Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

627.751 Internet. Intranet. Ekstranet

Internet, intranet ja ekstranet yleensä
Internetin vaikutukset yhteiskuntaan ja tiedonvälitykseen yleensä
Internetin, intranetin ja ekstranetin sisältö ja rakenne yleensä
Internetin käyttöoppaat yleensä. Internet-liittymät. Internet-operaattorit
World Wide Web yleensä. Portaalit yleensä. Selaimet yleensä
Tiedonsiirto Internetissä, intranetissä ja ekstranetissä
Internet-, intranet- ja ekstranet-osoitteet ja niiden hallinta yleensä. URI. URL
Internetin, intranetin ja ekstranetin sovellukset erikoisaloille alan mukaisessa luokassa
YKL : 61.72,  61.721

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Asioiden internet yl. 627.751
Digimedia, Internet yl. 627.751
Digitaalinen media, Internet yl. 627.751
e-books, Internet yl. 627.751
e-books, intranet yl. 627.751
e-kirjat, Internet yl. 627.751
e-kirjat, intranet yl. 627.751
Esineiden internet yl. 627.751
Esineiden ja asioiden internet yl. 627.751
Extranet yl. 627.751
Haku, Internet yl. 627.751
Hakuagentit yl. 627.751
Hakujärjestelmät, Internet yl. 627.751
Hakukoneet yl. 627.751
Hakuohjelmat yl. 627.751
Hakupalvelut, Internet yl. 627.751
Hakurobotit yl. 627.751
Hakusanat, tiedonhaku, hakuohjelmat yl. 627.751
Informaatiokäyttäytyminen, tiedonhaku, hakuohjelmat 627.751
Internet yl. 627.751
Internetkamerat yl. 627.751
Internet-kamerat yl. 627.751
Keskusteluryhmät, Internet yl. 627.751
Kieltenvälinen tiedonhaku, tiedonhaku, Internet yl. 627.751
Lukulaitteet, e-kirjat, Internet yl. 627.751
Monikielinen tiedonhaku, tiedonhaku, Internet yl. 627.751
Nettikamerat yl. 627.751
Ontologiat 627.751
Ontologiat, semanttinen web yl. 627.751
Osoitteet, Internet yl. 627.751
Porno, Internet yl. 627.751
Pornografia, Internet yl. 627.751
Selaimet yl. 627.751
Semantic web yl. 627.751
Semanttinen web yl. 627.751
Semanttinen verkko yl. 627.751
Sisällönhallinta, Internet yl. 627.751
Sisällöntuotanto, Internet yl. 627.751
Sisältö, Internet yl. 627.751
Sisältötuotanto, Internet yl. 627.751
Sähköiset kirjat, Internet yl. 627.751
Tiedonhaku, hakuohjelmat 627.751
Tiedonhaku, Internet yl. 627.751
Tiedonhakujärjestelmät, Internet yl. 627.751
Tiedonhankinta, Internet yl. 627.751
Tiedonkeruu, Internet yl. 627.751
Tiedonkulku, Internet yl. 627.751
Tiedonlähteet, Internet yl. 627.751
Tiedonsaanti, Internet yl. 627.751
Tiedonvälitys, Internet yl. 627.751
Uutisryhmät, Internet yl. 627.751
Webbikamerat yl. 627.751
Webkamerat yl. 627.751
Web-kamerat yl. 627.751
Verkkokamerat yl. 627.751
Verkkoneutraliteetti, Internet yl. 627.751
Videoblogit 627.751
Blogit yl. 627.751+
Cookies yl. 627.751+
Domainnimet yl. 627.751+
Domain-nimet yl. 627.751+
Evästeet yl. 627.751+
Internetosoitteet yl. 627.751+
Internet-osoitteet yl. 627.751+
internetsivustot yl. (ks. myös aloittain) 627.751+
Internet-sivustot yl. (ks. myös aloittain) 627.751+
Internet-sivut yl. (ks. myös aloittain) 627.751+
Intranet yl. 627.751+
Kansalaismedia yl. 627.751+
Kotisivut yl. (ks. myös aloittain) 627.751+
LinkedIn, verkkoyhteisöt yl. 627.751+
Mikroblogit 627.751+
Nettiadressit, Internet yl. 627.751+
Nettinuorisotyö, Internet yl. 627.751+
Nettiosoitteet yl. 627.751+
Nettipalvelut yl. 627.751+
Nettipäiväkirjat yl. 627.751+
Nettivalvonta 627.751+
Open access yl. 627.751+
Palveluportaalit, Internet yl. 627.751+
Podcast-lähetys 627.751+
Portaalit, Internet yl. 627.751+
Reaaliaikaisuus, Internet yl. 627.751+
RSS-syötteet yl. 627.751+
Sisällönsuodatus, Internet 627.751+
Sosiaalinen media yl. 627.751+
Sähköiset julkaisut, atk-tekniikka, Internet yl. 627.751+
Sähköiset lomakkeet, Internet yl. 627.751+
Sähkökirjat, Internet yl. 627.751+
Tietojenvaihto, tiedonvälitys, Internet yl. 627.751+
URL-osoitteet yl. 627.751+
Uusmedia, Internet yl. 627.751+
Valokuvablogit 627.751+
Vapaa verkkojulkaiseminen yl. 627.751+
Weblog yl. 627.751+
Web-log yl. 627.751+
Web-osoitteet yl. 627.751+
Web-site yl. 627.751+
Veppilokit yl. 627.751+
Veppiosoitteet yl. 627.751+

Viittaukset: 1 - 100 / 605

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 [>] [>|]