Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet

Voimakoneiden ja moottorien tekniikka ja rakentaminen yleensä
Kiinteiden aineiden nosto- ja kuljetuslaitteiden tekniikka ja rakentaminen
Höyrykoneet, -moottorit, -kattilat ja -turbiinit. Hydrauliset koneet, moottorit ja turbiinit. Vesivoimakoneet. Lämpövoimakoneet. Polttomoottorit. Dieselmoottorit. Kaasumoottorit ja -turbiinit. Tuulimoottorit. Reaktiomoottorit. Suihkumoottorit. Paineilmamoottorit
Nosturit, hiihtohissit, liukuhihnat, taljat, vintturit, trukit, kaivinkoneet, tasauskoneet, maansiirtokoneet, kuljetussäiliöt, kontit ja varastointisäiliöt sekä niiden tekniikka ja valmistus
Traktorit ja muut maatalouskoneet sekä niiden tekniikka ja valmistus
Koneiden ja laitteiden kunnossapito, huolto ja korjaus yleensä
Voiteluaineet ja voitelutekniikka yleensä
Voimakoneiden, moottoreiden sekä nosto- ja kuljetuslaitteiden käyttö erikoisalojen sovelluksiin alan mukaisessa luokassa
YKL : 62.3,  62.4,  62.51

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ahdinmoottorit yl. 623
Bensiinimoottorit yl. 623
Dieselmoottorit yl. 623
Filtterit, moottorit yl. 623
Hiihtohissit, tekniikka 623
Hissit, voimakoneet yl. 623
Hydrauliset moottorit yl. 623
Hydrauliset nostolaitteet 623
Hydrauliset turbiinit yl. 623
Hyötysuhde, moottorit yl. 623
Höyry, höyrykoneet yl. 623
Höyrykattilat yl. 623
Höyrykoneet yl. 623
Höyrymoottorit yl. 623
Höyryturbiinit yl. 623
Ilmaradat yl. 623
Istutuskoneet, tekniikka ja teollisuus 623
Jyrät 623
Jäähdytysvesi, moottoritekniikka yl. 623
Kaasumoottorit yl. 623
Kaasuttimet, moottorit yl. 623
Kaasuturbiinit yl. 623
Kaivinkoneet 623
Kaivukoneet 623
Koneala, voimakoneet, moottorit 623
Koneet, voimakoneet 623
Koneiden korjaus yl. 623
Kontit, logistiikka, tekniikka 623
Korjaamot yl. 623
Korjaamot, moottoritekniikka yl. 623
Korjaus, koneet yl. 623
Kuljetinjärjestelmät, tekniikka yl. 623
Kuljettimet yl. 623
Kuljettimet, kuljetuslaitteet yl. 623
Kuljetuskalusto yl. 623
Kuljetussäiliöt yl. 623
Kuljetustekniikka yl. 623
Kuljetusvälineet yl. 623
Kuormaimet 623
Kuormalavat yl. 623
Kuormauslaitteet 623
Köysiradat 623
Lastauslaitteet 623
Lauhdutustekniikka, voimakoneet yl. 623
Lavetit, kuormalavat 623
Liukuhihnat 623
Liukuportaat yl. 623
Liukuportaat, konetekniikka 623
Lämmittäjät, höyrykoneet yl. 623
Lämpövoimakoneet yl. 623
Maansiirtokoneet, maansiirtokoneiden tekniikka 623
Maatalouskoneet, maatalouskoneet, tekniikka 623
Moottorit yl. 623
Moottoritekniikka yl. 623
Moottorityökoneet yl. 623
Männät, moottorin osat yl. 623
Mäntämoottorit yl. 623
Nostaminen, nostolaitteet 623
Nostolaitteet 623
Nosturit 623
Paineilmamoottorit yl. 623
Polttomoottorit yl. 623
Potkurit, moottoritekniikka yl. 623
Purkamislaitteet, laitteiden tekniikka yl. 623
Rakettimoottorit, moottoritekniikka yl. 623
Reaktiomoottorit yl. 623
Ruiskutustusmoottorit yl. 623
Siirtolaitteet yl. 623
Siirtolaitteet, kuljetuslaitteet yl. 623
Suihkumoottorit yl. 623
Suihkutusmoottorit yl. 623
Suodattimet, moottorit yl. 623
Suorituskyky, moottorit yl. 623
Suoritusteho, moottorit yl. 623
Suuttimet, rakettimoottorit 623
Sytytyslaitteet, moottorit yl. 623
Sytytystulpat, polttomoottorit, sytytyslaitteet 623
Taljat, nostolaitteet 623
Tasauskoneet 623
Teho, moottorit yl. 623
Termodynamiikka, moottoritekniikka yl. 623
Tiejyrät, tienrakennuskoneet 623
Tiekoneet 623
Tienrakennuskoneet 623
Traktorimerkit, tekniikka 623
Traktorit, tekniikka 623
Trukit 623
Turbiinit yl. 623
Turbokoneet yl. 623
Tuulimoottorit yl. 623
Työkoneet yl. 623
Vesiturbiinit yl. 623
Vesivoima, vesivoimakoneet yl. 623
Vintturit 623
Voimakoneet yl. 623
Voitelu yl. 623
Voiteluaineet, voitelutekniikka yl. 623
Höyryjyrät, voimakoneet 623+
Käyttöönotto, koneet, moottorit yl. 622 - 623
Kulkuneuvot, historia 620.09 - 626.609

Viittaukset: 1 - 100 / 104

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]