Luokkahaku 610 - 618+

610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito

610.72 Lääketieteen opinnot

Lääketieteen opinnot yleensä
Erikoislääketieteen opinnot alan mukaisessa luokassa
YKL : 59

Viittaukset muihin luokkiin

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Avohoito, sairaanhoito yl. 610.7+
Avokuntoutus, sairaanhoito yl. 610.7+
Avosairaanhoito yl. 610.7+
Biopankit, potilasasiakirjat yl. 610.7+
Empowerment, potilaat yl. 610.7+
Etälääketiede yl. 610.7+
Hoito, hoitotyö yl. 610.7+
Hoitoala, lääketieteellinen hoitotyö 610.7+
Hoitohenkilöstö, hoitoala yl. 610.7+
Hoitoisuus, hoitotiede yl. 610.7+
Hoitoketjut yl. 610.7+
Hoitomyönteisyys, potilaan asema yl. 610.7+
Hoitomyöntyvyys, potilaan asema yl. 610.7+
Hoitopolku yl. 610.7+
Hoitoprosessit yl. 610.7+
Hoitopäätökset yl. 610.7+
Hoitosuhde yl. 610.7+
Hoitotakuu, hoitotiede yl. 610.7+
Hoitotiede yl. 610.7+
Hoitotyö yl. 610.7+
Hoitotyön psykologia yl. 610.7+
Hoitovaste, hoitotiede yl. 610.7+
Hoitoyhteisöt yl. 610.7+
Hoitoympäristö, lääketiede yl. 610.7+
Hoiva-ala, hoitotyö yl. 610.7+
Hoivatyö, hoitotyö yl. 610.7+
Huolenpito, hoitotyö yl. 610.7+
Ihmissuhdetyö, hoitotyö 610.7+
Interaktiivisuus, hoitosuhde yl. 610.7+
Kotisairaalat yl. 610.7+
Kotisairaanhoito yl. 610.7+
Kroonikot, hoitotiede yl. 610.7+
Kroonikot, sairaalapsykologia yl. 610.7+
Kroonikot, sairaalasosiologia yl. 610.7+
Kudospankit, potilasasiakirjat yl. 610.7+
Laitostuminen, hoitoyhteisö yl. 610.7+
Lähetteet, lääketiede yl. 610.7+
Näyttöön perustuva hoito, hoitotiede yl. 610.7+
Näyttöön perustuva hoitotyö, hoitotiede yl. 610.7+
Näyttöön perustuvat käytännöt, hoitotyö yl. 610.7+
Omaiset, hoitoyhteisö yl. 610.7+
Omaishoitajat, hoitotyö yl. 610.7+
Omaishoito, hoitotyö yl. 610.7+
Omavoimaistuminen, potilaat yl. 610.7+
Omavoimaisuus, potilaat yl. 610.7+
Osallistaminen, hoitotyö yl. 610.7+
Pakkohoito, potilaan asema yl. 610.7+
Pakkoruokinta, potilaan asema yl. 610.7+
Pitkäaikaissairaat, hoitotiede yl. 610.7+
Pitkäaikaissairaat, sairaalapsykologia yl. 610.7+
Pitkäaikaissairaat, sairaalasosiologia yl. 610.7+
Potilaan asema yl. 610.7+
Potilaan opettaminen yl. 610.7+
Potilaanohjaus yl. 610.7+
Potilaat, sairaalayhteisö yl. 610.7+
Potilasasiakirjat yl. 610.7+
Potilasasiamiehet, potilaan asema yl. 610.7+
Potilaslähtöisyys, hoitotyö yl. 610.7+
Potilasneuvonta yl. 610.7+
Potilasohjaus yl. 610.7+
Potilasohjeet yl. 610.7+
Potilasopetus yl. 610.7+
Potilastiedot yl. 610.7+
Potilasturvallisuus yl. 610.7+
Potilasvahingot yl. 610.7+
Priorisointi, hoitotiede, hoitolait. yl. 610.7+
Päivystys, hoitotyö yl. 610.7+
Päiväsairaanhoito yl. 610.7+
Sairaalademokratia yl. 610.7+
Sairaalahallinto yl. 610.7+
Sairaalahoito yl. 610.7+
Sairaalalaitos yl. 610.7+
Sairaalaorganisaatio yl. 610.7+
Sairaalapsykologia yl. 610.7+
Sairaalasosiologia yl. 610.7+
Sairaanhoito yl. 610.7+
Sairaanhoitohenkilökunta yl. 610.7+
Sairaat, hoitotiede yl. 610.7+
Sairauskertomukset, hoitotiede yl. 610.7+
Terveydenhuoltohenkilöstö yl. 610.7+
Terveyskertomukset, hoitotiede yl. 610.7+
Terveyspsykologia, hoitotiede yl. 610.7+
Terveyspsykologia, potilaan asema 610.7+
Terveyssosiologia, sairaalasosiologia yl. 610.7+
Tietoinen suostumus , potilaan asema yl. 610.7+
Tietoon perustuva suostumus , potilaan asema yl. 610.7+
Toipilaat, sairaalayhteisö yl. 610.7+
Turvallisuus, potilasturvallisuus yl. 610.7+
Täysivaltaistuminen, potilaat yl. 610.7+
Valtaistuminen, potilaat yl. 610.7+
Valtauttaminen, potilaat yl. 610.7+
Valtautuminen, potilaat yl. 610.7+
Vertaistuki, hoitotiede yl. 610.7+
Viihtyvyys, potilasviihtyvyys yl. 610.7+
Voimaantuminen, potilaat yl. 610.7+
Voimavaraistuminen, potilaat yl. 610.7+
Vuorovaikutteisuus, hoitosuhde yl. 610.7+
Vuorovaikutus, hoitosuhde yl. 610.7+
Väestövastuu, hoitotyö yl. 610.7+
Yksilönsuoja, potilaan asema yl. 610.7+

Viittaukset: 1 - 100 / 109

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]