Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

657 Metsätalous. Metsänhoito

Metsätalouspolitiikka. Metsäpolitiikka. Metsän taloudellinen tuotto. Metsänomistusolot. Metsätalouden liiketalous, organisaatio, tukitoimet, rationalisointi ja tuotteet
Metsä- ja suotyypit sekä puulajit metsätalouden kannalta
Metsätalouden ammatit. Metsäteknologia. Metsätyöt
Luonnonmukainen metsänhoito. Luontainen uudistaminen. Metsikön perustaminen, kasvatus ja uudistaminen. Metsämaan muokkaus ja raivaus. Kulotus. Metsän kylvö ja istutus. Siemenpuut. Metsänjalostus. Taimikon hoito ja harvennus. Vesakontorjunta. Metsän ojitus ja lannoitus. Suometsien hoito
Metsätuhot, metsätuholaiset, metsäpuiden taudit sekä niiden biologinen ja kemiallinen torjunta
Puunkorjuumenetelmät ja -välineet. Hakkuut. Avohakkuut
Puutavaran käsittely, varastointi, kuljetus ja uitto
Metsänarviointi. Puun ja metsikön mittaus. Kasvun arviointi
Metsien moni- ja virkistyskäyttö yleensä
Tässä myös yleisteokset, jotka koskevat metsää esim. sekä metsätalouden, luonnonsuojelun että ekologian kannalta
YKL : 67.5,  67.51,  67.52,  67.58

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, ojitus, metsänhoito 657
Aarnimetsät, metsätalous 657
Aarniometsät, metsätalous 657
Ainespuu , puuntuotanto 657
Aisaus 657
Alikasvos, metsänhoito 657
Alkutuotanto, metsätalous 657
Allelopatia, metsänhoito 657
Aluskasvillisuus, metsänhoito 657
Arviointi, metsänarviointi 657
Atratsiini, herbisidit, metsänhoito 657
Auraus, metsänauraus 657
Avohakkuut, metsätalous 657
Biologinen torjunta, metsätalous 657
Biologiset menetelmät, metsänhoito 657
Biosidit, metsänhoito 657
Boreaalinen vyöhyke, metsätalous 657
Elinvoimaisuus, metsänhoito 657
Eläintuhot, metsänhoito 657
Energiapuu, metsänhoito 657
Ensiharvennus, metsänhoito 657
Eri-ikäismetsätalous 657
Eri-ikäisrakenteinen metsätalous 657
Erirakenteiskasvatus 657
Fungisidit, metsänhoito 657
Fysikaalinen torjunta, metsänhoito 657
Haapa, metsänhoito 657
Hakkurit, metsätalous 657
Hakkuukiellot, metsänhoito 657
Hakkuukoneet 657
Hakkuumäärät 657
Hakkuut, metsätalous 657
Harsinta 657
Harsintahakkuut 657
Harsintametsätalous 657
Harsuuntuminen, metsätalous 657
Harvennus, metsänhoito 657
Harvennushakkuut 657
Harvennuspuu, metsänhoito 657
Harvesterit 657
Havumetsät, metsänhoito 657
Havupuut, metsänhoito 657
Herbisidit, metsänhoito 657
Hirret, metsätalous 657
Hirvituhot, metsätalous 657
Humus, metsänhoito 657
Hybridit, metsänjalostus 657
Hyönteismyrkyt, metsänhoito 657
Hyönteistuhot, metsätalous 657
Hyötyhyönteiset, metsätalous, biologinen torjunta 657
Ikimetsät, metsätalous 657
Insektisidit, metsänhoito 657
Istutus, metsänviljely 657
Isäntäkasvit, kasvitaudit, metsätalous 657
Itäminen, metsänhoito 657
Itävyys, metsänhoito 657
Jalava, metsänhoito 657
Jalopuut, metsätalous 657
Jalostaminen, metsäpuut 657
Jalostus, metsäpuut 657
Jatkuva kasvatus 657
Joulukuuset, kauppa 657
Joulukuuset, metsänhoito 657
Jätepuu, puunkorjuu 657
Jätkäperinne, metsänhoito 657
Jätkät, metsänhoito 657
Kangasmaat, metsänhoito 657
Kangasmetsät, metsänhoito 657
Kangasmetsät, metsätalous 657
Kannot, metsänhoito 657
Kantohinnat 657
Karike, metsänhoito 657
Kasvien hyötykäyttö, metsätalous 657
Kasvien jalostus, metsäpuut 657
Kasvinjalostus, metsäpuut 657
Kasvinravinteet, metsänhoito 657
Kasvinsuojelu, metsänhoito 657
Kasvinsuojeluaineet, metsänhoito 657
Kasvintuotanto, metsänhoito 657
Kasvipatologia, metsätalous 657
Kasviravinteet, metsänhoito 657
Kasvitaudit, metsätalous 657
Kasvituholaiset, metsätalous 657
Kasvualustat, metsätalous 657
Kasvukausi, metsätalous 657
Kasvullinen lisäys, metsänhoito 657
Kasvullinen lisääntyminen, metsänhoito 657
Kasvunsääteet, metsätalous 657
Kasvupaikkatekijät, metsänhoito 657
Kasvupaikkatyypit, metsänhoito 657
Kasvutekijät, metsätalous 657
Kelopuut, metsänhoito 657
Kemiallinen torjunta, metsätalous 657
Kestopuu 657
Kestävä metsätalous yl. 657
Koivu, metsänhoito 657
Koneyrittäjät, metsätyöt 657
Korvet, metsätalous 657
Kuitupuu, metsätalous 657
Kuivatus, metsämaa 657

Viittaukset: 1 - 100 / 356

[|<] [<] 1 2 3 4 [>] [>|]