Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

634 Puuteollisuus

Puuteollisuuden liiketalous, tuotantomenetelmät, rationalisointi, työt, prosessit, koneet, raaka-aineet, tuotanto ja tuotteiden kauppa
Mekaaninen puunjalostusteollisuus. Puun työstö ja käsittely
Puulaadut puuteollisuuden ja puun työstön kannalta
Puun sahaus, höyläys, kuivaus, kyllästys ja pintakäsittely
Sahateollisuus. Sahat. Höyläämöt. Vaneritehtaat. Puusepänteollisuus. Rakennuspuusepänteollisuus. Puuvalmisteteollisuus. Puutaloteollisuus. Korkkiteollisuus. Huonekaluteollisuus raaka-aineesta riippumatta. Verhoomot
Laudat. Vanerit. Kuitu- ja lastulevyt. Lastuvilla
Huonekalut. Puuesineet teollisuustuotteina
Teokset, joissa on sekä puuteollisuutta että paperi- tai selluloosateollisuutta
Tässä myös metsäteollisuutta yleensä koskevat teokset
Huonekalutehtaiden tuoteluottelot 634.03
Huonekalu- ym. -tehtaiden historia 634.09
YKL : 64.1,  64.11,  64.12

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ainespuu , puuteollisuus 634
Aurinkotuolit, huonekaluteollisuus 634
Hirret, sahateollisuus 634
Huonekaluliikkeet 634
Huonekalut, huonekaluteollisuus 634
Huonekaluteollisuus 634
Hyllyt, huonekaluteollisuus 634
Höyläkoneet, puuteollisuus 634
Höyläys, puuteollisuus 634
Höyläämöt, puuteollisuus 634
Istuimet, huonekaluteollisuus 634
Jalava, puuteollisuus 634
Jalopuut, puuteollisuus 634
Jalustat, huonekalut 634
Jyrsimet, puun työstö 634
Jyrsintä, puun työstö 634
Kaapit, huonekaluteollisuus 634
Kaiverrus, puun työstö 634
Kalusteet, huonekaluteollisuus 634
Kalvotekniikka, puuteollisuus 634
Kataja, puuteollisuus 634
Katkaisu, puun työstö 634
Keittiökalusteet, huonekaluteollisuus 634
Kelat, puuteollisuus 634
Kiillotus, puuteollisuus 634
Kiinnitys, tekniikka, puun työstö 634
Kiinnitystarvikkeet, puun työstö 634
Kiinnitystekniikka, puun työstö 634
Kimpilevyt 634
Koneistus, puun työstö 634
Konttorikalusteet, huonekaluteollisuus 634
Korkki, korkkiteollisuus 634
Kovalevyt, puuteollisuus 634
Kuidut, puuteollisuus 634
Kuitulevyt, kuitulevyteollisuus 634
Kuivaamot, puuteollisuus 634
Kyllästeet, puun käsittely 634
Kyllästys yl. 634
Kyllästäminen yl. 634
Kyllästämöt 634
Laatikot, puulaatikot 634
Laminointi, huonekaluteollisuus 634
Lastuava työstö, puun työstö 634
Lastulevyt, lastulevyteollisuus 634
Lastulevyteollisuus 634
Lastuvilla, lastuvillateollisuus 634
Laudat, sahateollisuus 634
Liimapuu, metsäteollisuus yl. 634
Liimapuurakenteet, puuteollisuus 634
Liimaus, puuteollisuus 634
Liitokset, puun työstö 634
Liitostekniikka, puun työstö 634
Liittäminen, puun työstö 634
Mahonki, puuteollisuus 634
Massanvalmistus, mekaaninen massa 634
Massateollisuus, mekaaninen 634
Mekaaninen metsäteollisuus 634
Mekaaninen tekniikka, puuteollisuus 634
Mekaaninen teknologia, puuteollisuus 634
Mekaaninen valmistus, puuteollisuus 634
Metsäteollisuus yl. 634
Metsäteollisuus, mekaaninen 634
Muovaava työstö, puun työstö 634
Muovaus, puun työstö 634
Mänty, puuteollisuus 634
Nestaus, metsäteollisuus, mekaaninen 634
Paalut 634
Paanut, puuteollisuus 634
Patjat, huonekaluteollisuus 634
Peittaus, puuteollisuus 634
Pihakalusteet, rakentaminen, teollinen 634
Pihlaja, puuteollisuus 634
Pinnoitteet, puuteollisuus 634
Pinnoitus, puuteollisuus 634
Pintakäsittely, puuteollisuus 634
Pintamateriaalit, puuteollisuus 634
Poraus, puuteollisuus 634
Puu, puuteollisuus 634
Puuesineet, puuteollisuus 634
Puulaadut, puuteollisuus 634
Puulevyt 634
Puulevyteollisuus 634
Puumassa, puunjalostusteollisuus 634
Puunjalostus yl. 634
Puunjalostus, mekaaninen 634
Puunjalostusteollisuus yl. 634
Puunjalostusteollisuus, mekaaninen 634
Puunsuojaus, puuteollisuus 634
Puuntyöstö, puuteollisuus 634
Puunveisto, puuteollisuus 634
Puusepänteollisuus 634
Puutaloteollisuus 634
Puutarhakalusteet, huonekaluteollisuus 634
Puuteollisuus, mekaaninen 634
Puutuoteteollisuus 634
Puutuotteet, puuteollisuus (ks. myös aloittain) 634
Puuvalmisteteollisuus 634
Päreet, puuteollisuus 634
Pöydät, huonekaluteollisuus 634
Raakapuu, puuteollisuus 634

Viittaukset: 1 - 100 / 162

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]