Luokkahaku 600+

600 SOVELLETUT TIETEET
600.2 Standardit. Normit. Mittayksiköt
602 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
603 Sanakirjat. Hakuteokset
604 Esseet
605 Kausijulkaisut
606 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
607 Opinnot
608 Kokoomateokset
608.3 Tilastot. Taulukot
608.4 Kartat
608.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
609 Sovellettujen tieteiden historia
610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito
620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka
630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
631 Metalliteollisuus. Mekaaninen teknologia
634 Puuteollisuus
636 Paperi- ja selluloosateollisuus
638 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
639 Nahka- ja jalkineteollisuus
640 KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
643 Lasiteollisuus. Keraaminen teollisuus. Sementtiteollisuus
645 Metallurgia. Metallioppi
646 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus
648 Kemian teollisuus
649 Orgaanisen kemian teollisuus
649.1 Kivihiili. Turve
649.2 Öljy. Maakaasu
649.5 Muovi- ja kumiteollisuus
649.9 Biotekniikka
649.91 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus
650 MAATALOUS. METSÄTALOUS
650.1 Maatalouspolitiikka
650.2 Maatalouden liiketalous ja kirjanpito
651 Maatalous
652 Maanviljely
653 Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Huone- ja koristekasvit
653.1 Koristekasvit
653.2 Hyötykasvit
653.21 Yrtti- ja maustekasvit
653.22 Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvit
653.9 Huonekasvit
654 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
654.1 Hevoset
654.2 Nautaeläimet
654.3 Vuohet ja lampaat
654.4 Siat
654.5 Siipikarja
654.6 Turkiseläimet
654.7 Porot
654.8 Hyönteiset
654.9 Lemmikkieläimet
654.91 Koirat
654.92 Kissat
654.93 Pikkunisäkkäät
654.94 Häkkilinnut
654.95 Akvaariot
657 Metsätalous. Metsänhoito
658 Metsästys. Kalastus
658.1 Metsästys
658.2 Kalastus
659 Eläinlääketiede
660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet
663 Tekninen rakennussuunnittelu
665 Geotekniikka. Maatyöt
667 Talonrakennus
667.1 Rakennustyöt. Rakennusaineet. Rakennustarvikkeet
667.11 Muuraus. Rappaus
667.12 Maalaustyöt
667.3 Rakenneosat
667.7 LVI-työt. Sähkötyöt
667.71 Lämmitys. Lämmityslaitteet

Luokat: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

662 Rakennusstatiikka. Rakennusaineet

Rakennusstatiikan yleisteokset
Rakennusaineita ja rakennustarvikkeita koskevat yleisteokset
Teokset, jotka koskevat rakennusstatiikkaa, rakennusaineita tai rakennustarvikkeita sekä talonrakennuksen että muun rakennustekniikan kannalta
Rakenneosat, -rungot ja -elementit yleensä
Yleiset rakennustekniset lujuus-, kuorma- ja jännityslaskelmat
Rakenteet, niiden mitoitus ja kantokyky yleensä
Puu, betoni, sementti, kivi, mineraalit, kalkki, tiili, savi, maa, metallit, teräs, muovit ja lasi sekä levyt, laatat, palkit, pilarit, pylväät ja holvit rakennustekniikassa yleensä
Riippu-, ylipaine- ja elementtirakenteet yleensä
Rakennustekniikan erikoisalojen rakennusstatiikka, lujuuslaskelmat sekä rakennusaineet ja -välineet alan mukaisessa luokassa
YKL : 66.1

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alapohjat, rakennustekniikka yl. 662
Bambu, rakennusaineet 662
Betoni, rakennustekniikka yl. 662
Betonirakennukset, rakennustekniikka yl. 662
Betonirakenteet, rakennustekniikka yl. 662
Betoniraudoitus, rakennustekniikka yl. 662
Betonointi yl. 662
Elementtirakentaminen, rakennustekniikka yl. 662
Graafinen betoni, rakennustekniikka 662
Harkot, rakennustekniikka yl. 662
Helat, rakennustarvikkeet yl. 662
Hirret, rakennusaineet yl. 662
Hirsirakentaminen yl. 662
Hirsirakenteet yl. 662
Hirsirakenteet, rakennustekniikka yl. 662
Jännityslaskelmat, rakennustekniikka yl. 662
Kaakelilaatat, rakennustekniikka yl. 662
Kaakelit, rakennustekniikka yl. 662
Kantavat rakenteet, rakennustekniikka yl. 662
Kantavuus, rakennusstatiikka yl. 662
Keraamiset laatat, rakennustekniikka yl. 662
Keraamiset materiaalit, rakennustekniikka yl. 662
Kertopuu, puurakenteet yl. 662
Kevytbetoni, rakennusaineet yl. 662
Kiinnitys, tekniikka, rakennustekniikka yl. 662
Kiinnitystarvikkeet, rakennustekniikka yl. 662
Kiinnitystekniikka, rakennustekniikka yl. 662
Kipsilevyt, rakennustekniikka yl. 662
Kivi, rakennusaineena yl. 662
Kiviaines, rakennusaineena yl. 662
Kivirakennukset, rakennustekniikka yl. 662
Kivirakenteet yl. 662
Kivirakenteet, rakennustekniikka yl. 662
Klinkkerilaatat, rakennustekniikka yl. 662
Klinkkerit, rakennustekniikka yl. 662
Kuormalaskelmat, rakennusstatiikka yl. 662
Kuormitus, rakennusstatiikka yl. 662
Lasirakenteet, rakennustekniikka yl. 662
Laudat, rakennusaineet yl. 662
Levyt, rakentaminen, rakennustekniikka yl. 662
Liimapuurakenteet, rakennustekniikka yl. 662
Liittäminen, rakennustekniikka yl. 662
Lujuus, rakennustekniikka yl. 662
Lujuuskokeet, rakennustekniikka yl. 662
Luonnonkivi, rakennustekniikka yl. 662
Luonnonmateriaalit, rakennustekniikka yl. 662
Marmori, rakennusaineet yl. 662
Materiaalit, rakennustekniikka yl. 662
Metallirakenteet yl. 662
Metallityöt, rakennustekniikka yl. 662
Muovi, rakennusaineet yl. 662
Murtolujuus, rakennustekniikka yl. 662
Määrälaskelmat, rakennustekniikka yl. 662
Naulat, rakennustarvikkeet yl. 662
Ohutlevyt, rakennustekniikka yl. 662
Palkit, rakennustekniikka yl. 662
Pengerrykset, geotekniikka yl. 662
Perustukset, geotekniikka yl. 662
Pintarakenteet, rakennustekniikka yl. 662
Puu, rakennusaineena yl. 662
Puulaadut, rakennusaineena yl. 662
Puurakennukset, rakennustekniikka yl. 662
Puurakentaminen yl. 662
Puurakenteet yl. 662
Puurakenteet, rakennustekniikka yl. 662
Puutyöt, rakennustekniikka yl. 662
Pylväät, rakennustekniikka yl. 662
Päällysteet, rakennustyöt yl. 662
Raakakivi, rakennustekniikka yl. 662
Rakenne, rakennustekniikka yl. 662
Rakennetekniikka, rakennustekniikka yl. 662
Rakennusaineet, rakennustekniikka yl. 662
Rakennuselementit, rakennustekniikka yl. 662
Rakennuskivet, rakennustekniikka yl. 662
Rakennuskoneet, rakennustekniikka yl. 662
Rakennuslevyt, rakennustekniikka yl. 662
Rakennusmateriaalit, rakennustekniikka yl. 662
Rakennusosat, rakennustekniikka yl. 662
Rakennuspuutavara, rakennustekniikka yl. 662
Rakennusrungot, rakennustekniikka yl. 662
Rakennusstatiikka, rakennustekniikka yl. 662
Rakennustarvikkeet, rakennustekniikka yl. 662
Rakennustekniikka, rakennusstatiikka yl. 662
Rakennustelineet, rakennustekniikka yl. 662
Rakennustyökalut yl. 662
Rakennustyökalut, rakennustekniikka yl. 662
Rakenteet, rakennustekniikka yl. 662
Raudoitus, rakennustyöt yl. 662
Riippurakenteet, rakennustekniikka yl. 662
Rungot, rakennustekniikka yl. 662
Runkorakenteet, rakennustekniikka yl. 662
Saumat, rakennustekniikka yl. 662
Saumaus, rakennustekniikka yl. 662
Saumausaineet, rakennustekniikka yl. 662
Selluvilla, rakennusaineet yl. 662
Sementti, rakennusaineet yl. 662
Siirto, maansiirto yl. 662
Struktuuri, rakennustekniikka yl. 662
Säleiköt, rakennustekniikka yl. 662
Telineet, rakennustelineet yl. 662

Viittaukset: 1 - 100 / 129

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]