Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

611 Anatomia

Yleisteokset ihmisen anatomiasta
Yleisteokset lääketieteellisestä anatomiasta
Yleisteokset ihmisen organologiasta eli elinopista, histologiasta eli kudosopista ja sytologiasta eli soluopista
Yleisteokset ihmisen yksilönkehityksestä eli ontogeniasta
Aistinelinten anatomiaa koskevat yleisteokset
Jos yleisteos koskee sekä ihmisen anatomiaa että fysiologiaa, on etusija luokalla 611
Yksittäistä elintä tai elinryhmää koskeva anatomia ko. elimen tai elinryhmän luokassa 617+
YKL : 59.1,  59.11

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aistimet, ihmisen anatomia yl. 611
Aistinelimet, ihmisen anatomia yl. 611
Aistit, ihmisen anatomia yl. 611
Alkiokehitys, ihminen 611
Alkionkehitys, ihminen 611
Anatomia, ihminen yl. 611
Anatomia, lääketieteellinen yl. 611
Antioksidantit, ihmisen fysiologia yl. 611
Apoptoosi, yksilönkehitys yl. 611
Biolääketiede, anatomia 611
Biomekaniikka, ihminen yl. 611
Elimet, ihminen, anatomia yl. 611
Elimet, ihminen, organologia yl. 611
Elimistö, ihminen, anatomia yl. 611
Elimistö, ihminen, organologia yl. 611
Elinoppi, ihminen yl. 611
Elinoppi, lääketieteellinen yl. 611
Embryogeneesi, ihminen 611
Embryologia, ihminen 611
Epiteeli, ihmisen anatomia yl. 611
Histologia, ihminen yl. 611
Ihminen, anatomia yl. 611
Ihmiset, anatomia yl. 611
Kasvaminen, ihmisen anatomia yl. 611
Kasvu, ihmisen anatomia yl. 611
Keho, anatomia yl. 611
Kehonkoostumus, anatomia yl. 611
Kudokset, ihminen yl. 611
Kudosoppi, ihminen yl. 611
Kuvantaminen, lääketiede, anatomia yl. 611
Lihasmekaniikka, ihminen yl. 611
Lysosomit, solubiologia, ihminen 611
Lämmönsäätely, ihmisen fysiologia yl. 611
Lääketieteellinen anatomia yl. 611
Lääketieteellinen biologia, anatomia yl. 611
Makrofagit, solut, ihminen 611
Mitokondriot , ihminen yl. 611
Morfologia, ihmisen anatomia yl. 611
Muoto-oppi, ihmisen anatomia yl. 611
Ohjelmoitunut solukuolema, yksilönkehitys yl. 611
Oksidatiivinen stressi, solubiologia, ihminen 611
Ontogenia, ihminen yl. 611
Organologia, ihminen yl. 611
Pituuskasvu, ihmisen anatomia yl. 611
Rasvakudokset, ihminen yl. 611
Rinta, anatomia yl. 611
Ruoansulatuselimet, ihmisen anatomia 611
Rusto , ihminen yl. 611
Rustokudos, ihminen yl. 611
Ruumiinosat, anatomia yl. 611
Ruumiinrakenne, anatomia yl. 611
Ruumis, anatomia yl. 611
Sappitiet, ruoansulatuselimet, ihmisen anatomia 611
Sidekudokset, ihminen yl. 611
Solubiologia, ihminen yl. 611
Solukalvot, ihminen yl. 611
Soluseinät, ihminen yl. 611
Solut, ihminen yl. 611
Somatologia, ihminen yl. 611
Spektrikuvaus, anatomia yl. 611
Sukuelimet, ihmisen, anatomia yl. 611
Sukupuolielimet, ihmisen anatomia yl. 611
Surkastumat, ihmisen anatomia yl. 611
Sytologia, ihminen yl. 611
Syöttösolut, solut 611
Topologia, anatomia yl. 611
Vapaat radikaalit, ihmisen fysiologia yl. 611
Vartalo, anatomia yl. 611
Yksilö, yksilönkehitys, ihminen yl. 611
Yksilönkehitys, ihminen yl. 611
Elinikä, ihmisen yksilönkehitys 611 - 612
Elämänkaari, ihmisen yksilönkehitys yl. 611 - 612
Fyysinen kehitys, ihmisen yksilönkehitys yl. 611 - 612
Ikä, ihmisen yksilönkehitys yl. 611 - 612
Ikääntyneet, yksilönkehitys yl. 611 - 612
Sukukypsyys, yksilönkehitys, ihminen yl. 611 - 612
Sukupuolikypsyys, yksilönkehitys, ihminen yl. 611 - 612
Biologiset tieteet, lääketiede 610 - 618+
Biotieteet, lääketiede 610 - 618+
Kohorttitutkimus, lääketiede 610 - 618+
Lääketiede 610 - 618+
Nanolääketiede 610 - 618+
Rasituskokeet, lääketiede 610 - 618+
Toimintahäiriöt, lääketiede 610 - 618+
Yliliikkuvuus, lääketiede 610 - 618+