Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia

Metalliteollisuuden liiketalous, tuotantomenetelmät, rationalisointi, työt, prosessit, koneet, raaka-aineet, tuotanto ja tuotteiden kauppa
Metallin perusteollisuus. Metallituoteteollisuus
Koneteollisuus. Konepajateollisuus. Konepajatekniikka
Kulkuneuvoteollisuus ja -kauppa
Polku- ja moottoripyöräteollisuus ja -kauppa
Autoteollisuus. Autokauppa. Lentokoneteollisuus ja -kauppa
Mekaanisen teknologian menetelmät, välineet ja tuotteet
Metalliteollisuuden puolivalmisteet ja niiden kauppa
Metallin työstö, työstömenetelmät, työstökoneet, työstövälineet ja työstölaitokset. Takomot. Valimot. Valssaamot
Metallin lastuava työstö, muovaus, leikkaus ja valu
Metallin höyläys, hionta, jyrsintä ja viilaus
Metallin taonta, valssaus, lämpö- ja kylmäkäsittely, karkaisu, katkaisu, sahaus, poraus, hitsaus ja juotto
Metallin pintakäsittely. Metallointi
Metallilevyjen, -putkien ja -lankojen työstö ja valmistus
YKL : 62,  62.1,  62.5,  62.51,  62.511,  62.5112,  62.512,  62.53

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aarporat 631
Autokauppa 631
Autoliikkeet 631
Autot, kauppa 631
Autot, teollisuus 631
Autoteollisuus 631
Avaimet, metalliteollisuus 631
Avarrus 631
Avarruskoneet 631
Elektroniikkalaiteromu , elektroniikkateollisuus yl. 631
Elektroniikkaromu , elektroniikkateollisuus yl. 631
Elektroniikkateollisuus yl. 631
Haponkestävä teräs, metalliteollisuus 631
Hiiliteräs, metalliteollisuus 631
Hiomakoneet, metalliteollisuus 631
Hionta, metallin työstö 631
Hissiteollisuus 631
Hitsaus 631
Hitsauslaitteet 631
Hybriditekniikka 631
Höyläkoneet, metallin työstö 631
Höyläys, metallin työstö 631
Juotto, metallien 631
Jyrsimet, metallin työstö 631
Jyrsimet, tekniikka ja teollisuus 631
Jyrsintä, metallin työstö 631
Kaasuhitsaus 631
Kaiverrus, metallin työstö 631
Karkaisu, metallin työstö 631
Katkaisu, metallin työstö 631
Kehruukoneet, teollinen valmistus 631
Kierrekoneet, metallin työstö 631
Kierteitys, metallin työstö 631
Kiillotus, metalliteollisuus 631
Kiinnitys, tekniikka, metallin työstö 631
Kiinnitystarvikkeet, metallin työstö 631
Kiinnitystekniikka, metallin työstö 631
Koneala, koneteollisuus 631
Koneenrakennusteollisuus 631
Koneistus, metallin työstö 631
Konepajat 631
Konepajatekniikka 631
Konepajateollisuus 631
Koneteollisuus 631
Kulkuneuvot, kulkuneuvoteollisuus 631
Kulkuneuvoteollisuus 631
Kuona, metalliteollisuus 631
Kupari, metalliteollisuus 631
Kutomakoneet, metalliteollisuus 631
Kylmäkäsittely, metallin työstö yl. 631
Käytetyt autot, autokauppa 631
Köydet, metalliteollisuus 631
Laakerit, metalliteollisuus 631
Laatikot, metallilaatikot 631
Lasertyöstö 631
Lastuava työstö, metallin työstö 631
Leikkaus, polttoleikkaus 631
Leikkuupuimurit, metalliteollisuus 631
Lejeeringit, metalliteollisuus 631
Lentokoneteollisuus 631
Liekkisulatus, metallin työstö 631
Liikennevälineet, liikennevälineteollisuus 631
Liitokset, metallin työstö 631
Liitostekniikka, metallin työstö 631
Liittäminen, metallin työstö 631
Lukkoteollisuus 631
Lukot, metalliteollisuus 631
Lyijy, metalliteollisuus 631
Lämpökäsittely, metallit 631
Mangaani, metalliteollisuus 631
Masuunit 631
Meisto 631
Mekaaninen tekniikka, metalliteollisuus 631
Mekaaninen teknologia, metalliteollisuus 631
Mekaaninen valmistus, metalliteollisuus 631
Messinkityöt, metalliteollisuus 631
Metalliala yl. 631
Metallien perusteollisuus 631
Metalliesineet, metalliteollisuus 631
Metallilangat 631
Metallilevyt 631
Metallin työstö yl. 631
Metallinpakotus, metalliteollisuus 631
Metallinruiskutus 631
Metallintyöstökoneet 631
Metallinvalu, metalliteollisuus 631
Metallipinnoitteet yl. 631
Metalliputket 631
Metalliseokset, metalliteollisuus 631
Metallisulatot 631
Metalliteollisuus 631
Metallituoteteollisuus 631
Metallituotteet yl. 631
Metallityöntekijät, metalliteollisuus 631
Metallityöt, metalliteollisuus 631
Metallivalimot 631
Metallointi 631
Mikrotietokoneteollisuus 631
Molybdeeni, metalliteollisuus 631
Mopomerkit, mopediteollisuus 631

Viittaukset: 1 - 100 / 204

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]