598 Eläinmaantiede

Eläinmaantieteen yleisteokset. Eläinten levinneisyys yleensä
Eläinmaantieteelliset alueet ja niiden eläimistö
Tiettyä eläinlajia tai lajiryhmää koskeva eläinmaantiede ko. eläimen tai eläinryhmän luokassa 597+
YKL : 58.9

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alkuperäiset eläinlajit, eläinmaantiede yl. 598
Asutuksen seuralaislajit, eläinmaantiede yl. 598
Biogeografia, eläinmaantiede 598
Eliömaantiede, eläinmaantiede yl. 598
Eläimistö, eläinmaantiede yl. 598
Eläinmaantiede yl. 598
Eläinten levinneisyys yl. 598
Endeemiset eläinlajit, eläinmaantiede 598
Fauna, eläinmaantiede yl. 598
Ihmisen seuralaislajit, eläinmaantiede yl. 598
Kotoperäiset eläinlajit, eläinmaantiede yl. 598
Kulttuurin seuralaislajit, eläinmaantiede yl. 598
Levinneisyys, eläinmaantiede yl. 598
Leviäminen, eläinmaantiede yl. 598
Luonnonmaantiede, eläinmaantiede yl. 598
Maantiede, eläinmaantiede yl. 598
Merieläimistö, eläinmaantiede yl. 598
Tropiikki, eläinmaantiede yl. 598
Tulokaslajit, eläinmaantiede yl. 598
Vesieläimistö, eläinmaantiede yl. 598
Biologia, eläintiede 590 - 598
Biologiset tieteet, eläintiede 590 - 598
Biotieteet, eläintiede 590 - 598
Eläimet, eläintiede 590 - 598
Eläintiede 590 - 598
Elävä luonto, eläintiede 590 - 598
Elävät fossiilit, eläintiede 590 - 598
Etäsuojelu, eläintiede 590 - 598
Fotobiologia, biologia, eläintiede 590 - 598
Istutetut eläimet, eläintiede 590 - 598
Lajiensuojelu, eläintiede 590 - 598
Lajityypillinen käyttäytyminen, eläintiede 590 - 598
Luonnontieteet, eläintiede 590 - 598
Luonnonvaraiset eläimet, eläintiede 590 - 598
Magneettiaisti, eläintiede 590 - 598
Myrkylliset eläimet, eläintiede 590 - 598
Villieläimet, eläintiede 590 - 598
Yöeläimet, eläintiede 590 - 598+
Luonto, elävä luonto 570 - 598