Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka

Kuvantoistolaitteet. Videokamerat. Videolaitteet. DVD-videolaitteet
Projektorit. Kuvanheittimet. Piirtoheittimet
Kuvatallenteet kuvantoistotekniikan kannalta
Kuvantoistolaitteiden ja tallennusvälineiden teollinen valmistus
Kuvatallenteiden kustantaminen
Atk:n käyttö kuvantoistotekniikassa
Televisiot. Televisiotekniikka. Televisioteollisuus
Kaapelitelevisio. Tekstitelevisio. Digitaalitelevisio. Digisovittimet. Teräväpiirtotelevisiot
Television lähetys- ja vastaanottoasemat. Televisioantennit. Televisiosatellitit
Kuvatallenteet sisällön mukaisessa luokassa
Jos teos koskee sekä televisiotekniikkaa että television ohjelmatoimintaa, on etusija luokalla 384.42
YKL : 61.742

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Antennijärjestelmät, televisiotekniikka 627.7532
Antennit, televisiotekniikka 627.7532
CD-kuvalevyt, av-tekniikka 627.7532
CD-kuvalevyt, kauppa ja teollisuus 627.7532
Digiboksit 627.7532
Digiboxit 627.7532
Digisovittimet 627.7532
Digitaalinen kuvankäsittely, kuvantoistotekniikka 627.7532
Digitaalinen televisio, televisiotekniikka 627.7532
Digitaaliset videolevyt, tekniikka 627.7532
Digitaalitelevisio, televisiotekniikka 627.7532
Digitelevisio, televisiotekniikka 627.7532
Digi-tv, televisiotekniikka 627.7532
Elektroluminesenssinäytöt, televisiotekniikka 627.7532
Elokuvatallenteet, av-tekniikka 627.7532
Esitystekniikka 627.7532
HD-tekniikka 627.7532
HDTV, televisiotekniikka 627.7532
Interaktiiviset kirjoitustaulut yl. 627.7532
Interaktiiviset liitutaulut yl. 627.7532
Kaapelitelevisio, televisiotekniikka 627.7532
Kaapeliviestintä, kaapelitelevisio, tekniikka 627.7532
Kameranauhurit, teollisuus ja kauppa 627.7532
Kasetit, videokasetit, av-tekniikka 627.7532
Kasetit, videokasetit, julkaiseminen 627.7532
Kopimismi, piratismi, videoiden julkaiseminen 627.7532
Korjaamot, televisiokorjaamot 627.7532
Korjaus, televisiot 627.7532
Kotivideot, kuvatallenteet, kuvantoistotekniikka 627.7532
Kustannusala, videoiden kustantaminen 627.7532
Kustantajat, videoiden kustantajat 627.7532
Kuvakasetit, videotekniikka 627.7532
Kuvalevysoittimet 627.7532
Kuvalevyt, tekniikka 627.7532
Kuvanauhat, tekniikka 627.7532
Kuvanauhoitusjärjestelmät 627.7532
Kuvanauhurit 627.7532
Kuvanheittimet yl. 627.7532
Kuvankäsittely, kuvantoistotekniikka 627.7532
Kuvanlaatu, kuvantoistotekniikka 627.7532
Kuvantoistotekniikka 627.7532
Kuvanvalmistus, kuvantoistotekniikka 627.7532
Kuvatallenteet, kuvantoistotekniikka 627.7532
Litteät näytöt, televisiotekniikka 627.7532
Lukulaitteet, mikrofilminlukulaitteet 627.7532
Lukulaitteet, skannerit 627.7532
Lähettimet, televisiotekniikka 627.7532
Lähitelevisio, televisiotekniikka 627.7532
Maakaapelit, televisiotekniikka 627.7532
Mastot, televisiotekniikka 627.7532
Matkatelevisiot 627.7532
Mikrofilmien lukulaitteet 627.7532
Mikrokorttien lukulaitteet 627.7532
Monitorit, tv-monitorit 627.7532
Nestekidenäytöt, televisiotekniikka 627.7532
Paikallistelevisio, televisiotekniikka 627.7532
Piirtoheittimet 627.7532
Piratismi, videoiden julkaiseminen 627.7532
Plasmanäytöt, televisiotekniikka 627.7532
Projektorit, televisiotekniikka 627.7532
Satelliittitelevisio, televisiotekniikka 627.7532
Siirtoheittimet 627.7532
Smart boards yl. 627.7532
Studiot, televisiotekniikka 627.7532
Sähköinen viestintä, televisiotekniikka 627.7532
Taulutelevisiot 627.7532
Tekstitelevisio, televisiotekniikka 627.7532
Tekstitys, televisiotekniikka 627.7532
Teletext, televisiotekniikka 627.7532
Televisio, televisiotekniikka 627.7532
Televisioantennit 627.7532
Televisioasemat, televisiotekniikka 627.7532
Televisiointi, televisiotekniikka 627.7532
Televisiojärjestelmät, televisiotekniikka 627.7532
Televisiokaapelit 627.7532
Televisiokamerat, televisiotekniikka 627.7532
Televisiokanavat, televisiotekniikka 627.7532
Televisiosatelliitit, televisiotekniikka 627.7532
Televisiot 627.7532
Televisiotekniikka 627.7532
Televisioteollisuus 627.7532
Televisioverkot, televisiotekniikka 627.7532
Teräväpiirtotekniikka 627.7532
Teräväpiirtotelevisiot, televisiotekniikka 627.7532
Tietoliikennesatelliitit, televisiosatelliitit 627.7532
Tietosatelliitit, televisiosatelliitit 627.7532
Toisto, tekniikka, kuvantoistotekniikka 627.7532
TV, televisiotekniikka 627.7532
Viat, televisiot 627.7532
Video, videolaitteet 627.7532
Videokamerat, videotekniikka 627.7532
Videokasetit, videotekniikka 627.7532
Videolaitteet 627.7532
Videolevyt, tekniikka 627.7532
Videotallenteet, videotekniikka yl. 627.7532
Videotekniikka yl. 627.7532
Videotekniikka, kuvantoistotekniikka yl. 627.7532
Videotykit 627.7532
Viestintäsatelliitit, televisiosatelliitit 627.7532
Visuaalisuus, AV-tekniikka 627.7532

Viittaukset: 1 - 100 / 655

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 [>] [>|]