Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio

Säätö- ja systeemitekniikan sekä teollisen, prosessiteknisen ja koneteknisen automaation yleisteokset
Instrumentointi ja mittaustekniikka yleensä
Säätö- ja systeemiteoria yleensä. Säätöjärjestelmät ja niiden osat yleensä
Servotekniikka ja servokojeet yleensä. Simulointitekniikka yleensä
Vahvistimet, releet, anturit ja toimilaitteet yleisen säätötekniikan kannalta
Teollisten ja tuotannollisten prosessien valvonta ja säätö yleensä
Robotit ja robottitekniikka yleensä
Tietokoneen käyttö säätö- ja systeemitekniikassa, teollisessa automaatiossa ja prosessitekniikassa yleensä
Säätö- ja systeemitekniikan sekä teollisen, prosessiteknisen ja koneteknisen automaation sovellukset eri aloille alan mukaisessa luokassa
YKL : 61.6

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Anturit, säätötekniikka yl. 627.74
Automaatio, teollinen automaatio yl. 627.74
Automaatiojärjestelmät, teollinen automaatio yl. 627.74
Automaatit, teollinen automaatio yl. 627.74
Automaattiohjaus , säätö- ja systeemitekniikka yl. 627.74
Automatisointi, teollinen automaatio yl. 627.74
CAM yl. (ks. myös aloittain) 627.74
CIM yl. (ks. myös aloittain) 627.74
Detektorit, säätö- ja systeemitekniikka yl. 627.74
Detektorit, teolliset prosessit yl. 627.74
Hallintalaitteet yl. 627.74
HCI, teollinen automaatio yl. 627.74
Human-computer interaction, teollinen automaatio yl. 627.74
Human-computer interface, teollinen automaatio yl. 627.74
Ihminen-konejärjestelmät, teollinen automaatio yl. 627.74
Ihmisen ja koneen vuorovaikutus, teollinen automaatio yl. 627.74
Ilmaisimet, säätö-ja systeemitekniikka yl. 627.74
Ilmaisimet, teollinen automaatio yl. 627.74
Indikaattorit, säätö- ja systeemitekniikka yl. 627.74
Instrumentointi yl. 627.74
Joustava automaatio yl. 627.74
Joustava valmistusjärjestelmä, joustava automaatio yl. 627.74
Kalibrointi yl. 627.74
Kaukosäätö yl. 627.74
Kojeistus yl. 627.74
Koneistaminen, konetekninen automaatio yl. 627.74
Koneistuminen, konetekninen automaatio yl. 627.74
Konetekninen automaatio yl. 627.74
Käyttölaitteet, teollinen automaatio yl. 627.74
Laitteet, teollinen automaatio yl. 627.74
Laitteistot, teollinen automaatio yl. 627.74
Man-machine system, teollinen automaatio yl. 627.74
Mekatroniikka yl. 627.74
Mitta-asteikot, mittaustekniikka yl. 627.74
Mittarit yl. 627.74
Mittarit, mittaustekniikka yl. 627.74
Mittateoria yl. 627.74
Mittaus yl. 627.74
Mittaus, mittaustekniikka yl. 627.74
Mittauslaitteet yl. 627.74
Mittauslaitteet, mittaustekniikka yl. 627.74
Mittausmenetelmät yl. 627.74
Mittausmenetelmät, mittaustekniikka yl. 627.74
Mittaustekniikka yl. 627.74
Mittaustekniikka, mittaus yl. 627.74
Mittausvirheet, mittaus yl. 627.74
Monitorit, säätö-ja systeemitekniikka yl. 627.74
Monitorointi, säätö-ja systeemitekniikka yl. 627.74
Ohjausautomatiikka , säätö- ja systeemitekniikka yl. 627.74
Ohjausjärjestelmät, säätö- ja systeemitekniikka yl. 627.74
Ohjauslaitteet, säätö- ja systeemitekniikka yl. 627.74
Optiset anturit, säätö- ja systeemitekniikka yl. 627.74
Piirturit, säätö- ja systeemitekniikka yl. 627.74
Prosessinohjaus yl. 627.74
Prosessitekninen automaatio yl. 627.74
Releet yl. 627.74
Robotiikka yl. 627.74
Robotit yl. 627.74
Servotekniikka yl. 627.74
Simulaattorit yl. 627.74
Simulaattorit, simulointi yl. 627.74
Simulointi yl. 627.74
Systeemitekniikka yl. 627.74
Systeemiteoria yl. 627.74
Säätimet yl. 627.74
Säätö yl. 627.74
Säätöarvot yl. 627.74
Säätöjärjestelmät yl. 627.74
Säätötekniikka yl. 627.74
Säätöteoria yl. 627.74
Tarkkuus, mittaustekniikka yl. 627.74
Teollinen automaatio yl. 627.74
Teollisuusautomaatio yl. 627.74
Teollisuusrobotit yl. 627.74
Tietokoneavusteinen valmistus yl. 627.74
Tietokoneintegroitu tuotanto, yl. 627.74
Toimilaitteet, säätötekniikka yl. 627.74
Toistomittaus yl. 627.74
Toleranssit, mittaustekniikka yl. 627.74
Tunnistimet, säätötekniikka yl. 627.74
Vakaus, mittaustekniikka yl. 627.74
Valmistus, tietokoneavusteinen valmistus yl. 627.74
Valvonta, teollisuusprosessit yl. 627.74
Valvontajärjestelmät, teollisuusprosessit yl. 627.74
Valvontalaitteet, teollisuusprosessit yl. 627.74
Laitteet, konetekniikka yl. 627.74+
Laitteistot, konetekniikka yl. 627.74+
3D-mallinnus, tietokonegrafiikka 627.7+
3-ulotteisuus, tietokonegrafiikka 627.7+
Adobe Connect Pro, atk yl. 627.7+
Ajantasakäsittely yl. 627.7+
Apache Hadoop, sovelluskehykset yl. 627.7+
Apache Pig 627.7+
Asiakasrekisterit, rekisterit, tietoturvallisuus 627.7+
Asiantuntijajärjestelmät, atk yl. 627.7+
Atk yl. (ks. myös aloittain) 627.7+
Atk-ala yl. 627.7+
Atk-järjestelmät yl. 627.7+
Atk-keskukset yl. 627.7+
Atk-rikokset, tietoturvallisuus yl. 627.7+

Viittaukset: 1 - 100 / 406

[|<] [<] 1 2 3 4 5 [>] [>|]