Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

651 Maatalous

Käytännön maatalouden yleisteokset, jotka koskevat sekä maanviljelystä että puutarhanhoitoa tai sekä maanviljelystä että kotieläintaloutta
Maataloustyöt ja -työvälineet yleensä
Maatalouskoneet ja -rakennukset maatalouden kannalta yleensä
Maatalousnäyttelyt yleensä
Maatalousalan koulut ja opistot yleensä
YKL : 67

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

4H-kerhot yl. 651
4H-kerhot yl. 651
Alkutuotanto, maatalous yl. 651
Emännät, maataloustyöt yl. 651
Energiakasvit, maatalous 651
Fytotoksisuus, maatalouskemikaalit, maatalous 651
Integroitu tuotanto, maatalous yl. 651
Isännät, maatalous yl. 651
Kasvituotteet, maatalous yl. 651
Kato yl. 651
Kestävä maatalous yl. 651
Koeasemat, maatalous yl. 651
Koetilat, maatalous yl. 651
Liitännäiselinkeinot, maatalous yl. 651
Luomutilat yl. 651
Luomutilat, maatalous yl. 651
Luomutuotanto yl. 651
Luomutuotanto, maatalous yl. 651
Luomutuotteet, maatalous yl. 651
Luonnonmukainen tuotanto yl. 651
Luonnonmukainen tuotanto, maatalous yl. 651
Luonnontuoteala, maatalous yl. 651
Luonnontuotteet, maatalous yl. 651
Luonnonvara-ala, maatalous yl. 651
Maamieskoulut yl. 651
Maamiesseurat yl. 651
Maanraivaus, maatalous yl. 651
Maaseutuneuvonta yl. 651
Maatalouden ammattikoulut yl. 651
Maatalouden liitännäiselinkeinot, maatalous yl. 651
Maatalouden vesirakennus yl. 651
Maatalous yl. 651
Maatalousala yl. 651
Maatalousalan oppilaitokset yl. 651
Maatalousalueet, käytännön maatalous yl. 651
Maatalousjärjestöt yl. 651
Maatalousjätteet, maatalous yl. 651
Maatalouskaupat yl. 651
Maatalouskemikaalit, maatalous yl. 651
Maatalouskerhot yl. 651
Maatalouskoeasemat yl. 651
Maatalouskoneet, maatalous yl. 651
Maatalouskoulut yl. 651
Maatalousliikkeet yl. 651
Maatalousmaa yl. 651
Maatalousmaisema, maatalous yl. 651
Maatalousmyymälät yl. 651
Maatalousneuvonta yl. 651
Maatalousnäyttelyt yl. 651
Maatalousoppilaitokset yl. 651
Maatalousrakennukset, maatalous yl. 651
Maataloustarvikekaupat yl. 651
Maataloustieteet yl. 651
Maataloustyö yl. 651
Maataloustyöntekijät, maataloustyö yl. 651
Maataloustyövälineet yl. 651
Maatalousympäristö , maatalous yl. 651
Maatilan hoito, maatalous yl. 651
Maatilanemännät, maataloustyöt yl. 651
Maatilanisännät, maataloustyöt yl. 651
Maatilat, maatalous yl. 651
Maatilatalous, maatalous yl. 651
Non-food-tuotanto, maatalous yl. 651
Perinneympäristö, maatalous yl. 651
Perintötilat, maatalous yl. 651
Perustuotantoelinkeinot, maatalous yl. 651
Pientilat, maatalous yl. 651
Pientuotanto, maatalous yl. 651
Piiat, maatalous yl. 651
Rengit, maatalous yl. 651
Ruiskutus, tuholaistorjunta, maatalous yl. 651
Sato yl. 651
Sato, maatalous yl. 651
Satovahingot yl. 651
Sivuelinkeinot, maatalous yl. 651
Sivutoimet, maatalous yl. 651
Sivutuotteet, maatalous yl. 651
Sopimustuotanto, maatalous yl. 651
Sukutilat, maatalous yl. 651
Tehomaatalous yl. 651
Tilukset, maatalous yl. 651
Tilusjärjestelyt, maatalous yl. 651
Torjunta, taudit, tuholaiset, maatalous yl. 651
Torjuntaeliöt, maatalous yl. 651
Torjuntamenetelmät, maatalous yl. 651
Traktorit, maataloustyöt yl. 651
Tuhoeläimet, maatalous yl. 651
Tuhohyönteiset, maatalous yl. 651
Tuholaiset, maatalous yl. 651
Tuholaiskestävyys, maatalous 651
Tuholaistorjunta, maatalous yl. 651
Tukielinkeinot, maatalous yl. 651
Tuotantokyky, maatalous yl. 651
Tuotantoprosessit, maatalous yl. 651
Tuotantotapa, maatalous yl. 651
Tuotantotekniikka, maatalous yl. 651
Vedenkäyttö, maatalous yl. 651
Vesienkäyttö, maatalous yl. 651
Viikatteet, maataloustyöt yl. 651
Viljelykokeet, koetilat, maatalous 651

Viittaukset: 1 - 100 / 114

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]