Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

636 Paperi- ja selluloosateollisuus

Paperi- ja selluloosateollisuuden liiketalous, tuotantomenetelmät, rationalisointi, työt, prosessit, koneet, raaka-aineet, tuotanto ja tuotteiden kauppa
Kemiallinen puunjalostusteollisuus. Puukemia
Puuhioke-, selluloosa-, paperi- ja kartonkiteollisuus
Puu-, jätepaperi- ja lumppuraaka-aineet. Paperin koostumus
Hioke. Selluloosa. Paperimassa. Paperit. Kartongit. Pahvit
Rullapaperi. Arkkipaperi. Paperi- ja kartonkijalosteet. Paperi- ja pahvipakkaukset. Tapetit teollisuustuotteina
YKL : 64.13

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ainespuu , paperi- ja selluteollisuus 636
Arkkipaperi, paperiteollisuus 636
Ensiöpaperi 636
Hemiselluloosa, puunjalostusteollisuus 636
Hienopaperi 636
Hierre 636
Hioke, puunjalostusteollisuus 636
Hionta, puunjalostusteollisuus 636
Jätepaperi, paperiteollisuus 636
Kartonki 636
Kartonkiteollisuus 636
Kemiallinen massa 636
Kemiallinen metsäteollisuus 636
Kemiallinen puunjalostusteollisuus 636
Kertakäyttöpakkaukset, paperi- ja pahviteollisuus 636
Keräyspaperi, paperiteollisuus 636
Kierrätyskuidut, paperiteollisuus 636
Kotelointi, pakkaukset, pahvi- ja paperiteollisuus yl. 636
Kotelot, pahvi- ja paperiteollisuus 636
Käsintehty paperi, paperiteollisuus 636
Laatikot, pahvilaatikot 636
Laminaatti, puunjalostusteollisuus 636
Lautasliinat, paperiteollisuus 636
Ligniini, puunjalostusteollisuus 636
Lignoselluloosa, puunjalostusteollisuus 636
Liimapuu, massa- ja paperiteollisuus 636
Massa- ja paperiteollisuus 636
Massa, massateollisuus 636
Massanvalmistus, kemiallinen massa 636
Massateollisuus, kemiallinen 636
Mekaaninen massa 636
Metsäteollisuus, kemiallinen 636
Mänty, paperiteollisuus 636
Mäntyöljy, kemiallinen puunjalostusteollisuus 636
Nanoselluloosa, selluloosateollisuus 636
Narut, paperiteollisuus 636
Pahvi yl. 636
Pahviteollisuus 636
Painopaperi, paperiteollisuus 636
Pakkaukset, pahvi- ja paperiteollisuus 636
Pakkausjätteet , pahvi- ja paperiteollisuus 636
Pakkausteollisuus, paperi- ja pahvipakkaukset 636
Paperi yl. 636
Paperi, paperiteollisuus 636
Paperikoneet, paperiteollisuus 636
Paperinvalmistus, paperiteollisuus 636
Paperipakkaukset 636
Paperiteollisuus 636
Paperituotteet yl. 636
Paperityöntekijät, paperiteollisuus 636
Pehmopaperi 636
Pihlaja, paperiteollisuus 636
Polymeerikemia, puukemia 636
Puu, paperiteollisuus 636
Puuhiomot 636
Puukemia 636
Puukuidut 636
Puulaadut, paperiteollisuus 636
Puunjalostus, kemiallinen 636
Puunjalostusteollisuus, kemiallinen 636
Puuteollisuus, kemiallinen 636
Raakapuu, paperi- ja selluteollisuus 636
Rullapaperi 636
Saniteettipaperi 636
Sanomalehtipaperi 636
Sellu 636
Selluloosa, puunjalostusteollisuus 636
Selluloosateollisuus 636
Selluteollisuus 636
Siistaus, paperiteollisuus 636
Sulfiitit, selluloosateollisuus 636
Tapettiteollisuus 636
Terva, puuteollisuus 636
Tärpätti 636
Uusiopaperi, paperiteollisuus 636
Vesileimat, paperiteollisuus 636
Vesileimat, paperituotteet yl. 636
Haapa, puunjalostusteollisuus 634 - 636
Hake, metsäteollisuus 634 - 636
Haketus, metsäteollisuus 634 - 636
Harvennuspuu, metsäteollisuus 634 - 636
Havupuut, puuteollisuus 634 - 636
Jätepuu, puuteollisuus 634 - 636
Koivu, puunjalostusteollisuus 634 - 636
Kuitupuu, metsäteollisuus 634 - 636
Kuusi, puunjalostusteollisuus 634 - 636
Lehmus, puunjalostusteollisuus 634 - 636
Lehtipuut, puunjalostusteollisuus 634 - 636
Leppä, puunjalostusteollisuus 634 - 636
Metsäala, metsäteollisuus 634 - 636
Metsäpuut, metsäteollisuus 634 - 636
Puuenergia, metsäteollisuus 634 - 636
Puunhankinta, metsäteollisuus 634 - 636
Puutekniikka 634 - 636
Puuteknologia 634 - 636
Puutiede, puuteknologia 634 - 636
Teollisuushake, metsäteollisuus 634 - 636
Teollisuuspuu, puunjalostusteollisuus 634 - 636