573 Yleisbiologia

Tähän yleinen ja vertaileva sekä kasveja että eläimiä koskeva anatomia, morfologia, somatologia, fysiologia ja biofysiikka
Molekyylibiologian yleisteokset, jotka koskevat sekä kasveja että eläimiä
Sytologian eli soluopin tai solubiologian yleisteokset, jotka koskevat sekä kasveja että eläimiä
Solun rakenne ja osat. Solun toiminta. Soluviljelmät
Ontogenian yleisteokset, jotka koskevat sekä kasveja että eläimiä
Yksilön biologinen kehitys yleensä
Eliöiden lisääntymistä ja sukupuolisuutta käsittelevät teokset, jotka koskevat sekä kasveja että eläimiä
YKL : 56,  56.1,  56.2

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aineenvaihdunta, yleisbiologia 573
Aineenvaihduntatuotteet, yleisbiologia 573
Aistimet, yleisbiologia 573
Aistinelimet, yleisbiologia 573
Aistinfysiologia, yleisbiologia 573
Aistinsolut, yleisbiologia 573
Aistit, yleisbiologia 573
Aivofysiologia, yleisbiologia 573
Aivokuori, yleisbiologia 573
Aivoselkäydinneste , yleisbiologia 573
Aivo-selkäydinneste , yleisbiologia 573
Aivot, yleisbiologia 573
Akillesjänne, yleisbiologia 573
Alaraajat, yleisbiologia 573
Alkio, yleisbiologia 573
Alkiokehitys, yleisbiologia 573
Alkionkehitys, yleisbiologia 573
Anatomia, yleisbiologia 573
Androgynia, yleisbiologia 573
Anti-Müllerian hormoni, yleisbiologia 573
Apoptoosi, solubiologia yl. 573
Asetyylikoliini, välittäjäaineet, yleisbiologia 573
Bioelektroniikka yl. 573
Biofysiikka yl. 573
Biologia, yleisbiologia 573
Biologiset rytmit, yleisbiologia 573
Bioluminesenssi yl. 573
Biomekaniikka yl. 573
Biomolekyylit, molekyylibiologia yl. 573
Biorytmit, yleisbiologia 573
Depolarisaatio, hermosolut, yleisbiologia 573
Depolarisaatio, solukalvot, yleisbiologia 573
Ekofysiologia, fysiologia yl. 573
Elektrofysiologia, yleisbiologia 573
Elimet, biologia yl. 573
Elimistö, biologia yl. 573
Elinoppi, yleisbiologia 573
Embryogeneesi, yleisbiologia 573
Embryologia, yleisbiologia 573
Endosytoosi, yleisbiologia 573
Endoteelisolut, yleisbiologia 573
Entsyymit, yleisbiologia 573
Epiteeli, yleisbiologia 573
Epiteelisolut, yleisbiologia 573
Fagosytoosi, yleisbiologia 573
Feromonit, yleisbiologia 573
Fysiikka, biofysiikka yl. 573
Fysiologia, yleisbiologia 573
Fysiologiset rytmit, biologia yl. 573
Fysiologiset vaikutukset, yleisbiologia 573
Hajuaisti, yleisbiologia 573
Hedelmällisyys, yleisbiologia 573
Hedelmöitys, yleisbiologia 573
Hemiselluloosa, solubiologia, yleisbiologia 573
Hengitys, yleisbiologia 573
Hengityselimet, yleisbiologia 573
Hengitystiet, yleisbiologia 573
Hermafroditismi, yleisbiologia 573
Hermokudokset, yleisbiologia 573
Hermo-lihastoiminta, yleisbiologia 573
Hermosolut, yleisbiologia 573
Hermosto, yleisbiologia 573
Hiki, yleisbiologia 573
Histologia, yleisbiologia 573
Hivenaineet, yleisbiologia 573
Homeostasia, yleisbiologia 573
Hormonaaliset tekijät, yleisbiologia 573
Hormonaaliset vaikutukset, yleisbiologia 573
Hormonit, yleisbiologia 573
Hormonivaikutukset, yleisbiologia 573
Horros, yleisbiologia 573
Ikä, yleisbiologia 573
Imusuonisto, yleisbiologia 573
Isoaivokuori, yleisbiologia 573
Istukka, yleisbiologia 573
Isäntäsolut, solut, yleisbiologia 573
Jakautuminen, solunjakautuminen yl. 573
Jalat, yleisbiologia 573
Jänteet, yleisbiologia 573
Kaksineuvoisuus yl. 573
Kaksineuvoisuus, yleisbiologia 573
Kantajänne, yleisbiologia 573
Kasvaminen, yleisbiologia 573
Kasvu, yleisbiologia 573
Kasvuhormonit, yleisbiologia 573
Kehitysbiologia yl. 573
Keskushermosto, yleisbiologia 573
Keuhkot, yleisbiologia 573
Kohtu, yleisbiologia 573
Korteksi, yleisbiologia 573
Kronobiologia yl. 573
Kudokset, yleisbiologia 573
Kudosoppi, yleisbiologia 573
Kudosviljely, yleisbiologia 573
Kuolema, yleisbiologia 573
Kuona-aineet, yleisbiologia 573
Kuonaneritys, yleisbiologia 573
Kuoriutuminen yl. 573
Kuulo, yleisbiologia 573
Lihasmekaniikka yl. 573

Viittaukset: 1 - 100 / 239

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]