Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

652 Maanviljely

Maanviljely yleensä. Maanviljelyä koskeva maatalouspolitiikka, maataloustuki, taloustiede, liiketalous ja kirjanpito
Maanviljelytuotteet ja niiden kauppa
Satovahingot ja korvaukset maanviljelyn kannalta
Kasvinviljelyoppi ja kasvinjalostus yleensä. Peltoviljely. Kesannointi
Biologinen, biodynaaminen ja luomuviljely maanviljelyssä. Dryfarming. Vesiviljely. Pengerviljely. Kateviljely ja vuoroviljely maanviljelyn kannalta
Maanviljelykoneet, -työkalut ja -rakennukset maanviljelyn kannalta
Maanviljelykemia ja -fysiikka. Maan laatu ja viljavuus
Maanraivaus, maanmuokkaus, maanparannus, lannoitus, kompostointi, kylvö, kastelu, ojitus, sadonkorjuu sekä sadon käsittely ja varastointi maanviljelyn kannalta
Kasvitaudit, kasvituholaiset, rikkakasvit ja kasvinsuojelu maanviljelyn kannalta
Biologiset ja kemialliset torjuntamenetelmät maanviljelyksessä
Vilja-, heinä-, rehu-, juures-, tärkkelys-, öljy-, kumi- ja kuitukasvien sekä väri-, haju- ja parkkiainekasvien viljely. Rehuteollisuus
Jos teos koskee sekä maanviljelyä että puutarhanhoitoa, on etusija luokalla 652
YKL : 67.3,  67.31,  67.34,  67.36,  67.38,  67.39

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, raivaus, maanviljely 652
Aitat, maanviljely 652
AIV-menetelmä 652
AIV-rehu, valmistus 652
Allelopatia, maanviljely 652
Aluskasvit, maanviljely 652
Atratsiini, herbisidit, maanviljely 652
Aurat, maanviljely 652
Auraton viljely 652
Auraus, maanviljely 652
Auringonkukka, öljykasvit 652
Avomaaviljely, maanviljely 652
Biodynaaminen viljely yl. 652
Biodynaaminen viljely, maanviljely 652
Biojätteet, kompostointi, maanviljely 652
Biologinen torjunta, maanviljely 652
Biologinen typensidonta, maanviljely 652
Biologinen viljely yl. 652
Biologinen viljely, maanviljely 652
Biologiset menetelmät, maanviljely 652
Biosidit, maanviljely 652
Denitrifikaatio, maanviljely 652
Dryfarming 652
Eloperäiset lannoitteet yl. 652
Eloperäiset lannoitteet, maanviljely 652
Eloperäiset maat, maanviljely 652
Eläintuhot, maanviljely 652
Ensiharvennus, maanviljely 652
Erikoiskasvit , maanviljely 652
Esikasvit, viljelykierto, maanviljely 652
Fosfaatit, lannoitus, maanviljely 652
Fosforilannoitteet, maanviljely 652
Fungisidit, maanviljely 652
Fysikaalinen torjunta, maanviljely 652
Hajuainekasvit 652
Hakkurit, maanviljely 652
Halla, maanviljely 652
Hamppu, viljely 652
Harvennus, maanviljely 652
Heinä, maanviljely 652
Heinäkasvit, maanviljely 652
Heinänkorjuu 652
Heinät, maanviljely 652
Herbisidit, maanviljely 652
Herne, maanviljely 652
Hernekasvit, maanviljely 652
Hiekkaviljely, viljelymenetelmät, maanviljely 652
Hirssi, viljely 652
Hirvituhot, maanviljely 652
Hukkakaura, maanviljely 652
Humus, maanviljely 652
Hunajakasvit, viljely 652
Huokoisuus, maaperä, maanviljely 652
Hybridit, viljelykasvit yl. 652
Hydroviljely 652
Hyönteismyrkyt, maanviljely 652
Hyönteistuhot, maanviljely 652
Hyötyhyönteiset, maanviljely, biologinen torjunta 652
Hyötykasvit, maanviljely 652
Hyötykasvit, viljakasvit 652
Idätys, maanviljely 652
Insektisidit, maanviljely 652
Istukkaat, kasvit, maanviljelys 652
Istutukset, maanviljely 652
Istutus, maanviljely 652
Istutuskoneet, maanviljely 652
Isäntäkasvit, kasvitaudit, maanviljelys 652
Itäminen, maanviljely 652
Itävyys, maanviljely 652
Jalostaminen, vilja- ja juureskasvit 652
Jalostus, vilja- ja juureskasvit 652
Juolavehnä, rikkakasvit, maanviljely 652
Juurekset, maanviljely 652
Jyrsimet, maanmuokkaus, maanviljely 652
Jyvä, maanviljely 652
Kaalirapi, maanviljely 652
Kaalit, maanviljely 652
Kaksivuotiset kasvit, maanviljely 652
Kaliumlannoitteet, maanviljely 652
Kalkitus, maanviljely 652
Karjanlanta, lannoitus, maanviljely 652
Kaskeaminen, maanviljely 652
Kaskiviljely, maanviljely 652
Kastelu, maanviljely 652
Kastelulaitteet yl. 652
Kastelumenetelmät, maanviljely 652
Kasvien hyötykäyttö, maanviljely 652
Kasvien jalostus, viljelykasvit 652
Kasvien viljely, maanviljely 652
Kasvinjalostus, viljelykasvit 652
Kasvinravinteet, maanviljely 652
Kasvinsuojelu, maanviljely 652
Kasvinsuojeluaineet, maanviljely 652
Kasvintarkastus yl. 652
Kasvintuotanto, maanviljely 652
Kasvinviljely, maanviljely 652
Kasvipatologia, maanviljely 652
Kasviravinteet, maanviljely 652
Kasvitaudit, maanviljely 652
Kasvituholaiset, maanviljely 652

Viittaukset: 1 - 100 / 394

[|<] [<] 1 2 3 4 [>] [>|]