Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne

Matkaviestinpalveluja ja puhelinliikennettä koskevat yleisteokset
Matkapuhelinliikenne sekä teksti- ja multimediaviestit ja niiden tekniikka
Puhelintekniikka. Matkaviestinpalvelujen tekniikka yleensä
Puhelinoperaattorit. Puhelinlaitokset. Puhelinkeskukset
Puhelinnumerojärjestelmät yleensä. Puhelinverkot. Puhelinvaihteet
Linkkiasemat. Kuuluvuusalueet
Matkaviestin- ja puhelinlaitteet sekä niiden tekniikka ja teollinen valmistus
Matkaviestimet. Puhelimet. Matkapuhelimet. Puhelinvastaajat
Hakulaitteet. Sisäpuhelinjärjestelmät
Erikoisaloihin liittyvät matkaviestin- ja puhelinpalvelut alan mukaisessa luokassa
YKL : 61.73

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

3G-tekniikka 627.752
4G-tekniikka, mobiililaitteet, matkapuhelimet 627.752
Asennus, puhelinasennus 627.752
Automaattiset puhelinvastaajat 627.752
Autopuhelimet 627.752
Autopuhelinverkot 627.752
General Packet Radio Service 627.752
GPRS 627.752
Group Special Mobile 627.752
GSM 627.752
Haku, henkilöhakujärjestelmät 627.752
Hakujärjestelmät, henkilöhakujärjestelmät 627.752
Hakulaitteet, henkilöhakujärjestelmät 627.752
Hands free -toiminto 627.752
Handsfree-toiminto 627.752
Henkilöhakujärjestelmät 627.752
Hätäpuhelimet, puhelintekniikka 627.752
iMode 627.752
Kaapeliviestintä, puhelinliikenne 627.752
Kamerapuhelimet yl. 627.752
Kamerapuhelimet, puhelinliikenne 627.752
Kamerapuhelimet, puhelintekniikka 627.752
Kamerapuhelimet, puhelinteollisuus 627.752
Kannettavat matkapuhelimet yl. 627.752
Kaukopuhelut 627.752
Kolmannen sukupolven matkapuhelinteknologiat 627.752
Kortit, puhelukortit, puhelinliikenne 627.752
Kuuluvuusalueet, puhelinliikenne 627.752
Kuuluvuusalueet, puhelintekniikka 627.752
Kuvapuhelimet 627.752
Kädet vapaana -toiminto 627.752
Kännykät 627.752
Käsipuhelimet 627.752
Langattomat laitteet, matkapuhelimet 627.752
Lähipuhelut 627.752
Matkapuhelimet 627.752
Matkapuhelinjärjestelmät 627.752
Matkapuhelinverkot 627.752
Matkaviestimet 627.752
Matkaviestinverkot 627.752
Mobiililaitteet, matkapuhelimet 627.752
Multimediasanomat 627.752
Multimediaviestit 627.752
Operaattorit, puhelinliikenne 627.752
Operaattorit, puhelintekniikka 627.752
Paikallispuhelut 627.752
Puhelimet yl. 627.752
Puhelimet, puhelintekniikka yl. 627.752
Puhelinasennus 627.752
Puhelinjärjestelmät 627.752
Puhelinkeskukset 627.752
Puhelinkäyttäytyminen, puhelinliikenne 627.752
Puhelinlaitokset 627.752
Puhelinlaitteet 627.752
Puhelinliikenne 627.752
Puhelinneuvottelut, puhelintekniikka 627.752
Puhelinpalvelut 627.752
Puhelintekniikka 627.752
Puhelinvaihteet 627.752
Puhelinvastaajat 627.752
Puhelinverkot 627.752
Puhelukortit, puhelinliikenne 627.752
Puhelukortit, puhelintekniikka 627.752
Puhelumaksut 627.752
Puhelunvälittäjät, puhelinliikenne 627.752
Puhelut yl. 627.752
Satelliittipuhelimet 627.752
SIM-kortit 627.752
Sisäpuhelimet 627.752
Suoratoisto, tiedonsiirtolaitteet, puhelinlaitteet 627.752
Tekstipuhelimet 627.752
Tekstiviestit 627.752
Tiedonsiirtolaitteet, puhelinlaitteet 627.752
Tietoliikennelaitteet, puhelinlaitteet 627.752
Tietoliikennetekniikka, puhelintekniikka 627.752
Tukiasemat 627.752
Turvapuhelimet, puhelintekniikka 627.752
WAP 627.752
Vastaanottimet, puhelimet 627.752
Verkkovierailu, matkaviestinverkot 627.752
Viestimet, puhelintekniikka 627.752
Älypuhelimet 627.752
Ad hoc -verkot, atk yl. 627.75+
ADSL yl. 627.75+
Alueverkot yl. 627.75+
Anonyymit verkot, tietoverkot yl. 627.75+
Anonyymiverkot, tietoverkot yl. 627.75+
Antennijärjestelmät yl. 627.75+
Antennit yl. 627.75+
Antennit, tietoliikennetekniikka yl. 627.75+
Asiointi, sähköinen asiointi yl. 627.75+
Asymmetric digital subscriber line yl. 627.75+
ATM-tekniikka 627.75+
Audiokokoukset, teletekniikka yl. 627.75+
Audiokonferenssit, teletekniikka yl. 627.75+
Audioneuvottelut, teletekniikka yl. 627.75+
Darknet, tietoverkot yl. 627.75+
Dataliikenne yl. 627.75+
Datasiirto yl. 627.75+
Datasiirtolaitteet yl. 627.75+

Viittaukset: 1 - 100 / 560

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 [>] [>|]