Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

612 Fysiologia

Yleisteokset ihmisen fysiologiasta ja biokemiasta
Yleisteokset lääketieteellisestä fysiologiasta ja biokemiasta
Ihmisen biorytmit ja kronobiologia yleensä
Yleisteokset ihmisen aineenvaihdunnasta ja sen fysiologiasta
Aistinfysiologia yleensä
Jos yleisteos koskee sekä ihmisen anatomiaa että fysiologiaa, on etusija luokalla 611
Yksittäistä elintä, elinryhmää tai elintoimintoa koskeva fysiologia ko. elimen tai elinryhmän luokassa 617+
YKL : 59.1,  59.12

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aikavyöhykkeet, jet lag yl. 612
Aineenvaihdunta, ihminen yl. 612
Aineenvaihduntatuotteet, ihminen yl. 612
Aistimet, ihmisen fysiologia yl. 612
Aistinelimet, ihmisen fysiologia yl. 612
Aistinfysiologia, ihminen yl. 612
Aistinsolut, ihminen yl. 612
Aistit, ihmisen fysiologia yl. 612
Biofysiikka, ihminen yl. 612
Biofysiikka, lääketieteellinen yl. 612
Biokemia, ihminen yl. 612
Biokemia, lääketieteellinen yl. 612
Biologiset rytmit, ihmisen fysiologia yl. 612
Biolääketiede, fysiologia 612
Biorytmit, ihmisen fysiologia yl. 612
Elektrofysiologia, ihminen yl. 612
Elektrofysiologia, lääketieteellinen yl. 612
Elektrolyyttitasapaino, ihmisen fysiologia yl. 612
Elimet, ihminen, fysiologia yl. 612
Elimistö, ihminen, fysiologia yl. 612
Entsyymit, ihmisen fysiologia yl. 612
Feromonit, ihmisen fysiologia yl. 612
Fysiologia, ihminen yl. 612
Fysiologia, lääketieteellinen yl. 612
Fysiologinen kemia, ihminen 612
Fysiologiset rytmit, ihmisen fysiologia yl. 612
Fysiologiset vaikutukset, ihmisen fysiologia yl. 612
Hiki, ihmisen fysiologia yl. 612
Homeostasia, ihmisen fysiologia yl. 612
Hormonaaliset tekijät, ihmisen fysiologia yl. 612
Hormonaaliset vaikutukset, ihmisen fysiologia yl. 612
Hormonivaikutukset, ihmisen fysiologia yl. 612
Ihminen, fysiologia yl. 612
Ihmisen rytmit yl. 612
Ihmiset, fysiologia yl. 612
Jet lag yl. 612
Kasvaminen, ihmisen fysiologia yl. 612
Kasvu, ihmisen fysiologia yl. 612
Keho, fysiologia yl. 612
Kronobiologia, ihminen yl. 612
Kuolema, ihmisen fysiologia yl. 612
Kuona-aineet, ihmisen fysiologia yl. 612
Kuonaneritys, ihmisen fysiologia yl. 612
Kuvantaminen, lääketiede, fysiologia yl. 612
Läpäisevyys, fysiologia, ihmisen yl. 612
Lääketieteellinen biokemia yl. 612
Lääketieteellinen biologia, fysiologia yl. 612
Lääketieteellinen fysiologia yl. 612
Metabolia, ihminen yl. 612
Metaboliitit, ihminen yl. 612
Nestetasapaino, ihmisen fysiologia yl. 612
Pimeys, ihmisen fysiologia yl. 612
Pituuskasvu, ihmisen fysiologia yl. 612
Proteolyysi, lääketieteellinen fysiologia yl. 612
Regeneraatio, ihmisen fysiologia yl. 612
Reseptorit, ihminen yl. 612
Rinta, fysiologia yl. 612
Ruoansulatuselimet, ihmisen fysiologia 612
Ruumiinlämpö, ihmisen fysiologia 612
Ruumis, fysiologia yl. 612
Sappitiet, ruoansulatuselimet, ihmisen fysiologia 612
Sirkadiaaninen rytmi, ihmisen fysiologia yl. 612
Sirkadiaanirytmi, ihmisen fysiologia yl. 612
Sukuelimet, ihmisen fysiologia yl. 612
Sukupuolielimet, ihmisen fysiologia yl. 612
Sukupuolihormonit, ihmisen fysiologia yl. 612
Sähköfysiologia, ihminen yl. 612
Sähköfysiologia, lääketieteellinen yl. 612
Uusiutuminen, biologia, ihmisen fysiologia yl. 612
Vartalo, fysiologia yl. 612
Vuorokaudenajat, ihmisen biorytmit yl. 612
Vuorokausirytmi, ihmisen fysiologia yl. 612
Yö, ihmisen biorytmit yl. 612
Happo-emästasapaino, biokemia, ihminen 612+
Elinikä, ihmisen yksilönkehitys 611 - 612
Elämänkaari, ihmisen yksilönkehitys yl. 611 - 612
Fyysinen kehitys, ihmisen yksilönkehitys yl. 611 - 612
Ikä, ihmisen yksilönkehitys yl. 611 - 612
Ikääntyneet, yksilönkehitys yl. 611 - 612
Sukukypsyys, yksilönkehitys, ihminen yl. 611 - 612
Sukupuolikypsyys, yksilönkehitys, ihminen yl. 611 - 612
Biologiset tieteet, lääketiede 610 - 618+
Biotieteet, lääketiede 610 - 618+
Kohorttitutkimus, lääketiede 610 - 618+
Lääketiede 610 - 618+
Nanolääketiede 610 - 618+
Rasituskokeet, lääketiede 610 - 618+
Toimintahäiriöt, lääketiede 610 - 618+
Yliliikkuvuus, lääketiede 610 - 618+