Luokkahaku 610 - 618+

610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito

613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys

Elintarvikehygienia. Elintarvikevalvonta
Elintarvikekemia ja elintarvikemikrobiologia elintarvikehygienian ja elintarvikevalvonnan kannalta
Asunto-, laitos- ja kouluhygienia
Kouluterveydenhuolto. Opiskelijaterveydenhuolto
Koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajan työ
Kodin tuholaiset ja niiden torjunta
Ympäristöterveys. Ympäristöhygienia
Meluntorjunta. Pölyntorjunta. Sisäilman laatu
Ympäristön saastumisen, ympäristömyrkkyjen ja ydinonnettomuuksien terveydelliset vaikutukset yleensä
Tiettyä tautia koskevat sosiaalilääketieteen ja ympäristöterveyden kysymykset ko. taudin luokassa 617-618+
YKL : 59.24,  59.241

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Arominvahventeet, elintarvikevalvonta 613.3
Aromivahventeet, elintarvikevalvonta 613.3
Asuntohygienia 613.3
Atsovärit, elintarvikevalvonta 613.3
Ehkäisevä lääketiede, ympäristöterveys yl. 613.3
Einekset, elintarvikevalvonta 613.3
Elintarvikekemia, elintarvikevalvonta 613.3
Elintarvikemikrobiologia, elintarvikevalvonta 613.3
Elintarviketurvallisuus 613.3
Elintarvikevalvonta 613.3
Elintarvikevärit, elintarvikevalvonta 613.3
Elintarvikkeet, valvonta 613.3
Elintarvikkeiden lisäaineet, elintarvikevalvonta 613.3
Enimmäispitoisuudet, elintarvikevalvonta 613.3
Epäpuhtaudet, elintarvikevalvonta 613.3
Geenimuunnellut elintarvikkeet, elintarvikevalvonta 613.3
Glukokortikoidit, kortikosteroidit, lääketiede yl. 613.3
Haitat, ympäristöterveys 613.3
Henkilövahingot, ympäristölääketiede 613.3
Homemyrkyt, elintarvikevalvonta 613.3
Hygienia yl. 613.3
Hygienia, asuntohygienia 613.3
Hygienia, elintarvikehygienia 613.3
Hygienia, kouluhygienia 613.3
Hygienia, laitoshygienia 613.3
Hygieniapassi, elintarvikevalvonta 613.3
Hygieniatilat, hygienia yl. 613.3
Hyönteistuhot, kodin tuhohyönteiset 613.3
Kasvituotteet, elintarvikevalvonta 613.3
Kodin tuholaiset 613.3
Koit, kodin tuholaiset 613.3
Kontaminaatio, elintarvikevalvonta 613.3
Koostumus, elintarvikevalvonta 613.3
Kouluterveydenhoitajat, terveydenhoitajan työ yl. 613.3
Kouluterveydenhuolto yl. 613.3
Laadunvalvonta, elintarvikevalvonta 613.3
Laadunvarmistus, elintarvikevalvonta 613.3
Lihantarkastus 613.3
Lisäaineet, elintarvikehygienia 613.3
Lisäaineet, elintarvikevalvonta 613.3
Maidontarkastus 613.3
Maksimiarvot, elintarvikevalvonta 613.3
Muuntogeeniset elintarvikkeet, elintarvikevalvonta 613.3
Muurahaiset, kodin tuholaiset 613.3
Mykotoksiinit, elintarvikevalvonta 613.3
Opiskelijahuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto yl. 613.3
Opiskelijaterveydenhuolto yl. 613.3
Opiskeluterveydenhuolto yl. 613.3
Oppilashuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto yl. 613.3
Peseytymistilat, hygienia yl. 613.3
Pesutilat, hygienia yl. 613.3
Pilaantuminen, elintarvikevalvonta 613.3
Pitoisuus, elintarvikevalvonta 613.3
Puhdistuspalvelut, elintarvikehygienia 613.3
Puhtauspalvelut, elintarvikehygienia 613.3
Radioaktiivinen laskeuma, ympäristöterveys yl. 613.3
Raja-arvot, elintarvikevalvonta 613.3
Ruokavalmisteet, valvonta 613.3
Sairaalahygienia yl. 613.3
Saniteettitilat, hygienia yl. 613.3
Sienimyrkyt, elintarvikevalvonta 613.3
Steroidit, lääketiede yl. 613.3
Suojaistutukset, meluntorjunta 613.3
Suojakasvit, meluntorjunta 613.3
Tarkastus, elintarvikevalvonta 613.3
Torakat, asuntohygienia 613.3
Torjunta, taudit, tuholaiset, asuntohygienia 613.3
Torjunta-ainejäämät, elintarvikehygienia 613.3
Torjuntamenetelmät, asuntohygienia 613.3
Tuhoeläimet, asuntohygienia 613.3
Tuhohyönteiset, asuntohygienia 613.3
Tuholaiset, asuntohygienia 613.3
Tuholaistorjunta, asuntohygienia 613.3
Täit, asuntohygienia 613.3
Uuselintarvikkeet, elintarvikevalvonta 613.3
Valmisruoat, elintarvikevalvonta 613.3
Valvonta, elintarvikevalvonta 613.3
Vierasaineet, elintarvikevalvonta 613.3
Vitaminointi, elintarvikevalvonta 613.3
Väriaineet, elintarvikevalvonta 613.3
Ydinlaskeuma, ympäristöterveys yl. 613.3
Altisteet, ympäristöterveys yl. 613.3+
Altistuminen, ympäristöterveys yl. 613.3+
Asbesti, ympäristöterveys yl. 613.3+
Dioksiinit, ympäristöterveys 613.3+
Elintarvikehygienia 613.3+
Enimmäispitoisuudet, ympäristöterveys 613.3+
Epäpuhtaudet, ympäristöterveys 613.3+
Esteet, meluesteet, meluntorjunta 613.3+
Hajuhaitat, sisäilman laatu 613.3+
Hiilimonoksidi, sisäilman laatu 613.3+
Hiljaiset alueet, meluntorjunta 613.3+
Hiljaisuus, meluntorjunta 613.3+
Hiukkaset, sisäilman laatu 613.3+
Home, sisäilman laatu 613.3+
Huoneilma 613.3+
Hygienia, sosiaalilääketiede 613.3+
Hygienia, ympäristöhygienia 613.3+
Häkä, sisäilman laatu 613.3+
Ilma, sisäilman laatu 613.3+

Viittaukset: 1 - 100 / 212

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]