541
Kondensoituminen, kemia yl. 541
Konsentrointi, kemia yl. 541
Koostumus, kemia yl. 541
Kromi, alkuaineet 541

Viittaukset: 1 - 100 / 206

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]