Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus

Kaivos- ja kaivannaisteollisuuden liiketalous, tuotantomenetelmät, rationalisointi, työt, prosessit, koneet, raaka-aineet, tuotanto ja tuotteiden kauppa
Malmien, öljyn, maakaasun, kivihiilen, jalokivien, kivilajien, mineraalien ja maalajien etsintä, louhinta ja poraus
Kullanhuuhdonta. Kullanetsintä. Kultakaivokset
Kaivokset ja niiden rakentaminen. Kaivostekniikka. Kaivostyö
Avolouhokset. Maan- ja vedenalainen louhinta ja poraus
Hiekkakuopat. Kivilouhokset. Kiven työstö. Kivenmurskaus
Kaivosten, kaivostoiminnan ja kullanhuuhdonnan historia 646.09
YKL : 63.1

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alumiini, etsintä ja louhinta 646
Alumiinimalmit, etsintä ja louhinta 646
Asfaltti, kaivannaisteollisuus 646
Avolouhinta 646
Avolouhokset 646
Bitumi, kaivannaisteollisuus 646
Esiintymät, kaivannaiset 646
Etikkahappo, orgaaninen kemia 646
Fossiiliset polttoaineet, etsintä, louhinta ja poraus 646
Geologia, kaivosteollisuus 646
Geologia, malmin ja muiden kaivannaisten etsintä 646
Geotekniikka, kaivokset 646
Gneissi, louhinta 646
Graniitti, louhinta 646
Hiekka, hiekkakuopat 646
Hiekkakivi, louhinta 646
Hiekkakuopat 646
Hiekkapuhallus, kiven työstö 646
Hiili, kivihiilen louhinta 646
Hionta, kiven työstö 646
Hopea, etsintä ja louhinta 646
Hopeakaivokset 646
Hopeamalmit, etsintä ja louhinta 646
Jade, etsintä 646
Jalokivet, etsintä ja louhinta 646
Jalometallit, etsintä ja louhinta 646
Jauhatus, sepeliteollisuus 646
Jyrsimet, kiven työstö 646
Jyrsintä, kiven työstö 646
Järvimalmit, etsintä ja nosto 646
Kaasukentät, etsintä 646
Kaasunetsintä 646
Kaasunporaus 646
Kaasuvarat 646
Kairaus, kaivostoiminta 646
Kaivannaiset 646
Kaivannaisteollisuus 646
Kaivokset 646
Kaivosalueet, kaivosteollisuus 646
Kaivoskaupungit, kaivostoiminta (ks. myös maittain) 646
Kaivosonnettomuudet 646
Kaivostekniikka 646
Kaivosteollisuus 646
Kaivostoiminta 646
Kaivostyö 646
Kaivostyöntekijät, kaivostyö 646
Kaivu, kaivostoiminta 646
Kaivu, maa-aineksen otto 646
Kaivutekniikka, kaivostekniikka 646
Kaivutekniikka, maa-aineksen otto 646
Kalkki, kaivosteollisuus 646
Kalkkikaivokset 646
Kalkkikivi, louhinta 646
Kalkkiteollisuus 646
Kiven työstö 646
Kivenjalostus 646
Kivenlouhinta 646
Kivi, louhinta 646
Kivi, teollinen työstö 646
Kiviaines, louhinta 646
Kiviaines, teollinen työstö 646
Kivihiili, etsintä, louhinta 646
Kiviteollisuus 646
Kivituotteet, teolliset 646
Kivityöt, kiven teollinen työstö 646
Kobolttimalmit, etsintä ja louhinta 646
Korukivet, etsintä ja louhinta 646
Kromimalmit, etsintä ja louhinta 646
Kullanhuuhdonta 646
Kullankaivu 646
Kullankaivuu 646
Kulta, kullankaivu 646
Kultakaivokset 646
Kultamalmit, etsintä ja louhinta 646
Kuona, kaivosteollisuus 646
Kupari, kuparikaivokset 646
Kupari, kuparimalmi, etsintä 646
Kuparimalmit, etsintä ja louhinta 646
Kvartsi, louhinta 646
Liuskekaasu, etsintä ja poraus 646
Liuskeöljy, etsintä, poraus 646
Louhinta, kaivostekniikka 646
Louhokset 646
Luonnonkaasu, etsintä ja poraus 646
Luonnonkivi, louhinta ja työstö 646
Lyijy, kaivokset 646
Lyijy, lyijymalmi, etsintä 646
Lyijymalmit, etsintä ja louhinta 646
Maa-aineksen otto 646
Maa-aines, maa-aineksen otto 646
Maakaasu, etsintä ja poraus 646
Maalajit, kaivannaisteollisuus 646
Maanalainen louhinta 646
Maankaivu, kaivostoiminta 646
Maankaivu, maa-aineksen otto 646
Maanrakennus, kaivokset 646
Maarakennus, kaivokset 646
Maasälpä, louhinta 646
Maatyöt, kaivokset 646
Maaöljy, etsintä, poraus 646

Viittaukset: 1 - 100 / 177

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]